Jeszcze raz o imieniu Bożym
(cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

Świadkowie Jehowy w swoich publikacjach co jakiś czas powracają do tematu imienia Bożego. Warto więc przypomnieć ich argumenty i podjąć polemikę z nimi.
W tej publikacji możemy przeczytać:

Strażnica 1 lipca 20101 lipca 2010 Strażnica 1 lipca 2010 Strażnica 1 lipca 2010str.4

Czy aby na pewno Mojżesz usłyszał taką odpowiedź jaką proponują nam Świadkowie Jehowy? Zobaczmy do oryginału:

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatio
Pięcioksiąg Vicatio Pięcioksiąg Vicatio Pięcioksiąg Vicatiostr.218

Jak należy poprawnie rozumieć słowa z Księgi Wyjścia 3,14:

Bóg w Chrystusie Bóg w Chrystusie wyd.1997
Bóg w Chrystusiestr.30
Bóg w Chrystusiestr.31
Pięcioksiąg Vicatiostr.218

Natomiast Bóg objawił się nam w Jezusie Chrystusie i w Nowym Testamencie czytamy:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

J 8,23-24

Biblia Tysiąclecia
Walka na wersety Walka na wersety Kraków 2003
Walka na wersety str.41 Walka na wersety str.42

Strażnica 1 lipca 20101 lipca 2010
Strażnica 1 lipca 2010 Strażnica 1 lipca 2010 Strażnica 1 lipca 2010str.5

Która to religia w starożytności była religią fałszywą? Jacy to "niektórzy Żydzi" unikali używania imienia Bożego? Dlaczego Świadkowie Jehowy o tym konkretnie nie piszą? Co to za tradycja nakazywała unikać używania imienia Bożego?

Strażnica 1 lipca 2010str.5

Jeżeli w pierwszych stuleciach tak było, to tak również było w pierwszym stuleciu, kiedy Pan Jezus nie gdzie indziej, tylko w synagodze odczytał tekst z Księgi Izajasza:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

Łk 4,18-19

Biblia Tysiąclecia

Świadkowie Jehowy jednak twierdzą, że Pan Jezus odczytał tekst wymawiając imię Boże:

Imię Boże, które pozostanie na zawsze Imię Boże, które pozostanie na zawszewyd.1996
Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.15 Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.15

"Jezus nie musiał odczytywać tego fragmentu z tekstu hebrajskiego. Wyżej wymieniona historia dzieje się w Galilei, która nie była tak ortodoksyjna, jak Judea, w zachowywaniu żydowskich zwyczajów. W czasach Chrystusa w synagogach odczytywano przekłady aramejskie Biblii (tzw. targumy); patrz „Słownik Nowego Testamentu” bp K. Romaniuk, wyd. II, s. 58. Język ten był wtedy powszechnie używany (słowa aramejskie - Mk 5:41, 7:34, 14:36, 15:34; patrz też ST - Dn 2:4 do 7:28, Ezd 4:8 do 6:18, 7:12-26). W targumach aramejskich w miejscach imienia Jahwe umieszczano określenia:

Mara tzn. Pan (por. o Jezusie: „Maran-ata” tzn. Pan przychodzi - 1Kor 16:22);

El tzn. Bóg (por. wypowiedź Chrystusa: „Eloi” tzn. Boże - Mk 15:34, cytowana z Biblii, ale po aramejsku).

Długi fragment Księgi Daniela (2:4 do 7:28) pisany po aramejsku nie zawiera imienia Jahwe, lecz Pan lub Bóg. Por. Ezd 4:8 do 6:18, 7:12-26, też bez tetragramu." (IMIĘ BOŻE Włodzimierz Bednarski)

Świadkowie Jehowy używaja też dziwnych argumentów na poparcie swoich tez. Otóż dowodem ma być"

Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.15

I to ma być ten dowód z roku 1805 po Chr.? Czy redaktorzy tej broszury traktują poważnie swoich czytelników?

Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.15

A co z tekstem oryginalnym? Nowy Testament został przecież napisany w języku greckim:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Łk 4,18-19

Grecko-polski Nowy Testamentstr.260
Grecko-polski Nowy Testamentstr.261

Słowo kyrios w Łk 4,18-19 potwierdza również wydany przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Łk 4,18-19

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.270

Strażnica 1 lipca 20101 lipca 2010 Strażnica 1 lipca 2010str.5

Jeśli czytające osoby były zobowiązane tak czynić, to również Pan Jezus tak uczynił. Pan Jezus mógł czytać z Księgi Izajasza z przekładów aramejskich (tzw. targumy). Czytamy o tym w:

Słownik Nowego Testamentu Słownik Nowego Testamentu
Księgarnia Świętego Wojciecha
Słownik Nowego Testamentu
wyd. II Poznań 1986
Słownik Nowego Testamentustr.58
Communio Imię Bogawyd.1994 Communio Communio Imię BogaWydawnictwo Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
Communio Imię Boga
Communio Imię Bogastr.43
Communio Imię Bogastr.44

Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatio Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatio

Łk 4,18-19

Komentarz Żydowski do Nowego Testamentustr.189

Jeśli św. Łukasz podaje zwrot:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.260

to tak musiało być w rzeczywistości.


Strażnica 1 lipca 20101 lipca 2010 Strażnica 1 lipca 2010str.5

Pan Jezus nie potępił przywódców religijnych za nie używanie imienia Bożego, lecz za:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

Mt 15,1-3

Biblia Tysiąclecia

zob. też:

Mk 7,1nn

Biblia Tysiąclecia

W omawianej już publikacji:

Strażnica 1 lipca 20101 lipca 2010 Strażnica 1 lipca 2010str.5

Zobaczmy:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

J 17,26

Biblia Tysiąclecia

Czy "objawienie" imienia Bożego polegało na wypowiedzeniu pełnego brzmienia tetragramu? Czy Pan Jezus dalej tak czynił, jak czytamy w Ewangelii? Czy o to chodziło?>

Spór o Boże Imię Spór o Boże ImięZąbki 1996
Spór o Boże Imię str.61
Strażnica 1 lipca 20101 lipca 2010 Strażnica 1 lipca 2010str.5

Św. Piotr (Dz 2,21) oraz św. Paweł (Rz 10,13) odnoszą cytat z Jl 2,32 do Chrystusa. Apostoł Piotr nie może przeczyć samemu sobie, kiedy pisze o Jezusie:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

Dz 4,12

Biblia Tysiąclecia

Św.Ireneusz (ur.130-40) tak komentował:

Wykład nauki apostolskiej Wykład nauki apostolskiejKraków 1997
Wykład nauki apostolskiej Wykład nauki apostolskiejstr.96
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022