Wcielenie Syna Bożego

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy aby ukryć chrześcijańską prawdę, że Syn Boży stał się człowiekiem (Boże narodzenie), tworzą własne doktryny, nieznane nikomu wcześniej. Pismo Święte wypowiada się jasno:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

2 Tm 4,3-5

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Zgodnie z radą Apostoła Narodów prostuję "ścieżki Pańskie":

ABC Teologii Dogmatycznejstr.202 ABC Teologii Dogmatycznej Oleśnica - Wrocław 1997

Syn Boży (zrodzony a nie stworzony - dla jasności) będąc w niebie przed przyjściem na świat, był w naturze Boga i dodatkowo przyjął naturę ludzką. Świadkowie Jehowy tej prawdy wiary chrześcijańskiej nie uznają i wymyślili sobie, że w niebie Syn Boży był:

Strażnica 1 kwietnia 20051 kwietnia 2005
Strażnica 1 kwietnia 2005str.9

Podobnie mamy w poniższej publikacji:

Strażnica 1987 Nr 41987 Nr 4
Strażnica 1987 Nr 4str.12

Biblia nic nie mówi, że Syn Boży był w niebie stworzeniem duchowym. Biblia też nic nie mówi, że przed przyjściem na świat Jezus był "bliskim współpracownikiem Pana Wszechrzeczy i Króla Wieczności".

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism zob. wyd. 2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.132

Biblia nic nie mówi, że Jezus "zanim przyszedł na ziemię" ani "po powrocie do nieba" był znany jako Michał. To nowa nauka Świadków Jehowy. Wcześniej mieli zupełnie inne zdanie na temat Michała. W Dokonanej Tajemnicy był nim papież (str.225).

W którym miejscu w Biblii Jezus jest nazwany wprost archaniołem Michałem? Czy Stary Testament zapowiadał przyjście archanioła Michała? Czy Świadkowie Jehowy mają jakiś konkretny werset?

W tej publikacji czytamy:

Strażnica 15 stycznia 200915 stycznia 2009
Strażnica 15 stycznia 2009str.4

W jaki sposób "życie" archanioła Michała "zostało przeniesione do łona" Marii? Co się stało z naturą archanioła w niebie? Została unicestwiona? A może archanioł Michał został poczęty w łonie Maryi? Czy Maryja o takim fakcie została powiadomiona? Zobaczmy:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Mt 1,18-25

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

W Biblii nie ma ani słowa o tym, że życie Michała zostało "przeniesione" do łona Maryi.

Poniżej mamy ciekawe zdanie:

Strażnica 15 stycznia 2009str.26

Nigdzie w Biblii nie jest napisane, że Syn Boży przed przyjściem na ziemię "zrezygnował z radosnego przywileju usługiwania u boku Ojca". Księga Izajasza 53,3-5 mówi nam proroczo o męce Sługi Pańskiego. Poza tym Syn Boży będąc w niebie Bogiem, nie był stworzeniem, by usługiwać o boku Ojca. Sługą stał się z chwilą wcielenia, przyjęcia ludzkiej natury, będąc Bogiem, mając naturę Bożą, stał się człowiekiem:

Biblia TysiącleciaJ 1,1 Biblia TysiącleciaJ 1,14
Nowy Testament w tłumaczeniu ks. Eugeniusza Dąbrowskiego Nowy Testament w tłumaczeniu ks. Eugeniusza Dąbrowskiego Nowy Testament w tłumaczeniu ks. Eugeniusza DąbrowskiegoPoznań 1973

Flp 2,5n

Nowy Testament w tłumaczeniu ks. Eugeniusza Dąbrowskiegostr.655

Od momentu wcielenia Chrystus posiada dwie natury: boską i ludzką. Mając naturę Bożą, istniejąc na sposób Boży w niebie, nie mógł być żadnym archaniołem Michałem. Flp 2,6 wyraźnie podkreśla, że On istniał w naturze Bożej, a nie w naturze anioła. Aniołowie są stworzeniami, mają naturę aniołów. Mimo przyjęcia natury ludzkiej, kiedy stał się człowiekiem, to aniołowie mają Mu oddawać pokłon. Boska cześć należy się Chrystusowi. Pisze o tym wyraźnie autor Listu do Hebrajczyków:

Hbr 1,6

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Komentarz Biblii Poznańskiej do Hbr 1,6n:

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994
Biblia Poznańska Nowy Testamentstr.532
Biblia Poznańska Nowy Testamentstr.533

Wracając do tekstu Listu do Filipian czytamy:

Nowy Testament w tłumaczeniu ks. Eugeniusza Dąbrowskiego Nowy Testament w tłumaczeniu ks. Eugeniusza Dąbrowskiego Nowy Testament w tłumaczeniu ks. Eugeniusza DąbrowskiegoPoznań 1973
Nowy Testament w tłumaczeniu ks. Eugeniusza Dąbrowskiegostr.652
Nowy Testament w tłumaczeniu ks. Eugeniusza Dąbrowskiegostr.653
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism zob. wyd. 2001

czytamy:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.380
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.381

Powyższe zdanie jest pułapką dla niezorientowanych. Świadkowie Jehowy mają swój "kontekst", ale ten strażnicowy. To tam mają swoje nauki. A swojej Biblii tak dopasowują wersety, by zgadzały się z ich doktryną. W walce z Bóstwem Chrystusa będą powoływać się na wersety mówiące o Jego człowieczeństwie. Chrystus przyjmując naturę człowieka nie przestał być Bogiem. O tym Świadkowie Jehowy milczą. Chrystus jest Bogiem i człowiekiem. Jako człowiek jest niższy od swego Ojca:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

J 14,28

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Wiara chrześcijańska oparta na Piśmie Świętym polega na tym, że Syn Boży mając odwieczną naturę boską, dodatkowo przyjął naturę ludzką. Stąd też mamy Boże Narodzenie, a nie narodzenie archanioła Michała z imieniem Jezus. Chrześcijaństwu obca jest nauka o Michale, który stał się człowiekiem.

Poniżej egzegeza Flp 2,6n:

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994
Biblia Poznańska Nowy Testament str.471 Biblia Poznańska Nowy Testament str.472
Biblia Poznańska Nowy Testamentstr.471
Biblia Poznańska Nowy Testamentstr.472
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.2 zob. wyd.1999

Flp 2,6-11

Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentustr.285 Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentustr.286
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.2str.286
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.2str.287
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.2str.288

J 1,14

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.1 zob. wyd.1999
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.1str.421
List do Filipian List do Filipian List do Filipianwyd.2005
Edycja św. Pawłastr.212
Edycja św. Pawłastr.235
Edycja św. Pawłastr.236
Edycja św. Pawłastr.237
Edycja św. Pawłastr.238
Edycja św. Pawłastr.239
Edycja św. Pawłastr.240
Edycja św. Pawłastr.241
Edycja św. Pawłastr.242
Edycja św. Pawłastr.243
Edycja św. Pawłastr.244
Edycja św. Pawłastr.246
Edycja św. Pawłastr.247
Edycja św. Pawłastr.248
Edycja św. Pawłastr.249

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024