Niebo - nagroda dla sprawiedliwych

Autor: Piotr Andryszczak

W jednej z publikacji Świadków Jehowy czytamy:

Strażnica 1 lutego 2010
1 lutego 2010
Strażnica 1 lutego 2010 Strażnica 1 lutego 2010
str.6

Taka jest nauka obowiązująca dzisiaj. Czyli w niebie będzie 144 000 osób, a reszta będzie żyła sobie na ziemi.


Natomiast wcześniej Świadkowie Jehowy uczyli w książce przeznaczonej od Boga że oprócz 144 000 wliczonych do nieba dołącza jeszcze kolejna liczba osób:

Dokonana Tajemnica wyd.pol.1925
wyd.pol.1925
Przyjdź Królestwo Twoje wyd.1923
str.171
Przyjdź Królestwo Twoje wyd.1923
str.119
Przyjdź Królestwo Twoje wyd.1923
str.120

Czyli razem w niebie miało być 411.984.000 osób. Do tej liczby dołączą jeszcze święci Starego Testamentu. Czytamy o tym w książce:

Harfa Boża
zob.
wyd.pol.1929 zob.
Harfa Boża
str.368

W tej "prawdzie" Świadkowie Jehowy byli podtrzymywani do roku 1935:

Strażnica 1982 Nr 3
1982 Nr 3
Strażnica 1982 Nr 3
str.11

Potem "wielką rzeszę" sprowadzono na ziemię:

Strażnica 1 lutego 2010
1 lutego 2010
Strażnica 1 lutego 2010
Strażnica 1 lutego 2010
str.6

A w tej publikacji redaktorzy Strażnicy wmówili szeregowym Świadkom Jehowy ("wielkiej rzeszy"), iż mogą zapomnieć o "nadziei niebiańskiej":

Strażnica 1981 Nr 5
1981 Nr 5
Strażnica 1981 Nr 5
str.2

Skoro Świadkowie Jehowy twierdzą, że "wielka rzesza" nie jest zrodzona z Ducha Bożego, to w takim razie przez jakiego ducha są prowadzeni szeregowi Świadkowie Jehowy? Pismo Święte mówi nam o dwóch rodzajach duchów i synów - diabelskich i Bożych:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
1 J 3,10 Biblia Tysiąclecia wy.IV
J 8,44 Biblia Tysiąclecia wy.IV
Rz 8,9 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Jeśli Świadkowie Jehowy wskazują, że sami nie mają Ducha Chrystusowego (jeden jest Duch Ef 4,4) to nie mogą być w Królestwie Bożym, bo:

J 3,5 Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Czyżby Świadkowie Jehowy sami pozbawiali się życia wiecznego, skoro siebie nie uważają za zrodzonych z Ducha Bożego?


Uczą, że "wielka rzesza", która nie jest zrodzona z Ducha Bożego i nie wybiera się już do nieba, będzie żyła na ziemi. Zadają więc pytanie:

Strażnica 1 lutego 2010
1 lutego 2010
Strażnica 1 lutego 2010
str.6

Problem jest w tym, że Chrystus mówiąc, że kto wierzy w Niego, otrzyma nagrodę niebiańską. A Świadkowie Jehowy (wielka rzesza) nie chcą iść do nieba, a przecież Jezus mówi:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
J 14,1-3 Biblia Tysiąclecia wy.IV
Biblia Tysiąclecia wy.IV
J 12,26 Biblia Tysiąclecia wy.IV

O braku nadziei niebiańskiej "drugich owiec" czytamy w tej publikacji:

Strażnica 1 lipca 1996
1 lipca 1996
Strażnica 1 lipca 1996
str.20

Dlaczego Świadkowie Jehowy nie chcą być z Jezusem, tylko chcą żyć na ziemi? Aby uzasadnić takie nauczanie, powołują się na pewne cytaty z Pisma Świętego. W tej publikacji malują sugestywny rysunek:

Strażnica 1 lutego 2010
1 lutego 2010
Strażnica 1 lutego 2010
Strażnica 1 lutego 2010
str.6

Komentarz Biblii Poznańskiej do Psalmu 37:

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
Poznań 1992
Biblia Poznańskastr.166 Biblia Poznańskastr.167 Biblia Poznańskastr.168 Biblia Poznańskastr.169

Ps 37, 29 Mt 13, 43
"Sprawiedliwi posiądą ziemię i będą mieszkać na niej na zawsze" "Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego"

W tej publikacji Świadkowie Jehowy powołują się na Nowy Testament

Strażnica 1 listopada 2009
1 listopada 2009
Strażnica 1 listopada 2009
str.6

Na tej podstawie wysuwają tezę, że raj będzie na ziemi. Zobaczmy o jaką ziemię tutaj chodzi:

Błogosławieństwa Ewangelijne
wyd.1990
Błogosławieństwa Ewangelijne
str.172

Świadkowie Jehowy chcieliby werset z Mt 5, 5 przypisać pewnie sobie i żyć w raju na ziemi. Ale kontekst mówi zupełnie coś przeciwnego:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Mt 5, 3-12 Biblia Tysiąclecia wy.IV
Biblia Tysiąclecia wy.IV

Widzimy więc, że wszyscy błogosławieni, a więc: "ubodzy w duchu", "którzy się smucą", "cisi", "którzy łakną i pragną sprawiedliwości", "miłosierni", "czystego serca", "którzy wprowadzają pokój", "którzy cierpią prześladowania" - otrzymają nagrodę w niebie. WSZYSCY!

Zobacz też:

Ewangelia wg św. Mateusza Zespół redakcyjny zob. Edycja Świetego Pawła, 2005 zob.
Ewangelia wg św. Mateuszastr.207
Ewangelia wg św. Mateuszastr.212
Ewangelia wg św. Mateuszastr.213

Wróćmy jeszcze do tej publikacji:

Strażnica 1 lutego 2010
1 lutego 2010
Strażnica 1 lutego 2010
str.6

Świadkowie Jehowy nie pozwalając Prorokom Starego Testamentu wejść do nieba dopasowali do swojej nauki Pismo Święte zwane Przekładem Nowego Świata. Oto cytat z Hbr 11,14-16:

Przekład Nowego Świata
1997
Hbr 11, 14-16
Przekład Nowego Świata
str.1514

Porównajmy Biblię Tysiąclecia (wyd.IV) i Przekład Nowego Świata wydany przez Towarzystwo Strażnica:

Hbr 11, 14-16:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

"Ojczyznę niebieską" (czyli niebo) Świadkowie Jehowy zamienili na "miejsce, mające związek z niebem" (czyli ziemię). Wydany przez Świadków Jehowy międzywierszowy przekład Nowego Testamentu, który reklamują w tej publikacji:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Hbr 11, 14-16

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.980

Z lewej strony dosłowne tłumaczenie z greckiego na angielski, prawa szpalta to Przekład Nowego Świata. Zmiany w prawej szpalcie są widoczne jak na dłoni. Grecko-polski Nowy Testament wydanie interlinearne tak tłumaczy:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Hbr 11, 14-16

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1068

Pismo Święte wyraźnie stwierdza:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Ef 4, 4 Biblia Tysiąclecia wy.IV
Mt 25, 31-34 Biblia Tysiąclecia wy.IV
Mt 13, 36-43 Biblia Tysiąclecia wy.IV

A więc zostaliśmy powołani do jednej nadziei, bo jest jedna wiara. Królestwo Boże jest przygotowane od założenia świata i gdy nadejdzie żniwo, sprawiedliwi pójdą do nieba. Tak jest napisane w Piśmie Świętym. Zgodnie z Pismem Świętym wszyscy dobrzy ludzie pójdą do nieba. WSZYSCY sprawiedliwi!

Eschatologia biblijna Nowego Testamentuwyd.1987
Eschatologia biblijna Nowego Testamentustr.103
Eschatologia biblijna Nowego Testamentustr.108
Eschatologia biblijna Nowego Testamentustr.109
Eschatologia biblijna Nowego Testamentustr.110

Niebo Nowego Testamentu to być z Chrystusem:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Łk 23, 43 Biblia Tysiąclecia wy.IV
Mt 25, 41 Biblia Tysiąclecia wy.IV
Łk 23, 43 Mt 25, 41
"Ze Mną będziesz"
WYBIERZ
"Idźcie precz ode Mnie"

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023