Kto jest "prawdziwym Bogiem"? (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

Świadkowie Jehowy w tej publikacji:

Strażnica 15 października 200415 października 2004

zatytułowali artykuł:

Strażnica 15 października 2004

i twierdzą, iż:

Strażnica 15 października 2004

a dalej czytamy:

Strażnica 15 października 2004str.30

Na takie pytanie odpowie pewnie Świadek Jehowy. Ale czy jest to zgodne ze Słowem Bożym? Czy tak odpowiadają chrześcijanie? Przyjrzyjmy się bliżej wersetowi, na który powołuje się anonimowy autor artykułu:

Strażnica 15 października 2004str.30

Choć wcześniej zupełnie inaczej tłumaczyli werset 3:

Strażnica 1 września 19881 września 1988
Strażnica 1 września 1988str.15

Czy wiedza o Bogu prowadzi do życia wiecznego? W chrześcijańskim rozumieniu "wiedza o Bogu" byłaby niczym innym jak tylko teologią. Teologię jako taką Świadkowie Jehowy odrzucają, bo to dla nich "filozofia", w ich rozumieniu oczywiście. Jednak to nie "wiedza" w imię Bożej, objawionej prawdy prowadzi do życia wiecznego, lecz wiara:

Biblia Tysiącleciawyd.IV
Biblia TysiącleciaMk 16,16-18

Wiarę mamy dzięki łasce Bożej:

Biblia TysiącleciaRz 6,23

Nie przez "nabywanie wiedzy":

Strażnica 1 września 1988str.15

tylko dzięki wierze i łasce Bożej możemy dostąpić życia wiecznego. To "nabywanie przez nich wiedzy", to chyba w domyśle dotyczy Świadków Jehowy, którzy "studiują" publikacje Towarzystwa Strażnica.

Takie tłumaczenie J 17,3:

Strażnica 1 września 1988str.15

zmieniono na:

Strażnica 15 października 2004str.30

Biblia Tysiąclecia tak tłumaczy:

Biblia Tysiącleciawyd.IV
Biblia TysiącleciaJ 17,3
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

J 17, 3

Grecko-polski Nowy Testamentstr.480

Jak widzimy, nie padają tam słowa: nabywanie przez nich wiedzy. Zobacz poniżej lewą szpaltę w wydanym przez Towarzystwo Strażnica:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

J 17,3

Grecko-polski Nowy Testamentstr.494

W tej publikacji:

Strażnica 15 października 201315 października 2013

pojawiają się jacyś anonimowi "znawcy greki":

Strażnica 15 października 2013str.27

a tak jest w grece NT:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.480
Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Grecko-polski Nowy Testamentstr.298

Komentarz do J 17,3:

Komentarz KUL Ewangelia wg św. Janawyd.1975
Komentarz KUL Ewangelia wg św. Jana
Komentarz KUL Ewangelia wg św. Jana

Cytowana już publikacja stwierdza:

Strażnica 15 października 2004str.30

Tłumaczenie proponowane przez Świadków Jehowy ma już z góry założoną tezę. Przyjrzyjmy się bliżej:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

1 J 5,20

Biblia Tysiąclecia1J 5,20
Przekład Nowego Światawyd.1997

1 J 5,20

Przekład Nowego Światastr.1536

Świadkowie Jehowy wstawili słowa: "w jedności" oraz: "poprzez", by zatrzeć prawdę o Bóstwie Chrystusa, który jest nazwany prawdziwym Bogiem. Na tym przekładzie widać to jak na dłoni:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

1 J 5,20

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.1048

porównajmy

Biblia Tysiąclecia Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia1 J 5,20 Przekład Nowego Świata1 J 5,20
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

1 J 5,20:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1145

W temacie zaimka:

Strażnica 15 października 200415 października 2004
Strażnica 15 października 2004str.31

czytamy:

Strażnica 15 października 2004str.30

Taka interpretacja nie jest sprzeczna z Pismem Świętym, ponieważ tekst grecki jest jasny i czytelny. Zastanówmy się do kogo odnosi się zaimek występujący w 1 J 5,20.

Jezus Chrystus jest głównym podmiotem tego wersetu:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1145

Dalej Chrystus jest określony wyraźnie jako "Syn Boga", "Syn Jego" i "Jezus Chrystus". Werset zaczyna się i kończy osobą Jezusa Chrystusa, co jeszcze wyraźniej wysuwa Go na pierwszy plan:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1145

Chrystus jest najważniejszy w tym zdaniu. Św. Jan w J 17,3 nazywa Ojca jedynym prawdziwym Bogiem:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1145

A tutaj Syna również nazywa prawdziwym Bogiem:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1145

Czy w takim razie mamy dwóch prawdziwych Bogów? Odpowiedź brzmi - nie. Zwróćmy uwagę, że w omawianym wersecie jest mowa, iż jesteśmy "w Synu", a nie w Ojcu:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1145

Aby ukryć ten fakt, Świadkowie Jehowy w swoim przekładzie tak oddają ten werset: "jesteśmy w jedności z tym prawdziwym poprzez jego Syna", przez co wypaczają sens tej wypowiedzi. A zatem zaimek ten odnosi się do Jezusa Chrystusa, który jest nazwany "prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym".

Jeśli chodzi o poszczególne słowa określenia "prawdziwy Bóg" z 1 Listu św. Jana, to Chrystus Prawdziwym nazwany jest też w:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

Ap 19,11

Biblia Tysiąclecia

a Bogiem jest nazwany w J 20,28:

Biblia Tysiąclecia

Tytuł "życie wieczne" w wersecie (1 J 5,20), choć pochodzi od Ojca to przypisywany jest wprost Chrystusowi:

1 J 5,11

Biblia Tysiąclecia

J 11,25

Biblia Tysiąclecia

J 14,6

Biblia Tysiąclecia

List św. Jana jest poświęcony Jezusowi Chrystusowi. O Nim na początku Listu możemy przeczytać:

1 J 1,1-2

Biblia Tysiąclecia

A cośmy usłyszeli o Słowie życia? Zobaczmy:

J 1,1-5

Biblia Tysiąclecia
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022