Mitologia według Świadków Jehowy

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

Świadkowie Jehowy tę publikację zatytułowali tak:

Strażnica 1 listopada 2009
1 listopada 2009
Strażnica 1 listopada 2009str.1

Najpierw należy wyjaśnić czym jest mit:

Słownik języka polskiego
zob.
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiegostr.187

Świadkowie Jehowy do mitów zaliczają:

Strażnica 1 listopada 2009
str.7

Czy nauka, że "Bóg jest Trójcą" jest mitem? Czy Towarzystwo Strażnica przedstawia rzetelnie ów mit o Trójcy Świętej? Zobaczmy:

Słownik języka polskiego
wyd.1953
Słownik języka polskiegostr.3

W pogańskich naukach o trójcy nie ma mowy o jednym Bogu w trzech Osobach, tak jak naucza chrześcijaństwo. Natomiast w koncepcjach trójc pogańskich jest mowa o bogach:

Słownik języka polskiego
Warszawa 1983
Słownik języka polskiegostr.534 Słownik języka polskiegostr.535

Mimo, że chrześcijaństwo nie wierzy w trzech bogów, to jednak twierdzą:

Pojednanie Pojednanie
zob.
Pojednanie
wyd.1928
Pojednaniestr.108

Z powyższego jednego przykładu widać, że Towarzystwo Strażnica samo walcząc z mitem stworzyło własny mit. Każdy przecież znawca nauki o Trójcy Świętej wie, że ta NIE naucza o trzech bogach w jednym. Oto kolejne przykłady:

Przebudźcie się! 8 października 1994
zob.
Przebudźcie się! 8 października 1994
wyd.1995
Przebudźcie się! 8 października 1994
str.31
Królestwo Boże panuje wyd.2014
Królestwo Boże panujestr.15
Niech Bóg będzie prawdziwy
wyd. ok. 1950
Niech Bóg będzie prawdziwy
str.87
Prawda was wyswobodzi
zob.
Prawda was wyswobodzi
wyd.pol.1946
Prawda was wyswobodzi
zob.
Prawda was wyswobodzistr.261

Dlaczego Towarzystwo Strażnica porównuje nauki Tryteizmu do Trynitaryzmu twierdząc, że jest to to samo? Czy nie na własne potrzeby walki z rzekomym... mitem? Gdzie tak naucza jakikolwiek Kościół chrześcijański? Bo nie spotykamy tego nigdzie! Więc z jakim mitem Towarzystwo Strażnica walczy? Urojonym? Trzy osoby w jednej osobie - przecież to absurd! Czy jakikolwiek Świadek Jehowy jest w stanie udowodnić, że Tertulian uczył coś takiego? Jakie to źródło Towarzystwo Strażnica odkryło, a jakiego jak dotąd świat nie miał okazji ujrzeć?


Świadkowie Jehowy pisząc o kolejnym micie:

Strażnica 1 listopada 2009
str.8

przedstawiają go w fałszywym świetle:

Strażnica 1 listopada 2009
str.8

Istnienie Trójcy Świętej nie jest żadnym mitem. Maryja jest Matką Syna Bożego, ale nie jest Matką Boga Ojca. Nauka o Trójcy Świętej mówi bowiem nie o Bogu w jednej osobie, lecz o trzech Osobach. Maryja będąc "Matką Jego" (J 2:5) i "Matką Jezusa" (J 2:1), który jest Bogiem (J 20:28) jest tym samym Matką Bożą.

Mt 1:23 mówi, że Syn Maryi, którego porodziła to "Emmanuel, to znaczy 'Bóg z nami'". Maryja jest więc Matką "Boga z nami" tzn. jest Matką Bożą.

Elżbieta nazywa Maryję Matką Pana (Łk 1:43). Tytuł "Pan" w zastosowaniu do Jezusa jest wymienny z określeniem "Bóg". Np. Piotr na początku swego listu nazywa Chrystusa "Bogiem i Zbawicielem" (2P 1:1 por. J 20:28), a na końcu "Panem i Zbawicielem" 2P 3:18. Maryja więc będąc Matką Pana jest Matką Bożą. Podobnie Ducha Św. raz nazywa się "Duchem Bożym" (Rz 8:14), a innym razem "Duchem Pańskim" (Dz 8:39).

Anioł Gabriel powiedział do Maryi, że Święte, które z Niej się narodzi "będzie nazwane Synem Bożym" (Łk 1:35). Określenie "Jednorodzony Syn Boży" (J 3:18) jest wymienne z tytułem "Jednorodzony Bóg" (J 1:18) por. J 20:28, 31 (Bóg i Syn Boży). Maryja więc, będąc Matką Jednorodzonego Syna Bożego jest Matką Jednorodzonego Boga tzn. jest Matką Bożą. Tę naukę potwierdza św.Ignacy (zm.107), żyjący współcześnie ze św.Janem, który w liście "Do Kościoła w Efezie" pisał:

Ojcowie Apostolscyzob.
Ojcowie ApostolscyATK Warszawa 1990
Ojcowie Apostolscystr.68
Ojcowie Apostolscystr.69
Zobacz też:

W omawianej publikacji następny mit :

Strażnica 1 listopada 2009
str.4

Czy jest to mit czy prawda biblijna? Zobaczmy:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
Mt 10, 28
Biblia Tysiąclecia wyd.IV Łk 12, 5
Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Skoro człowiek posiada duszę, której sam nie może zabić, to musi być ona nieśmiertelna. Bóg może ją zbawić (niebo) lub zatracić (piekło). Świadkowie Jehowy podsumowują:

Strażnica 1 listopada 2009
str.4

Nie jest prawdą, że w chwili śmierci człowiek przestaje istnieć. O egzystującej duszy poza ciałem pisał św. Paweł:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
2Kor 5, 8
Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Co opuszcza ciało i staje w obliczu Pana, jak nie dusza? O duszy pisał też św. Jan:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
Ap 20, 4
Biblia Tysiąclecia wyd.IV Ap 6, 9
Biblia Tysiąclecia wyd.IV

W tym miejscu słowo "dusza" może oznaczać wyłącznie nieśmiertelny element duchowy. Zwrot "dusze zabitych" użyty w innym znaczeniu staje się nonsensem. Wygląda na to, że Świadkowie Jehowy sami wytworzyli mit o braku świadomości po śmierci, choć Pismo Święte mówi zupełnie coś przeciwnego, jak czytamy powyżej.

Zobacz też:

Następny rzekomy mit:

Strażnica 1 listopada 2009
str.5

Świadkowie Jehowy twierdzą:

Strażnica 1 listopada 2009
str.5

Szkoda tylko, że nie zacytowano pełnej wypowiedzi włącznie z odnośnikami do Pisma Świętego, które tam występują. Dla tych, którzy nie mają Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Katechizm Kościoła Katolickiegozob. Katechizm Kościoła KatolickiegoPallottinum 1994
Katolicki Katechizm Ludowy Katolicki Katechizm Ludowystr.253

Następnie Świadkowie Jehowy powołują się na Stary Testament, w którym jest mowa o Szeolu:

Strażnica 1 listopada 2009 Strażnica 1 listopada 2009
str.5

Jak rozumieć termin Szeol możemy przeczytać m.in. tutaj:

Eschatologia Biblijna Nowego Testamentu
wyd.1987
Eschatologia Biblijna Nowego Testamentu
str.111

Następnie w Strażnicy czytamy:

Strażnica 1 listopada 2009
str.5

Nie jest prawdą, że w piekle nie ma żadnej aktywności. Pismo Święte jest przeciwnego zdania:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
Łk 13, 27-28
Biblia Tysiąclecia wyd.IV Biblia Tysiąclecia wyd.IV
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Łk 12, 4-5

Grecko-polski Nowy Testamentstr.316

Mt 25, 41

Grecko-polski Nowy Testamentstr.125

Mk 9, 43-48

Grecko-polski Nowy Testamentstr.194

Mt 13, 49-50

Grecko-polski Nowy Testamentstr.65

Ks. Tadeusz Pietrzyk w swojej książce podsumowując naukę o piekle w Nowym Testamencie pisze::

Świadkowie Jehowy - kim są?
wyd.1991
Biblia Tysiąclecia wyd.IV
str.106

Wygląda na to, że Świadkowie Jehowy sami wytworzyli kolejny mit, tym razem o braku cierpienia i świadomości w gehennie.

Najstarsze świadectwa z II w. po Chr.:

Ojcowie Apostolscyzob.
Ojcowie ApostolscyATK Warszawa 1990
Ojcowie Apostolscystr.213
Ojcowie Apostolscystr.214
Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscystr.215
Ojcowie Apostolscystr.220
Zobacz też:
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023