Kiedy zakończyło się "siedem czasów"?
(cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

Świadkowie Jehowy dość specyficznie podchodzą do roku 1914. To dla nich kluczowa data. Gdyby jej nie było, wiele nauk nie miałoby prawa bytu. Początkowo rok 1914 był terminem końca świata:

The Time is at Hand
wyd.ang.1907
The Time is at Hand
str.101
"Nie bądźcie więc zaskoczeni, gdy w następnych rozdziałach przedstawimy dowody, że ustanawianie Królestwa Bożego już się rozpoczęło i że zgodnie z jego proroctwem jego funkcjonowanie w mocy rozpoczęło się w R.P. 1878 i że "walka wielkiego dnia Boga Wszechmogącego" (Obj. 16:14), która zakończy się R.P. 1914 i kompletnie obali obecne ziemskie rządy, już się rozpoczęła. Z punktu widzenia Słowa Bożego gromadzenie się armii jest wyraźnie widoczne.
Jeśli nasz wzrok nie jest zaćmiony uprzedzeniami, gdy nastawimy właściwie teleskop Słowa Bożego, wyraźnie zobaczymy charakter wielu wydarzeń, jakie mają mieć miejsce w "Dniu Pańskim", że jesteśmy już w toku tych wydarzeń, i że "nadchodzi Wielki Dzień Jego gniewu
".

Kiedy wyznaczony czas minął, trzeba było coś zrobić z rokiem 1914. Rok ten pozostał, ale w innym znaczeniu. Uczono, że ludzie, którzy pamiętali wydarzenia, które się rozegrały w roku 1914 na własne oczy zobaczą ostateczność, m.in. w tej publikacji:

Jak znaleźć prawdziwy Pokój i Bezpieczeństwo? Jak znaleźć prawdziwy Pokój i Bezpieczeństwo?
wyd.1988
Jak znaleźć prawdziwy Pokój i Bezpieczeństwo?str.84

W listopadzie roku 1995 pokolenie przeminęło, choć rok 1914 pozostał. W jaki sposób Świadkowie Jehowy wyznaczyli ten rok? Według nich rok 607 przed Chr. jest datą zburzenia Jerozolimy. Należy przypomnieć, iż wcześniej uczono o innej dacie. Był to rok 606 przed Chr.:

Rząd Rząd
zob.
Rząd
wyd.1928
Rząd Rządstr.182

Aby dojść do roku 1914, stosują w tej publikacji taką wyliczankę:

Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą
wyd.1920
Rządstr.12

Czyli Świadkowie Jehowy potrzebują dodać od roku 606 przed Chr. 2520 lat by wyszedł rok 1914. Ale można też dodać 2520 lat od roku 607 przed Chr. i też wyjdzie rok 1914. Co tam matematyka. Ważne by się zgadzał rok tak kluczowy dla Świadków Jehowy. Swoje nowe wyliczenia możemy przeczytać m.in. w tych publikacjach:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
wyd.1984

Od 607 roku (str.140) do 1914:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.141
Strażnica 15 lipca 200615 lipca 2006
Strażnica 15 lipca 2006str.6
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
wyd. 2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.72

Zajmijmy się tą wyliczanką i argumentami jakimi posługują się Świadkowie Jehowy. W książce czytamy:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
wyd.1990
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
str.141

Skąd Świadkowie Jehowy wiedzą, że "czasy" to akurat "dwa czasy"? A może są to trzy lub cztery czasy? Podobną wyliczankę: "7 x 360 = 2520 lat" mamy w Prowadzeniu rozmów...:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.72

Dlaczego Świadkowie Jehowy obliczając biblijny "czas" czyli rok ustalają, iż ten rok ma 360 dni i stosują go do roku kalendarzowego? Przecież rok kalendarzowy nie ma 360 dni, lecz 365 dni. Lata 1914, 1912, 1911...itd. mają po 365 dni nie licząc roku przestępnego. Wyliczanka wiec powinna wyglądać: 7 x 365 = 2555 lat.. Gdy tak będziemy liczyć nie wyjdzie rok 1914. A więc cała "chronologia" Świadków Jehowy upadnie. W tym kontekście należy zapytać Świadków Jehowy, dlaczego dla zrównania roku żydowskiego z słonecznym nie dodali do każdego roku ok. 5 dni i 6 godzin tak, jak czynili to Żydzi? Kalendarz żydowski był kalendarzem księżycowo - słonecznym. Dla uzgodnienia roku księżycowego z rokiem zwrotnikowym Żydzi dodawali w określonych latach trzynasty miesiąc.
MIESIĄCE IZRAELSKIE:

Słownik terminów biblijnych Słownik terminów biblijnych
zob.
Słownik terminów biblijnychstr.180

Należy również zwrócić uwagę, że rok 607 przed Chr. nie jest rokiem zburzenia Jerozolimy. Historycy mają zupełnie inne zdanie niż Świadkowie Jehowy:

Słownik terminów biblijnych
Encyklopedia Powszechna
Encyklopedia Powszechna
zob.
Słownik terminów biblijnych Słownik terminów biblijnychstr.358
Słownik mitów i tradycji kultury
Słownik mitów...
zob. PIW 1987
Słownik mitów i tradycji kultury
str.725

Na jakiej też podstawie Świadkowie Jehowy ustalają zasadę, iż trzeba biblijny rok ustalić na podstawie Lb 14,34 i Ez 4,6, jak czytamy w tych publikacjach:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
wyd.1990
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
str.141
Encyklopedia Powszechna Pilnie zważaj na proroctwo Daniela
wyd.1999
Pilnie zważaj na proroctwo Danielastr.96

Zobaczmy co mówią nam te wersety:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Lb 14,34 Biblia Tysiąclecia wy.IV
Ez 4,6 Biblia Tysiąclecia wy.IV Biblia Tysiąclecia wy.IV
Byłem Świadkiem Jehowy
zob.
Byłem Świadkiem Jehowy
zob.
Byłem Świadkiem Jehowystr.122 Byłem Świadkiem Jehowystr.123

Świadkowie Jehowy uczą, że drzewo z Księgi Daniela z czwartego rozdziału przedstawia "zwierzchnią władzę Boga":

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
wyd.1990
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
str.139
Strażnica 15 lipca 2006
15 lipca 2006
Strażnica 15 lipca 2006
str.6

Świadkowie Jehowy wcześniej mieli zupełnie inne zdanie na ten temat:

Prawda was wyswobodzi
zob.
Prawda was wyswobodzi
wyd.pol.1946
zob.
Prawda was wyswobodzistr.219

Natomiast Pismo Święte ma takie zdanie na ten temat:

Biblia Poznańska Wyd.III Poznań 1992 Dn 4,17-19 Biblia Poznańska

A więc widzimy, że "drzewo" z Księgi Daniela, to nie "niebieski urząd Lucyfera" czy może "zwierzchnia władza Boga", jak chcą Świadkowie Jehowy, lecz symbolizuje króla Nabuchodonozora.

Świadkowie Jehowy wykorzystują do swoich obliczeń występujące w czwartym rozdziale Księgi Daniela wyrażenie "siedem czasów":

Dn 4, 12-13 Biblia Poznańska Dn 4, 20-21 Biblia Poznańska
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.71

No to popatrzmy do przypisu Biblii Poznańskiej:

Prawda was wyswobodzistr.500

Wniosek jest prosty. Świadkowie Jehowy wiedzą, że "drzewo" to osoba Nebukadnezara (Nabuchodonozora), a "siedem czasów" to: "pewien okres", który miał się wypełnić na jego osobie:

Biblia Poznańska Wyd.III Poznań 1992 Dn 4, 13.20 Biblia Poznańska Biblia Poznańska
Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Dn 4, 13 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Nie jest więc prawdą, że "siedem czasów" to 2520 lat, jak czytamy tutaj:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.72

A co takiego możemy przeczytać w Apokalipsie?

Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.72

Zobaczmy:

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
Poznań 1992
Ap 11, 1-3 Biblia Poznańska Biblia Poznańskastr.643

Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu
Poznań 1990
Ap 12, 13-14 Biblia Poznańska Biblia Poznańskastr.507

Świadkowie Jehowy - kim są? Świadkowie Jehowy - kim są? Świadkowie Jehowy - kim są?wyd.1991 Świadkowie Jehowy - kim są?
Świadkowie Jehowy - kim są? Świadkowie Jehowy - kim są?
Świadkowie Jehowy - kim są? Świadkowie Jehowy - kim są?
Świadkowie Jehowy - kim są? Świadkowie Jehowy - kim są?
Świadkowie Jehowy - kim są? Świadkowie Jehowy - kim są?
Świadkowie Jehowy - kim są?
str.79

Jak to jest możliwe, że raz Pismo Święte i historia ustala zburzenie Jerozolimy na rok 606 przed Chr.:

Rząd
Rząd
Rząd
wyd.1928
Rządstr.182

A innym razem to samo Pismo Święte i ta sama historia świecka ustala zburzenie Jerozolimy na rok 607 przed Chr.:

Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne
wyd.1998
Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożytecznestr.164

W tej publikacji czytamy:

Strażnica 1987 Nr 6
1987 Nr 6
Strażnica 1987 Nr 6
str.5

Echa tych "niezbitych dowodów" możemy przeczytać tutaj:

Strażnica 15 lutego 1997
15 lutego 1997
Strażnica 1987 Nr 6
str.29

A dlaczego Świadkowie piszą, że jest "wiele świeckich źródeł"? A może wszystkie źródła tak podają? Jeśli jest "wiele", to również jest niewiele, które podają inną datę zburzenia Jerozolimy. Czy są takie?

Świadkowie Jehowy piszą:

Strażnica 1997str.29

Zobacz:

Biblia Poznańskazob. Biblia Poznańskazob. Biblia Poznańskazob.
(str.29) i (str.30)

Po ukazaniu argumentacji historycznej czytamy:

Strażnica 15 lutego 1997
15 lutego 1997
Strażnica 1987 Nr 6
str.30

Nowożytni uczeni pewnie źle interpretują świadectwa historyczne co do roku zburzenia Jerozolimy (586/587 przed Chr.), dlatego w tym przypadku Świadkowie Jehowy wolą:

Strażnica 15 lutego 1997
15 lutego 1997
Strażnica 1987 Nr 6
str.31

Kiedy jednak potrzebna jest Świadkom Jehowy inna data do uzasadnienia swojej tezy, to wtedy historycy się nie mylą:

Strażnica 15 lutego 1997
15 lutego 1997
Strażnica 1987 Nr 6 Strażnica 1987 Nr 6
str.31

Bo akurat ta data jest Świadkom Jehowy potrzebna do swoich wyliczeń:

Strażnica 15 lutego 1997
15 lutego 1997
Strażnica 1987 Nr 6
str.31

Porównajmy dwie chronologie:

Według Świadków Jehowy Według Biblii Tysiąclecia
625 - Nabuchodonozor królem Babilonu, trzeciego mocarstwa światowego.
617 - Nabuchodonozor uprowadza do Babilonu pierwszych jeńców żydowskich.
607 - Nabuchodonozor oblega i zdobywa Jeruzalem; świątynia zrównana z ziemią, Jeruzalem zburzone (w 5 miesiącu); wyludnione (w 7 miesiącu); początek 70 lat opustoszenia; początek siedmiu czasów pogan.
539 - Babilon dostaje się w ręce Medów i Persów; Medo-Persja staje się czwartym mocarstwem; panuje Dariusz.
538/537 - Cyrus wydaje (w pierwszym roku panowania) dekret w sprawie powrotu Żydów.
516 - Zorobabel kończy budowę drugiej świątyni.
605 - Nabuchodonozor (król babiloński); bitwa pod Karkemisz (Jr 46:2).
605/604 - pierwsza wyprawa Nabuchodonozora na Palestynę (2Krl 24:1-7).
598/597 - (3 miesiące) Jojakin; pierwsze przesiedlenie do Babilonu (2 Krl 24:10-16, Jr 52:28).
597/586 - Sedecjasz (Jr 52:1); prorok Ezechiel rozpoczyna działalność.
587/586 - Zdobycie Jerozolimy (Jr 52:12nn.); drugie przesiedlenie mieszkańców Judy (2Krl 25:1-21, Jr 52:29).
582/581 - trzecie przesiedlenie (Jr 52:30).
538 - Cyrus podbija Babilon i zezwala Izraelitom powrócić do ojczyzny (Ezd 1:1-3).
536/515 - Odbudowa i poświęcenie świątyni jerozolimskiej (Ezd 6:14n.); prorocy Zachariasz i Aggeusz.
521/485 - Dariusz I (Ag 1:1).

Kiedy czytamy te słowa:

Strażnica 1987 Nr 6
1987 Nr 6
Strażnica 1987 Nr 6
str.5
Nasuwa się pytanie, dlaczego o tych "niezbitych dowodach" nie możemy przeczytać w Encyklopediach czy periodykach naukowych wydanych po roku 1981? Dlaczego poważny świat naukowy milczy, kiedy Świadkowie Jehowy przedstawiają takie argumenty?

Na koniec chciałbym zadać Świadkom Jehowy pytanie. Dlaczego na podstawie 2 P 3, 8 w swoich obliczeniach nie zastosowali zasady, że jeden dzień jest jak tysiąc lat?

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
2 P 3, 8 Biblia Tysiąclecia wy.IV
Podsumujmy. W roku 607 przed Chr. nie została zburzona Jerozolima; rok kalendarzowy nie ma 360 dni; słowa z Księgi Ez 4 i Lb 14 nie dotyczą zasady liczenia dzień za rok w obliczaniu "siedmiu czasów" (Dn 4); "siedem czasów" miały się wypełnić na królu Nabuchodonozorze; "drzewo" również symbolizuje osobę monarchy.
Zob.też:
nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022