Manipulacja wersetem J 1, 1

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-04-27

Świadkowie Jehowy w walce z boskością Chrystusa zrobią wszystko, aby czytelnik ich publikacji nie dowiedział się, kim naprawdę jest Syn Boży. W jednej z publikacji Świadków Jehowy czytamy:

Strażnica 15 maja 2014Strażnica 15 maja 2014 Strażnica 15 maja 2014str.21
"JEHOWA, Stwórca wszechświata, robi wszystko w sposób zorganizowany. Najpierw stworzył swego duchowego jednorodzonego Syna. Jest on nazywany „Słowem”, ponieważ występuje w roli Bożego rzecznika. Słowo usługuje Jehowie już od wieków. W Biblii czytamy: „Na początku był Słowo, a Słowo był u Boga”. Dalej wspomniano: „Wszystko zaczęło istnieć przez niego [Słowo], a bez niego nic nie zaczęło istnieć”. Nieco ponad 2000 lat temu Słowo został posłany przez Boga na ziemię, gdzie wiernie wypełnił wolę Ojca jako doskonały człowiek Jezus Chrystus (Jana 1:1-3, 14)."

Gdy jakiś werset jest dla Świadków Jehowy zbyt "niebezpieczny" dla doktryny, którą głoszą, w swoich publikacjach stosują niestety manipulację. W tym przypadku polega ona na tym, że najpierw stawia się tezę (Jehowa Stwórcą wszechświata, Jezus jest stworzony), następnie cytuje się fragment z Ewangelii wg św. Jana J 1, 1-3, a w środku pomiędzy cytowanymi wersetami wstawia się własne słowa. Ma to na celu uwiarygodnienie głoszonej doktryny, iż Jezus nie jest Bogiem, o którym mówi J 1, 1, lecz pierwszym stworzeniem "Jehowy". Tak to wygląda w praktyce:

"JEHOWA, Stwórca wszechświata, robi wszystko w sposób zorganizowany."

Pismo Święte nic nie mówi o "JEHOWIE, Stwórcy wszechświata". Pismo Święte mówi, że Syn Boży jest również Stwórcą wszechświata (J 1, 3; Hbr 1, 10), a tego Świadkowie Jehowy już nie napiszą.

"Najpierw stworzył swego duchowego jednorodzonego Syna. Jest on nazywany „Słowem”, ponieważ występuje w roli Bożego rzecznika. Słowo usługuje Jehowie już od wieków. "

Pismo Święte nic nie mówi, że "JEHOWA" "najpierw stworzył swego duchowego jednorodzonego syna". Najpierw to Bóg stworzył "niebo i ziemię" (Rdz 1, 1). Szkoda, że Świadkowie Jehowy nie napisali tak: "najpierw stworzył swego duchowego jednorodzonego boga" (J 1, 18 Przekład Nowego Świata). Ale jakby to wyglądało? Pismo Święte również milczy na temat rzekomego usługiwania "Jehowie". Prawda jest taka, że Syn Boży dopiero od momentu Wcielenia stał się sługą Jahwe (Flp 2, 7) ["postać sługi" - oznacza nie tylko naturę ludzką, ale i cierpienia "Sługi Pańskiego" z Iz rozdz. 42-53 [->Iz 42, 1].]. Jest oczywistością, że Świadkowie Jehowy nie napiszą też, że przed wcieleniem Syn Boży istnieje jako Bóg: "On, istniejąc w postaci Bożej" (Flp 2, 6).

Zobacz:

Przyjrzyjmy się tym słowom:

Strażnica 15 maja 2014
str.21
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
wyd.1990
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
str.58
Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego
zob.
Wiedza, która prowadzi do życia wiecznegowyd.pol.1995 Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego
Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego
str.39

W J 3, 16 nie ma słów: "stworzył go bezpośrednio sam Jehowa". Zestawmy trzy wersety, które przeczą tezie Świadków Jehowy:

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.V
Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.2000
Pwt 32, 39
Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.235
Iz 44, 6
Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1005
J 3, 16-17
Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1397
J 1, 18
Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1394

Syn został posłany przez Ojca, a nie, że został stworzony.

W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY
"NT określając Pana słowami „Pierworodny” i „Jednorodzony” mówi, że jest On pierwszym i jedynym zrodzonym, a nie stworzonym (Hbr 1:6, J 3:16, 1J 5:18). Zapytajmy ŚJ, kto rodzi się z człowieka, a kto z Boga. Synem Boga zrodzonym jest przecież Bóg (J 1:18). Określenia -rodny czy -rodzony nie mają nic wspólnego ze słowem stworzony. W języku greckim pierworodny to prototokos, a pierwszy stworzony to protoplastos (Mdr 10:1 wg LXX). Jezus jest określany tylko tym pierwszym terminem, a tym drugim Adam." (str.95)

Strażnica 15 maja 2014Strażnica 15 maja 2014 Strażnica 15 maja 2014
str.21

Świadkowie Jehowy zapomnieli dodać, że: "Bogiem było Słowo" (J 1, 1) (Słowo było, a nie "był"). Dlaczego tak nagle Świadkowie Jehowy przeskoczyli do wersetu trzeciego? Może nie mieli koncepcji, jak "ugryźć" ten werset, skoro mają już na początku założoną tezę? Świadkowie Jehowy nauczają, że Jezus jest pierwszym stworzeniem "Jehowy". Jednak czytamy, że "wszystko zaczęło istnieć przez niego [Słowo]". Jeżeli "wszystko zaczęło istnieć" dzięki Słowu, to Jezus nie może być stworzeniem, jest poza wszelkim stworzeniem, jest Stwórcą (Hbr 1, 10).

Zobacz:

Strażnica 15 maja 2014Strażnica 15 maja 2014 Strażnica 15 maja 2014
str.21

Pismo Święte milczy na temat rzekomego usługiwania "Jehowie już od wieków". Syn Boży stał się sługą, gdy przyjął dodatkowo ludzką naturę (Flp 2, 7). Chrystus jako człowiek uznaje wyższość Ojca (J 14, 28; 1 Kor 15, 28), a w życiu doczesnym wyrzekł się chwały Boskiej (J 17, 1.5).


Strażnica 15 maja 2014Strażnica 15 maja 2014 Strażnica 15 maja 2014
str.21

Jezus nie tylko był doskonałym człowiekiem, ale Bogiem i człowiekiem:

J 1, 1-3
Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1396
J 1, 14
Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1396
J 20, 28
Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1421

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024