Johannes Greber a Świadkowie Jehowy
(cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

Świadkowie Jehowy w przeszłości powoływali się i cytowali J. Grebera. Czy były to odwołania w celu uwiarygodnienia niektórych wersetów swojego wydania Przekładu Nowego Świata?

Przyjrzyjmy się wybranym wersetom: J 1,1 oraz Mt 27,52-53:

Przekład Nowego Świata wyd.1997 J 1,1 Przekład Nowego Światastr.1332
Mt 27,52-53 Przekład Nowego Światastr.1256

Oto kilka przykładów publikacji Towarzystwa Strażnica, które powołują się na J. Grebera (niemiecka wersja "Upewniajcie się..."):

Vergewissert Euch Aller Dinge
zob.
Vergewissert Euch Aller Dinge
zob.
Vergewissert Euch Aller Dinge
wyd.1974
Vergewissert Euch Aller Dingestr.119

Inna publikacja powołująca się na Johannesa Grebera, tym razem w j. polskim:

Słowo Kogo miał na myśli Apostoł Janzob. Słowo Kogo miał na myśli Apostoł Janwyd.1962
Słowo Kogo miał na myśli Apostoł Jan Słowo Kogo miał na myśli Apostoł Janstr.5

Czy "Słowo było bogiem"? A może jest inaczej? Zobaczmy:

J 1,1

Biblia Tysiąclecia wyd.IV Przekład Nowego Świata wyd.1997
Biblia Tysiąclecia Przekład Nowego Świata str.1332

Grecko-polski Nowy Testament wydanie interlinearne:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

J 1,1

Grecko-polski Nowy Testamentstr.391

Wydany przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

J 1,1

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.401

W prawej szpalcie Świadkowie zamienili kolejność wyrazów, aby można było dodać przedimek "a", i z Pana Jezusa zrobić jakiegoś "boga". Pachnie tutaj politeizmem.

Warto też zajrzeć do Chrześcijańskich Pism w Przekładzie Nowego Świata po grecku, gdzie również zmieniono kolejność wyrazów:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światazob. wyd.1993 J 1,1 Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światastr.118

Wykład Pisma Świętego Ewangelia wg św. Jana KUL
[zobacz komentarz do J 1,1nn]

zobacz też::

Kim jest Johannes Greber:

Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym?
zob.
Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym?
wyd.ok.1958
Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym?str.78
Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym?str.79

Jak czytamy, Greber napisał w roku 1932 książkę pt. Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i cel:

Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i cel
zob.
Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i cel
zob.
Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i cel
wyd.1932

We wstępie Greber pisze:

Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i celstr.3
W tej batalii przeciwko spirytyzmowi kościoły walczą na pierwszej linii frontu. Ich nastawienie jest w rzeczy samej trudne do wyjaśnienia, gdyż te same kościoły zapewniają nas, że otrzymały objawienia odnośnie swoich religii dzięki komunikowaniu się ze światem duchowym. Judaizm i Chrześcijaństwo opierają się na świadectwach Starego i Nowego Testamentu, a więc podstawach zupełnie spirytystycznych, bo najważniejszą książką spirytystyczną jest Biblia, gdyż główna jej treść opiera się na wiadomościach podanych z tamtej strony tym, którzy istnieją obecnie. Prawie wszędzie w Piśmie Świętym czytamy o przypadkach komunikowania się pomiędzy światem duchowym, a naszym własnym. (tłum. M.B.)

W innym miejscu Johannes Greber twierdzi, iż:

Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i celstr.257
"Nauki, które otrzymałem, odnoszące się do praw rządzących komunikacją duchów ze światem materialnym, jak i całe moje osobiste doświadczenie z tym związane, rzuciły wiele światła na wydarzenia dotyczące Biblii, których wówczas nie potrafiłem zrozumieć, i sprawiły, że wszelkie niejasności zostały wyjaśnione. Co więcej, byłem w stanie zrozumieć wiele spraw, o których słyszałem lub czytałem w późniejszym czasie, dotyczących wydarzeń o charakterze nadprzyrodzonym." (tłum. M.B.)
"Jednakże, najbardziej ze wszystkiego interesowały mnie ważne problemy o naturze religijnej. Byłem duchownym i poświęcałem całe moje dotychczasowe życie przekazywaniu nauki o mojej wierze moim współwyznawcom. Więc było rzeczą naturalną, że głównie powinienem się interesować odkrywaniem tego, czy wszystkie religijne doktryny, w które wierzyłem i nauczałem są prawdziwe i czy wśród podstawowych nauk mojego kościoła są takie, które nie są zgodne z prawdą." (tłum. M.B.)

W roku 1937 Johannes Greber wydaje swój Nowy Testament:

Odsyłacz The New Testament Johannes Greber
Johannes Greber Nowy Testament Johannes Greber Nowy Testamentwyd.1937 Johannes Greber Nowy Testament

Johannes Greber tak tłumaczy J 1,1:

Johannes Greberstr.164

Porównajmy dwa przekłady. Nowy Testament Johannesa Grebera i przekład wydany przez Świadków Jehowy New World Translation of the Holy Scriptures:

Johannes Greber Świadkowie Jehowy
Johannes Greberzob. wyd.1937 Johannes Greber zob. zob. wyd.2013
Johannes Greberstr.164 Johannes Greber str.1425

Widzimy, że fraza "Word was a god" brzmi identycznie.


Wydany przez Świadków Jehowy słownik Aid to Bible Understanding (zastąpiony przez Wnikliwe poznawanie Pism), też powoływał się na autorytet warty cytowania, jakim był Johannes Greber.

Aid to Bible Understanding
zob.
Aid to Bible Understanding
zob.
Aid to Bible Understanding
wyd.1971
Aid to Bible Understanding str.1134 Aid to Bible Understanding str.1669

Poniższe publikacje również:

Strażnica 1977 Nr 21
1977 Nr 21
Strażnica 1977 Nr 21
str.24
Strażnica 1979 Nr 41979 Nr 4
Aid to Bible Understanding str.23 Aid to Bible Understanding str.24

Czy naprawdę inne przekłady coś sugerują, a Johannes Greber i Towarzystwo Strażnica tłumaczy werset z Mt 27,52-53 poprawnie?

Porównajmy dwa przekłady:

Mt 27, 52-53

Biblia Tysiąclecia wyd.IV Przekład Nowego Świata wyd.1997
Biblia Tysiąclecia Przekład Nowego Świata str.1256

Wydany przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Mt 27, 52-53

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.152

Grecko-polski Nowy Testament wydanie interlinearne:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mt 27, 52-53

Grecko-polski Nowy Testamentstr.141

Nie jest więc prawdą, jak piszą Świadkowie Jehowy, że w Mt 27,51-53 "nastąpiło wtenczas jedynie odsłonięcie zwłok i ukazanie ich oczom obserwatorów" (Strażnica 1979 Nr 4, str.24)

Pismo Święte wyraźnie podaje, iż:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Mt 27,52-53 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Jak zatem należy rozumieć te słowa?

KUL Ewangelia Mateusza
zob.
wyd.1979
KUL Ewangelia Mateusza
str.354
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021