"Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach
za Świętego"

Autor: Piotr Andryszczak

Biblia Tysiącleciawyd.IV

1 P 3,15

Biblia Tysiąclecia

Podobnie 1 P 3,15 mamy w Przekładzie Nowego Świata:

Przekład Nowego Świata wyd.1997

1 P 3,15:

Przekład Nowego Światastr.1526
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

1 P 3,15

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1110

W tej publikacji:

Imię, które pozostanie na zawsze wyd.pol.1987

czytamy:

Imię, które pozostanie na zawsze str.26

Dlaczego tłumacz ma prawo przywrócić, skoro imienia Bożego nie ma w zachowanych manuskryptach Nowego Testamentu, jak sama publikacja to stwierdza? Na jakiej podstawie Świadkowie przywracają? Czyżby była to ingerencja "tłumaczy" Przekładu Nowego Świata w natchnienie Biblii? A może było tak, że pisarze Nowego Testamentu cytując Stary Testament korzystali z greckiej Septuaginty ze słowem KYRIOS, gdzie już nie było tetragramu?

Zob. więcej:

Należy wspomnieć również, iż w Nowym Testamencie są miejsca, które nie są cytatami ze Starego Testamentu, a mimo to Świadkowie Jehowy wstawili słowo "Jehowa". Oto te miejsca:

Mt 1:20, 22, 24; Mt 2:13,15,19; Mt 28:2; Mk 5:19; Mk 13,20; Łk 1:6, 9, 11, 15-17, 25, 28, 32, 38, 45-46, 58, 66, 68, 76; Łk 2:9, 15, 22-23, 24, 26, 39; Łk 5:17; Łk 20:37; Dz 1:24; Dz 2:39; Dz 2,47; Dz 3:19; Dz 4:29; Dz 5:9; Dz 5,19; Dz 7:31; Dz 7:33; Dz 7,60; Dz 8:22, 24-26; Dz 8:39; Dz 9:31; Dz 10:33; Dz 11:21; Dz 12:7;, 11, 17, 23-24; Dz 13:2; Dz 13:10-12; Dz 13:44, 47-49; Dz 14:3, 23; Dz 15:35-36; Dz 15:40; Dz 16:14-15, 32; Dz 18:21, 25; Dz 19:20; Dz 21:14; Rz 12:11, 19; Rz 14:4, 6, 8; 1 Kor 4:4,19; 1 Kor7:17; 1 Kor 10:9, 21; 1 Kor 11:32; 1 Kor 16:7, 10; 2 Kor 3:16-18; 2 Kor 10:18; Ef 2:21; Ef 5:17, 19; Ef 6:4, 7-8; Kol 1:10; Kol 3:13, 16, 22-24; 1 Tes 1:8; 1 Tes 4:6, 15; 1 Tes 5:2; 2 Tes 2:2, 13; 2Tes 3:1; 2 Tm 1:18; 2 Tm 4:14; Hbr 7:21; Hbr 8:2; Jk 1:7; Jk 3:9; Jk 4:10; Jk 5:4, 10-11; Jk 5:14-15; 2 P 2:9, 11; 2 P 3:8-10; 2 P 3:12; Jud 1:5,14; Ap 1:8; Ap 4:11; Ap 18:8; Ap 21:22; Ap 22:5-6.


W cytowanej już publikacji Świadkowie Jehowy stwierdzają, iż:

Imię, które pozostanie na zawsze str.27

Czy te słowa są zgodne z prawdą? Czy we wszystkich miejscach przywrócono? Przyjrzyjmy się bliżej wersetowi z Listu św. Piotra. W tym przekładzie wydanym przez Towarzystwo Strażnica mamy ciekawą rzecz:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

1 P 3,15

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.1016

Zarówno w lewej jak i w prawej szpalcie mamy słowo Lord - Pan. W prawej szpalcie przy słowie Lord jest gwiazdka, która prowadzi do przypisu 15*:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.1016

Widzimy zatem, że oprócz dwóch przekładów ze słowami: "The Christ as Lord", "the Lord God", Świadkowie Jehowy powołali się na hebrajskie przekłady oznaczone jako J7,8,11-14,16,17,24 (zob. str.13, str.14).

Zobaczmy do:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.13
Christian Greek Scriptures Elias Hutter 1599zob.

1 P 3,15

Christian Greek Scriptures Elias Hutter 1599zob.

W tym hebrajskim przekładzie J7 w 1 P 3,15 widzimy tetragram JHWH (wraz z wokalizacją masorecką), a Świadkowie Jehowy nie "przywrócili" imienia Bożego do Nowego Testamentu, jak to uczynili wcześniej w wersecie:

1 P 3,12

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.1016

W wersecie 12 jako argument "przywrócenia" imienia Bożego Świadkowie Jehowy powołali się przekłady hebrajskie:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.1016

Widać, że Świadkowie Jehowy wybiórczo wybierają przekłady, by uzasadnić "przywracanie" imienia Bożego w Nowym Testamencie. Przekład Nowego Świata ma jednak swoją zasadę:

Strażnica 1964 Nr 121964 Nr 12
Strażnica 1964 Nr 12str.9

Skoro "imię "Jehowa"" ma "prawo tam występować", to nic nie możemy na to poradzić. Prawo jest prawem. Zwróćmy też uwagę, że słowa w 1 P 3,15 są cytatem ze Starego Testamentu, w którym jest tetragram:

Prorocy Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Prorocy Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Prorocy Vocatio

Iz 8,13

Prorocystr.765

Septuaginta:

Septuaginta zob.

Iz 8,13

Septuagintastr.576
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Iz 8,13

Septuagintastr.1384

Zróbmy zestawienie Iz 8,13 = 1P 3,15:

Przekład Nowego Świata wyd.1997
Przekład Nowego Świata Iz 8,13 Przekład Nowego Świata 1 P 3,15

Przypomnijmy słowa Świadków Jehowy:

Imię, które pozostanie na zawsze wyd.pol.1987

którzy napisali:

Imię, które pozostanie na zawsze str.27

Jak widzimy, nie we wszystkich cytatach ze Starego Testamentu imię zostało "przywrócone", choć inne przekłady podają, iż cytat w 1 P 3,15 pochodzi z Iz 8,13, np w:

Biblia Tysiąclecia:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

1 P 3,15

Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia

Nowy Przekład:

Nowy Przekładzob.

1 P 3,15

Nowy Przekład

Novum Testamentum Graece Nestle-Aland, Stuttgart 1979:

Novum Testamentum Graece Nestle-Aland zob. zob. zob.

1 P 3,15

Novum Testamentum Graece Nestle-Alandstr.604

Należy jeszcze podkreślić, iż Świadkowie Jehowy w swoim Przekładzie Nowego Świata w 1 P 3,14 podają, że to werset (odnośnik q) z Iz 8,12, a w 1 P 3:15 nie dają odnośnika, że to werset z Iz 8,13, lecz do innych.

Dlaczego Świadkowie Jehowy nie "przywrócili" imienia Bożego w 1P 3:15? Czyżby uczynili to z powodów doktrynalnych? Okazało by się, że Jezus jest równy swemu Ojcu i nawet może przysługiwać mu imię JHWH, a tego by Świadkowie Jehowy chyba nie przeżyli.


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2020