"Jednorodzony Bóg" a Świadkowie Jehowy
(cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

J 1, 18

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy w swojej Biblii, w J 1, 18 oddają tak:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
J 1, 18
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1332

W jednym przekładzie (BT) słowo Bóg mamy z dużej litery, w drugim przekładzie (PNŚ) z małej. Czy to ma jakieś znaczenie? Należy przypomnieć, że pierwotnie tekst Biblii Nowego Testamentu był pisany tylko dużymi literami (źródło). W jaki sposób Świadkowie Jehowy argumentują, że Jezus nie może być Bogiem możemy przeczytać w tej publikacji:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pismzob. wyd. 2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.376

Dziwnym trafem Świadkowie Jehowy przytaczają tylko pół wersetu, a przecież jego druga część jest przecież bardzo ważna:

J 1, 18

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Poza tym to stwierdzenie:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.377

jest niepoważne, bo świadczy bądź o nieznajomości dogmatyki katolickiej, bądź świadomym wprowadzaniu czytelnika w błąd. Nikt nie uczy, że Ojciec i Syn to jedna osoba, więc cała argumentacja Świadków Jehowy jest naciągana. Świadkowie Jehowy bowiem polemizują z tezą, która jest od początku fałszywa.

Zobacz:

Natomiast tytułem wstępu warto zapoznać się z artykułami Jana Lewandowskiego:

Zobacz:

Świadkowie Jehowy wykorzystują różne przekłady w zależności co w danej chwili jest im potrzebne do udowodnienia. Raz używają przekład ze słowami "jednorodzony Bóg" (lub "bóg") a innym razem "jednorodzony Syn":

Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.126

Należy więc zadać sobie pytanie, po co Świadkom Jehowy w tym momencie potrzebny jest "Syn"? Ano właśnie po to, by udowodnić, że Chrystus nie jest Bogiem, bo żaden człowiek przecież Boga nie widział, a Chrystus jest tylko człowiekiem. Po takiej wstawce, Świadkowie Jehowy pytają: "Czy ktoś z ludzi widział Jezusa Chrystusa, Syna?", pada odpowiedź: "Oczywiście!". Wyciągają więc wniosek, że Chrystus w J 1,1 nie może być Bogiem, lecz jak piszą, "Synem Boga", a jeśli już, to "bogiem" przez małe "b" (J 1,1). Dlatego więc w tym momencie Świadkowie Jehowy wykorzystali w Prowadzeniu rozmów na podstawie Pism tekst ze słowami "jednorodzony Syn". Zapominają jednak, że Chrystus dla chrześcijan jest Bogiem i człowiekiem. Jest rzeczą zrozumiałą, że Syn nie jest tą samą osobą, co Ojciec, więc zrodzony (Hbr 1,5) z Boga, jest Bogiem (zrodzony, a nie stworzony). Podobnie człowiek (kobieta) rodzi człowieka, pies rodzi psa, kot rodzi kota, a jednak nie stwarza. W Piśmie Świętym określenie "Syn Boży" użyte w stosunku do Jezusa oznacza Boga. Chrystus nazwany jest "Jednorodzonym Synem Bożym" (J 3,18), ale też "Jednorodzonym Bogiem" (J 1,18). Widać, że są to określenia wymienne, podobnie jak terminy "Człowiek" i "Syn Człowieczy" (1Tm 2,5; J 5,27). Podobnie jest w tekstach w J 20,28 ("Bóg") i 20,31 ("Syn Boży"). W Ewangelii św. Jana 1,18 czytamy:

J 1, 18

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Druga część wersetu jest wyjaśnieniem pierwszej. O czym "pouczył" (gr. eksegesato) nas Jezus Chrystus? Odpowiedź możemy znaleźć m.in w:

J 14,6-11

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy nauczają, że Bóg jest w jednej osobie, dlatego za ziemi żaden człowiek nie mógł Go zobaczyć, natomiast chrześcijanie uczą o Bogu w trzech Osobach. Syn Boży stał się człowiekiem, czyli Bóg przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa na ziemię. Chrystus zatem jest Bogiem i człowiekiem. Tej prawdzie wiary Świadkowie Jehowy zaprzeczają.

Zobacz:

"Określenie "Syn Boży" czy "Zrodzony z Ojca" ma za zadanie ukazać nam to, że Chrystus pochodzi bezpośrednio od Ojca, i że ma tę samą, co On, Boską naturę (Kol 2:9). Syn Boży "jest w łonie Ojca" (J 1:18), więc jest, jak On, poza naszą czasowością. Jest też, jak Bóg, "Odwiecznym Ojcem" (Iz 9:5). ŚJ swe założenia starają się udowodnić na przykładzie Abrahama i Izaaka, więc według kategorii ludzkich, a nie Bożych. Mówią oni, że Izaak jako jednorodzony pojawił się później niż jego ojciec ("Czy wierzyć w Trójcę" s. 15). Biblia jednak jest daleka od ukazywania takich wniosków (nie jest jej celem sugerowanie przez termin "jednorodzony", kto był pierwszy, a kto drugi), bo na przykład o Lewim, który pojawił setki lat po Abrahamie mówi, że był już w czasach Abrahama w jego lędźwiach (Hbr 7:9n.), co nie znaczy, że przed nim istniał. To samo dotyczy więc Izaaka. Zaś Syn Boży był zawsze i jest w łonie Ojca (J 1:18). J 1:18, nazywając Jezusa "Jednorodzonym Bogiem", pokazuje nam, że inaczej należy rozumieć słowo "jednorodzony" w kategoriach ludzkich, a inaczej w kategoriach Bożych. Chrystus będąc Jednorodzonym, jest jedynym zrodzonym, a nie stworzonym przez Ojca, a Izaak jedynym spłodzonym przez Abrahama, żyjącym w tym czasie (gdy składał on ofiarę - Hbr 11:17; por. Rdz 22:2). Widać i tu, że słowo "jednorodzony" nie ma omawiać kolejności zaistnienia osób, lecz ich jedyność w pochodzeniu od swych ojców. Tłumacze BT oddali słowo greckie monogenes w Hbr 11:17 przez jedyny, a nie jednorodzony (chodzi o czas ofiary Abrahama), bo później Izaak miał braci (Rdz 25:1n.), więc nie był całe życie jednorodzonym. Chrystus zaś, na zawsze jest Jednorodzonym Bogiem, "który jest w łonie Ojca" J 1:18. Kategorie Boże, to nie kategorie ludzkie."

Zobacz:

W swojej Biblii Świadkowie Jehowy dodali słowo człowiek:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
J 1, 18
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1332

którego nie ma w tekście oryginalnym:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

J 1, 18

Grecko-polski Nowy Testamentstr.393

Potwierdza to wydany przez Towarzystwo Strażnica:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

J 1, 18

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.402
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.403

W prawej szpalcie widzimy więc słowo "man", którego nie ma w lewej (gr. antropos). Jednak w Biblii znajduje się wyrażenie "żaden człowiek" - gr. oudeis antropon:

1 Tm 6, 16

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1001

Przekład interlinearny Świadków Jehowy:

1 Tm 6, 16

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.925

Widać, że Świadkowie Jehowy dodali słowo człowiek do J 1,18 z powodów doktrynalnych.


Wróćmy do J 1,18. Świadkowie Jehowy, aby napisać przez małe "b" słowo Bóg dot. Chrystusa w J 1,1, używają argumentu (Prowadzenie rozmów..., wyd. 2001, str.126) dotyczącego występowania bądź braku rodzajnika "ho" przed słowem Theos. Brak rodzajnika przy drugim Theos świadczy o tym, że Jezus jest tylko "bogiem". Natomiast jakby nie zauważają, że w J 1,18 w tekście greckim jest również brak rodzajnika przy pierwszym Theos:

J 1, 18

Grecko-polski Nowy Testamentstr.393

Świadkom Jehowy jednak to nie przeszkadza i piszą Bóg z dużej litery:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
J 1, 18
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1332

Porównaj dwa wyrazy Theos w interlinii Świadków Jehowy.


"Jednorodzony Bóg" czy "Jednorodzony Syn" w J 1,18? Najstarsze kodeksy Nowego Testamentu mają lekcje "Jednorodzony Bóg" (J 1,18):

Nestle-Aland
zob.
Nestle-Aland
zob.
zob.

Ap 1, 18

Nestle-Aland Nestle-Alandstr.248
papirus
papirus
źródło
papirus
papirus
źródło
Zobacz też:

Przyjrzyjmy się cytowanym źródłom, na które powołują się Świadkowie Jehowy dot. J 1,18. W tej publikacji czytamy:

Wnikliwe poznawanie Pismzob. Tom 1 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pismstr.896

Ro i Spencer:

Wnikliwe poznawanie Pism Wnikliwe poznawanie Pismstr.1277

Jeśli chodzi o Ro (J. B. Rotherham), to w J 1,18 jest z dużej litery: "jednorodzony Bóg". Możemy się o tym przekonać czytając te publikacje Świadków Jehowy:

Prawda was wyswobodzi Prawda was wyswobodzi
wyd.pol.1946
Prawda was wyswobodzistr.43

Podobnie mamy w poniższej publikacji, choć Świadkowie Jehowy nie podają źródła cytatu:

Słowo. Kogo miał na myśli Apostoł Jan?wyd.1965
Słowo. Kogo miał na myśli Apostoł Jan?str.53
Słowo. Kogo miał na myśli Apostoł Jan? Słowo. Kogo miał na myśli Apostoł Jan?str.54

W angielskiej Strażnicy 1.10.1962, str. 603 Świadkowie Jehowy powołują się na Rotherhama (Ro), gdzie słowo Bóg jest z dużej litery:

Watchtower Library 2005CD
Watchtower Library 2005powiększ

Przekład Rotherhama:

Rotherhamzob.

w wersji elektronicznej J 1, 18:

Rotherham

W takim razie, dlaczego Świadkowie Jehowy w J 1, 18 mają z małej litery w:

Wnikliwe poznawanie Pismzob. Tom 1 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pismstr.896

W wersji elektronicznej również:

Watchtower Library 2010
Watchtower Library 2010powiększ

Ciekawą rzeczą jest to, że Świadkowie Jehowy cytując J 1,18 odwołują się do Spencera, a na końcu książki oprócz Rotherhama nie wspomniano o nim:

Wnikliwe poznawanie Pismzob. Tom 1 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism Wnikliwe poznawanie Pismstr.1277

Natomiast w angielskim wydaniu, jest zarówno Rotherham, jak i Spencer:

Watchtower Library 2005powiększ
Watchtower Library 2005CD
Watchtower Library 2005powiększ

Przypomnijmy cytat i odwołanie się do Spencera:

Wnikliwe poznawanie Pism"Wnikliwe...", t.1

Francis Aloysius Spencer i Nowy Testament z roku 1898

Francis Aloysius Spencer źródło
Watchtower Library 2005YALE UNIVERSITY str.215

Świadkowie Jehowy jednak odwołują się do roku 1937.

Francis Aloysius Spencer źródło

Świadkowie Jehowy nie mogą się zdecydować jakim BOGIEM jest Jezus Chrystus! Bowiem w swojej Biblii raz piszą, że jest bogiem, a innym razem Bogiem:

Iz 9, 6 @@@ J 1, 1 @@@ J 1, 18 @@@
J 5, 18 @@@ J 10, 33 @@@ J 20, 28 @@@
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021