Kogo wysławia niebiański chór? (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

Świadkowie Jehowy w tej publikacji uczą:

Strażnica 1 grudnia 20081 grudnia 2008 Strażnica 1 grudnia 2008
Strażnica 1 grudnia 2008
Strażnica 1 grudnia 2008
str.31

Towarzystwo Strażnica cytuje werset z Ap 4, 11 według Przekładu Nowego Świata:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
wyd.pol.1994
Ap 4, 11: Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.317

W BT ten werset brzmi trochę inaczej:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Ap 4, 11 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Tekst Nowego Testamentu w języku oryginalnym:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Ap 4, 11

Grecko-polski Nowy Testament
str.1172
Grecko-polski Nowy Testament
str.1173

Jak widzimy, występuje tutaj greckie słowo kyrios - Panie. Potwierdza też to przekład wydany przez Towarzystwo Strażnica:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Ap 4, 11

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.1072

W lewej szpalcie pod wyrazem greckim kyrios widnieje Lord, natomiast w prawej szpalcie (tzw. Przekład Nowego Świata) wstawiono słowo "Jehowa". Jaki cel ma Towarzystwo Strażnica, aby tak czynić? Chodzi o ukrycie faktu bóstwa Chrystusa Pana. W cytowanej Strażnicy, Świadkowie Jehowy podają werset z Ap 4, 11 i komentują go po swojemu, że "Jedynie Jehowie należy się taki hołd". Taki komentarz jest manipulacją, ponieważ kontekst wersetu 11 odsłania nam prawdę o bóstwie Chrystusa.

W wydaniu krytycznym Nowego Testamentu Nestle-Aland również widzimy słowo kyrios:

Nestle-Alandzob. zob. zob. Ap 4, 11 Nestle-Aland
Nestle-Aland
str.641
Nestle-Aland
str.641

Co jeszcze mówi nam werset Ap 4, 11 i co mówi kontekst:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Ap 4, 11 Biblia Tysiąclecia wy.IV Ap 4, 9-11 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Kto nosi tytuł "Żyjący na wieki wieków" przed którym upada i oddaje pokłon 24 Starców, zwracając się do Niego: "Panie i Boże nasz"? "Żyjący na wieki wieków", to Jezus Chrystus. I to przed Nim upada i oddaje pokłon 24 Starców (w.10). "Żyjący na wieki wieków" ma jeszcze tytuł "Jam Pierwszy i Ostatni". Zobaczmy Ap 1, 17-18:

Biblia Tysiąclecia wy.IV Biblia Tysiąclecia wy.IV

Ten sam tytuł "Pierwszy i Ostatni" ma Jahwe Zastępów

Biblia Tysiąclecia wyd.IBiblia Tysiąclecia wyd.I
Iz 44, 6 Biblia Tysiąclecia wy.IV Iz 48, 12-13 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Tytuł "Pierwszy i Ostatni" Pan Jezus ma jeszcze w:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Ap 22, 12-15 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Jezus mówi, że jest "Pierwszy i Ostatni" oraz "Alfa i Omega":

Ap 22, 12-13 Biblia Tysiąclecia wy.IV Ap 1, 7-8 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Świadkowie Jehowy również i w tym wersecie wstawili wbrew oryginałowi greckiemu słowo "Jehowa", choć z kontekstu wynika kto przychodzi:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
wyd.pol.1994
Ap 1, 8 Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
Ap 1,7-8 Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.314

a w grece mamy kyrios:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Ap 1,8

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1160

Interlinia Świadków Jehowy:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Ap 1,8

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.1059

Jezus Chrystus jest:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Ap 22,12-13 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Przypomnijmy co Świadkowie Jehowy napisali w Strażnicy:

Strażnica 1 grudnia 20081 grudnia 2008 Strażnica 1 grudnia 2008
str.31

A komu ten hołd się należy?

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Ap 4,9-11 Biblia Tysiąclecia wy.IV "Żyjącemu na wieki wieków", czyli:
Ap 1,17-18 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Co czytamy jeszcze w Strażnicy?

Strażnica 1 grudnia 20081 grudnia 2008 Strażnica 1 grudnia 2008
str.31

Kto jest godzien przyjąć "chwałę, szacunek i moc"?

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Ap 4,11 Biblia Tysiąclecia wy.IV Ap 5,11-12 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Słowo Boże podaje, że Jezus Chrystus jako "Baranek zabity" jest godzien wziąć "chwałę, szacunek i moc".


I jeszcze ważna rzecz. Otóż:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Ap 5,13-14 Biblia Tysiąclecia wy.IV Biblia Tysiąclecia wy.IV

Komu Starcy oddali pokłon? "Zasiadającemu na tronie" (Bogu Ojcu) i "Barankowi" (Synowi). Chwała więc należy się Ojcu i Synowi. Widzimy też, że Jezus Chrystus, Syn Boży jest wyłączony ze stworzeń. Nie jest więc stworzeniem, jak nauczają Świadkowie Jehowy, bo to Jemu wraz z Ojcem wszelkie stworzenie oddaje cześć. Tytuły jak: "Żyjący na wieki wieków", "Zasiadający na tronie" czy "Pierwszy i Ostatni" i "Alfa i Omega" są wymienne i dotyczą zarówno Boga Ojca jak i Syna Bożego.


Skoro Jezus Chrystus jest godzien odebrać "chwałę" należną Bogu, zacytujmy werset:

Biblia Tysiąclecia wy.II
BT wyd.II
Iz 42,8 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Jezus Chrystus sam o sobie mówi:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
J 17,5 Biblia Tysiąclecia wy.IV J 17,24 Biblia Tysiąclecia wy.IV Biblia Tysiąclecia wy.IV
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022