"Katechetka" (cz.2)

Autor: Piotr Andryszczak

poprzednia część

Dalej czytamy zwierzenia 'starszej pani'. Ciekawe czy coś jeszcze poruszyło byłą katechetkę. Przyjrzyjmy się bliżej tej książce:

Strażnica 1 lutego 2014
1 stycznia 2014
Strażnica 1 lutego 2014
str.13

Zbliż się do Jehowy Zbliż się do Jehowy
wyd.2002
Zbliż się do Jehowy
wyd.2002
Zbliż się do Jehowy Zbliż się do Jehowy
str.26

Święty, Święty, Święty wg Nowego Testamentu, to PAN Bóg:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Ap 4, 8

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Święty, Święty, Święty jest zarówno Bóg Ojciec, jak i Syn Boży, ponieważ Bóg objawił nam się w Jezusie Chrystusie, który jest jedynym Panem i Władcą:

Judy 4

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

1 P 3, 15

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Rz 10, 12

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Zobacz:

W książce, o której wspomniała 'starsza pani' czytamy:

Zbliż się do Jehowy
wyd.2002
Zbliż się do Jehowy
str.8
Zbliż się do Jehowy
str.9

Nie "Jehowa" odpowiedział, lecz Bóg i to konkretnie:

Wj 3, 13-15

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Zbliż się do Jehowy
wyd.2002
Zbliż się do Jehowy
str.9

Świadkowie Jehowy już zdążyli zmienić "skrupulatne tłumaczenie":

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013
New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures str.79 str.80 New World Translation of the Holy Scriptures ed.2013 str.116
Wtedy Bóg rzekł do Mojżesza: "OKAŻĘ SIĘ, KIM SIĘ OKAŻĘ". I dodał: "Oto, co masz powiedzieć synom Izraela: ‚OKAŻĘ SIĘ posłał mnie do was'". Tak Bóg rzekł do Mojżesza: "Stanę się, kim zechcę się stać". I dodał: "Oto co masz powiedzieć Izraelitom: 'Stanę się posłał mnie do was'"
Zobacz:

Zbliż się do Jehowy
wyd.2002
Zbliż się do Jehowy
str.12

Tytuł "Króla wieczności" należy się również Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu:

Ap 15, 3

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Ap 19, 16

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

1 Tm 6, 15-16

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Zobacz:

Zbliż się do Jehowy
wyd.2002
Zbliż się do Jehowy
str.68

J 10, 14-16

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Zobacz:

Zbliż się do Jehowy
wyd.2002
Zbliż się do Jehowy
str.78
Słownik mitów i tradycji kultury
Słownik mitów...
zob. PIW 1987
Słownik mitów i tradycji kultury
str.725
Zobacz:

Zbliż się do Jehowy
wyd.2002
Zbliż się do Jehowy
str.79
Zbliż się do Jehowy
str.156

Biblia nic nie mówi o rzekomym rozpoczęciu królowania Jezusa od roku 1914. Świadkowie Jehowy wpadli na pomysł o rzekomym narodzeniu się Mesjańskiego królestwa w roku 1914, dopiero w... 1925 roku. Jest rzeczą zrozumiałą, że i Apostołowie nie nauczali nic o roku 1914. Świadkowie Jehowy wcześniej nauczali inaczej:

Dokonana Tajemnica
Dokonana Tajemnica
wyd.1925
Dokonana Tajemnica
Watch Tower Bible
Dokonana tajemnicastr.259

Królestwo Boże przyszło na ziemię wraz z przyjściem Chrystusa:

Łk 16, 16 Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Łk 7, 28-29 Biblia Tysiąclecia Pallottinum Mt 11, 11-13 Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Łk 17, 20-21 Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Rz 14, 16-18

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
"Królestwo Boże przedstawia się jako zjawisko dwufazowe: zaczyna się na ziemi - szczytem sięga nieba; wstępuje się do niego w doczesności - w pełni zażywa się go w wieczności; tworzy rodzinę Bożą na ziemi z Bogiem jako Ojcem, niewidzialnym, ale przez wiarę odczuwalnym - jest rodziną Bożą w niebie, gdzie Boga ogląda się "twarzą w twarz" (1 Kor 13, 12). Chrześcijanie już na ziemi są obywatelami nieba (Ef 2, 19). Można więc powiedzieć: Królestwo Boże już jest i jeszcze nie; już się do niego wchodzi, a jeszcze w pełni się w nim nie jest; już się je ma, a jeszcze się go w pełni nie posiada. (...) Na tle tych rozważań wiadomo teraz, dlaczego Mateusz i Łukasz posługują się czasem teraźniejszym mówiąc o ubogich, których jest Królestwo Boże. Jest ono nagrodą za ubóstwo, nagrodą, którą się otrzymuje już na ziemi, ale na którą się również zasługuje przez wyrzeczenia, by je w pełni posiąść w niebie. Ubóstwo jest wartością najwyższą i uprzywilejowaną." (Błogosławieństwa Ewangelijne, wyd.1990, str.103, str.104)

O takie Królestwo Boże prosimy w modlitwie Pańskiej.

Zobacz co Świadkowie Jehowy zapowiadali na rok 1914:

Zbliż się do Jehowy
wyd.2002
Zbliż się do Jehowy
str.84

Pan Jezus nic nie mówił, że wskrzesi miliony ludzi do życia w "raju na ziemi". Podany przez Świadków Jehowy werset z J 5, 28-29 nic o tym nie mówi:

J 5, 28-29

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

"Zmartwychwstanie życia" i "zmartwychwstanie potępienia", to nagroda (niebo) i kara (piekło):

Mt 13, 41-43

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Zobacz:

Zbliż się do Jehowy
wyd.2002
Zbliż się do Jehowy
str.106

W podanych wersetach nie ma nic "o dziele głoszenia, które zlecił (...) Jehowa". Jest mowa o "wzywaniu imienia Pańskiego" (w.13), a w wersecie 14 jest mowa o Żydach, którzy nie uwierzyli w Jezusa:

Rz 10,8-15

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Zobacz:

Zbliż się do Jehowy
wyd.2002
Zbliż się do Jehowy
str.146

"Wielka rzesza" czyli "wielki tłum" jest w niebie:

Ap 7, 9-17 Ap 19, 1
"Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć,
z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków,
stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.
(...)
A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami:
Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?
I powiedziałem do niego: Panie, ty wiesz.
I rzekł do mnie:
To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili.
Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy.
A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi.
Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał,
bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu,
i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu."
"Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie - mówiących:
Alleluja!
Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego"

Ap 19, 1

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Przypomnijmy słowa 'starszej pani'

Strażnica 1 lutego 2014
1 stycznia 2014
Strażnica 1 lutego 2014
str.13

Czy 'starsza pani' miała czas, aby cokolwiek sprawdzić, skoro całą książkę pochłonęła "w ciągu zaledwie jednej nocy"? Wygląda na to, iż zaufała Świadkom Jehowy, ale czy to wystarczy do zbawienia?

Jeśli 'starsza pani' poznała prawdę u Świadków Jehowy, to na wieczność, ale jeśli się pomyliła, to również na wieczność.

Wydaje się, że nie bez przyczyny jest powołanie się na powyższą książkę, bowiem Świadkowie Jehowy wrócą do jej studiowania:

Nasza Służba KrólestwaGRUDZIEŃ 2013
Nasza Służba Królestwastr.2

Przypomnijmy słowa ostrzeżenia św. Pawła:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Ga 1, 6-9

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
poprzednia część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023