Jezus "człowiek"
w Biblii Świadków Jehowy

Autor: Piotr Andryszczak

W poniższych publikacjach Świadkowie Jehowy piszą o Jezusie:

Strażnica 1 sierpnia 2003
1 sierpnia 2003
Strażnica 1 sierpnia 2003
str.6
Strażnica 15 września 2005
15 września 2005
Strażnica 15 września 2005
str.6

Może dla Świadków Jehowy Jezus nie jest ani człowiekiem, ani Bogiem, ale dla chrześcijan JEST.

Jezus Człowiekiem:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

1 Tm 2,5

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Dz 17,31

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

1 Kor 15,21

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jezus Bogiem:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum J 1,18
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Mt 1,23 Biblia Tysiąclecia Pallottinum J 1,1
Biblia Tysiąclecia Pallottinum J 20,28
Dogmatyka KatolickaLublin 1959
Dogmatyka Katolickastr.61

Zanim pojawili się Świadkowie Jehowy ze swoją doktryną, dużo wcześniej powstał między rokiem 450 a 500 po Chr. Symbol "Quicumque" zwany "atanazjańskim", gdzie czytamy m.in.:

Breviarium FideiPoznań 1988
Breviarium Fideistr.624

Natomiast Świadkowie Jehowy uczą, że Jezus Chrystus przed Wcieleniem był Michałem Archaniołem, na ziemi był tylko człowiekiem, a po wniebowstąpieniu ponownie jest Michałem ("potężnym stworzeniem duchowym"). Świadkowie Jehowy twierdzą, że Jezus na ziemi był tylko człowiekiem (dla nas Bogiem i człowiekiem). Aby ukryć Bóstwo Chrystusa, Świadkowie Jehowy już w swojej Biblii mają dostosowane do tego wersety biblijne. Zobaczmy kilka wybranych przykładów:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Mt 8,27 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1224

Okazuje się, że w tym wersecie Świadkowie Jehowy dodali słowo "człowiek", którego nie ma w oryginale. W wydanym przez Towarzystwo Strażnica:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Mt 8,27

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.48

W lewej szpalcie w tekście greckim nie występuje słowo "człowiek" (gr.antropos) dot. Jezusa. Mało tego, w prawej szpalcie nawet nie wstawiono słowa "person" w nawias kwadratowy.

Interlinia Vocatio:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mt 8,27

Grecko-polski Nowy Testamentstr.34

Dlaczego w takim razie dodano słowo "człowiek"? Najpierw zobaczmy cały kontekst:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Mt 8,27

No właśnie, Kimże On jest? Wyjaśnienie w paralelnym tekście:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Mk 4,35-41

Komentarz Biblii Poznańskiej:

Biblia Poznańskastr.103 (BP) (Poznań 1994)

Ciekawe, że słowo "człowiek" nie zostało dodane w Mk 4,41. W opisanym przez Ewangelistów zdarzeniu, ukazują nam oni Chrystusa jako Stwórcę, który panuje nad przyrodą, którą stworzył (zob. J 1,3; Hbr 1,10).

Oto inne miejsca, w którym dodano słowo "człowiek", mimo, że brak go w tekście greckim. Są one na tyle istotne, bo mówią nam o Bóstwie Chrystusa. Świadkowie Jehowy chcą jakby przykryć tę prawdę:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Mk 2,7 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1260

Interlinia wydana przez Świadków Jehowy:

Mk 2,7

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.163

W lewej szpalcie w tekście greckim nie występuje słowo "człowiek" dot. Jezusa, a w prawej szpalcie nawet nie wstawiono nawiasu kwadratowego [ ].

Interlinia Vocatio:

Mk 2,7

Grecko-polski Nowy Testamentstr.153

Kim jest Jezus, że odpuszcza grzechy? On jest Bogiem i człowiekiem. Jako Bóg odpuszcza grzechy. Zobaczmy szerszy kontekst:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum J 2,5-12

Jezus będąc Bogiem zna serce i myśli człowieka:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Łk 6,6-11
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Łk 9,47
Biblia Tysiąclecia Pallottinum J 2,23-24

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Mk 6,2 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1265

Interlinia Świadków Jehowy. W lewej szpalcie w tekście greckim nie występuje słowo "człowiek" dot. Jezusa:

Mk 6,2

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.182

Zauważmy, iż w prawej szpalcie nawet nie wstawiono nawiasu kwadratowego [ ].

Interlinia Vocatio:

Mk 6,2

Grecko-polski Nowy Testamentstr.171

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Łk 7,49 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1299

Interlinia Świadków Jehowy:

Łk 7,49

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.294

W lewej szpalcie w tekście greckim nie występuje słowo "człowiek" dot. Jezusa. w prawej szpalcie nawet nie wstawiono nawiasu kwadratowego [ ].

Interlinia Vocatio:

Łk 7,49

Grecko-polski Nowy Testamentstr.284

Chrystus zna grzechy tej kobiety i jej odpuszcza. Pytanie oczywiście retoryczne: "Kto ten jest, który grzechy odpuszcza?" On jest Bogiem i człowiekiem. Jako Bóg odpuszcza grzechy.


Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Łk 24,21 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1330

Interlinia Świadków Jehowy:

Łk 24,21

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.396
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.397

W lewej szpalcie w tekście greckim nie występuje słowo "człowiek" dot. Jezusa. W tym przypadku Świadkowie Jehowy zdecydowali się jednak wstawić nawias kwadratowy [ ]. W j. polskim jednak go brak.


Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
J 4,42 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1337

Interlinia Świadków Jehowy:

J 4,42

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.420
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.421

W lewej szpalcie w tekście greckim nie występuje słowo "człowiek" dot. Jezusa. w prawej szpalcie nawet nie wstawiono nawiasu kwadratowego [ ].

Interlinia Vocatio:

J 4,42

Grecko-polski Nowy Testamentstr.410

Zbawcą świata nie był sam człowiek, lecz Bóg-człowiek, Syn Boży. Nikt poza Bogiem nie mógł tego zrobić:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Iz 45,21-22 Biblia Tysiąclecia Pallottinum Ps 130,7-8

J 4,39-42:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Oto inne miejsca (mniej istotne), w których to Świadkowie Jehowy wbrew oryginałowi greckiemu wstawili w swojej Biblii słowo "człowiek", odnoszące się do Jezusa:

Mt 9:3, 12:24, 13:54, 26:61, 27:4, 9, 19, 24, 47.
Łk 7:39, 15:2, 23:22.
J 6:52, 7:11-12, 15, 25, 27, 35, 9:12, 28, 33, 10:21, 41, 11:37, 18:30, 19:12.


Przypomnijmy ważny tekst:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Mk 9,2-8

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Komentarz Biblii Poznańskiej:

Biblia Poznańskastr.115 (BP) (Poznań 1994)
Dogmatyka Katolickastr.61 Dogmatyka Katolicka

Świadkowie Jehowy lubią podkreślać werset z 1 Listu św. Pawła do Tymoteusza 2,5:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła Edycja św. Pawła zob.

1 Tm 2,1-7

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2595

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024