"Alfa i Omega"

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy obecnie uczą, iż słowa z Apokalipsy "Jam jest Alfa i Omega" nie dotyczą Jezusa Chrystusa:

Strażnica 1980 Nr 4
1980 Nr 4
Strażnica 1980 Nr 4
str.19
Wnikliwe poznawanie Pismzob. Tom 1 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pismstr.61

Wcześniej mieli zupełnie inne zdanie. Alfa i Omega" odnosili do Jezusa. Opierali się wówczas na tekście z Apokalipsy św. Jana, w którym były użyte słowa: "Jam Alfa i Omega, on pierwszy i ostatni":

Strażnica 15 września 193815 września 1938
Strażnica 15 września 1938 Strażnica 15 września 1938str.284
Strażnica 15 sierpnia 193815 sierpnia 1938
Strażnica 15 sierpnia 1938str.243
Strażnica 15 sierpnia 1938 Strażnica 15 sierpnia 1938str.255

Angielskie wydanie The Watchtower również:

Strażnica 15 stycznia 193815 stycznia 1938
Strażnica 15 stycznia 1938str.19
Strażnica 15 stycznia 1938str.30

Tak na marginesie warto wspomnieć, iż tytuł "Alfa i Omega" w Ap 1,11 występował w późniejszych odpisach Nowego Testamentu:

Nestle-Aland
zob.
Nestle-Aland
zob.
Nestle-Aland
zob.
Nestle-Aland
zob.

Ap 1,11

Nestle-Aland Nestle-Alandstr.633
Nestle-Alandzob.
Nestle-Alandzob.

Zobaczmy, co Świadkowie Jehowy mieli do powiedzenia odnoście słów "Alfa i Omega" (Ap 1,8) w przeszłości:

Dokonana Tajemnica Dokonana Tajemnicawyd.1925 Dokonana Tajemnica Dokonana Tajemnica

który jest "przeznaczony od Boga", a tłumaczenie ksiąg "są od Boga pokierowane":

Dokonana Tajemnicastr.171

w komentarzu do Ap 1, 8 czytamy:

Dokonana Tajemnica
str.15
Dokonana Tajemnica
str.16

Ap 16, 7

Dokonana Tajemnica
str.287

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Ap 1, 8

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy w swojej Biblii wstawili słowo "Jehowa", którego brak w języku oryginalnym:

Przekład Nowego Świata

Ap 1, 8

Przekład Nowego Świata

Zobaczmy do tekstu greckiego Nowego Testamentu:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Ap 1, 8

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1307

Brak słowa "Jehowa" w tekście greckim ukazuje nam lewa szpalta wydania interlinearnego Nowego Testamentu, o którym Świadkowie Jehowy piszą, iż jest to:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Ap 1, 8

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.1059
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.13

Widać wyraźnie, że Świadkowie Jehowy nie odwołują się do najstarszych zachowanych manuskryptów greckich Nowego Testamentu na poparcie wstawienia słowa "Jehowa" do swojej Biblii. Jedyne co im pozostaje, to odwołanie się do przekładów hebrajskich, który najstarszy pochodzi dopiero z 1599 roku. Natomiast słowo Lord (gr. kyrios):

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.1059

"Lord" (Pan) występuje w:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.13
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.15

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1Tom 1 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
Wnikliwe poznawanie Pism
str.61

Oczywiście, że bibliści mają rację. Tekst ten można odnieść zarówno do Boga Ojca, jak i do Syna Bożego. Świadkowie Jehowy nie są chrześcijanami, więc jedynie co mogą, to naciągać wersety biblijne (wstawiać słowa, których nie ma w oryginale) do własnej interpretacji. Stąd też mamy słowo "Jehowa" w Ap 1,8, aby ukryć tytuł "Alfa i Omega", który należy się również Synowi Bożemu. Chrześcijanie nie wierzą w jednoosobowego Boga. Wierzymy, że zarówno Ojciec jest Bogiem jak i Syn jest Bogiem. Z tego oczywiście nie wynika, że jest dwóch Bogów. Jeśli Bóg Ojciec jest nazwany Wszechmogącym, to i również Syna możemy nazwać Wszechmogącym. Nie ma zatem dwóch Wszechmogących, jest jeden Wszechmogący, bo jeden jest tylko Bóg. Stąd tytuł "Alfa i Omega" można odnieść do Ojca jak i do Syna. Jeden z przymiotów Boga - WSZECHMOC - posiada również Syn Boży: "Wszystko, co ma Ojciec, jest moje" (J 16,15). Zobacz: Atanazjańskie wyznanie wiary.

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism
str.61

"Chociaż wcześniejszy werset wspomina o Chrystusie", jak czytamy w tym wywodzie, to dlaczego Świadkowie Jehowy odmawiają tytułu "Alfa i Omega" Jezusowi? Zobaczmy:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Ap 1, 7-8

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Cyt.: "mówi Pan Bóg". Jest jeden Bóg i jeden jest Pan. Panem jest Jezus.


Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pismstr.61

Nie jest też pozbawione sensu przypuszczenie, że pisarzowi chodziło zarówno o Ojca, jak i o Syna. Przecież Oni są jednym Bogiem.


Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pismstr.61

Powyższe słowa nie musiał wypowiedzieć niebiański Ojciec. Te słowa mogą dotyczyć również Syna Bożego. Porównajmy pewne wersety:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Ap 21,5-7

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

J 4,6-15

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Ap 21,6

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jezus podczas rozmowy z kobietą z Samarii mówi, że da do picia wodę żywą, a w Apokalipsie czytamy potwierdzenie, iż Alfa i Omega da pragnącemu pić ze źródła wody życia.

Kto w wersecie 5 rozdziału 21 Apokalipsy zasiada na tronie? Zarówno Ojciec jak i Syn:

Ap 3,21

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Tytuł "Żyjący na wieki wieków" jest wymienny. Zarówno dotyczy Ojca jak i Syna:

Ap 5,13

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Ap 4,9-11

Komu oddało wszelkie stworzenie pokłon? Ojcu i Synowi. W innym miejscu czytamy:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Ap 1,18

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pismstr.61
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Ap 22,12-13

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Tytuł "Pierwszy i Ostatni" dotyczy również Chrystusa:

Ap 1,17

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Ap 2,8

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Iz 44,6

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Wnikliwe poznawanie Pism str.61 str.62

Nie jest prawdą, że te tytuły odnoszą się do "Jehowy". Odnoszą się również do Jezusa Chrystusa. A tytuł "Pierwszy i Ostatni" (Iz 44,6) Chrystus odniósł do siebie, ukazując nam swoją boskość. To On sam wypowiedział poniższe słowa:

Biblia Poznańska Biblia Poznańskawyd.III Biblia Poznańskawyd.1994 Biblia Poznańska

Ap 22,12-13

Biblia Poznańska Biblia Poznańskastr.676

Apokalipsa św. Janazob. Apokalipsa św. Jana, Edycja św. PawłaEdycja Świętego Pawła Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawławyd.2012 Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła

Ap 1,8

Edycja Świętego Pawła, 2012 Edycja Świętego Pawła, 2012str.100
Edycja Świętego Pawła, 2012str.108
Edycja Świętego Pawła, 2012str.109

Ap 22,12-13:

Edycja Świętego Pawła, 2012str.392
Edycja Świętego Pawła, 2012str.396
Edycja Świętego Pawła, 2012str.397

Ap 1,17-18:

Edycja Świętego Pawła, 2012str.111
Edycja Świętego Pawła, 2012str.120

Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023