Imię Boże (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część
Wielkie tajemnice Biblii Wielkie tajemnice Biblii zob.

Tetragram:

Tetragram JHWH

czytaj Adonaj:

Adonaj
Ilustrowany Leksykon Symboli Ilustrowany Leksykon SymboliWyd. 2017 Ilustrowany Leksykon Symboli
Ilustrowany Leksykon Symboli
str.78
Ilustrowany Leksykon Symbolistr.79

Na początku trzeba przypomnieć, iż Świadkowie Jehowy twierdzili, że kto ma imię Boga w nazwie, to pochodzi to od szatana:

Wyzwolenie
zob.

Wyzwolenie
wyd.pol.1929
Wyzwolenie
str.38
Wyzwolenie
str.205
Wyzwolenie
str.206
Wyzwolenie
str.226

W roku 1931 Towarzystwo Strażnica przyjmuje nazwę Świadkowie Jehowy, która funkcjonuje do dzisiaj.


Imię Boże, które pozostanie na zawsze Imię Boże, które pozostanie na zawszewyd.1996

Świadkowie Jehowy w broszurze o imieniu Bożym podają:

Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.8

Wniosek jest prosty. Uczeni żydowscy coś "wymyślili" i "dodali" do Biblii.

Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.8

Zobaczmy jak wygląda tetragram w języku hebrajskim:

Jak odczytać tetragram JHWH

Słowo "Jehowa" to kompilacja dwóch rzeczy. Spółgłosek JHWH oraz samogłosek ze słowa ADONAJ. Jak sami Świadkowie Jehowy podają, Żydzi dodali do spółgłosek JHWH samogłoski aby:

Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.8

Dlaczego więc Świadkowie Jehowy czytając tetragram wraz z podstawionymi tam samogłoskami nie czytają jako "Pan"?

Adonaj

Czytanie samogłosek i spółgłosek jako całości w miejscu tetragramu jest nieporozumieniem. Żydzi tak nigdy nie czynili.


Wszelkie wątpliwości rozwiewa informacja Towarzystwa Strażnica w książce:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemiwyd.1984
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.43
Communio Imię Bogawyd.1994 Communio Communio Imię BogaWydawnictwo Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
Communio Imię Boga Communio Imię Bogastr.76

Błąd w tekście: "masoreci zaopatrzyli jednak w spółgłoski pochodzące..." - zamiast "spółgłoski", powinno być "samogłoski".


Odpowiedzi na 101 pytań o Torę Odpowiedzi na 101 pytań o Toręwyd.2003 Odpowiedzi na 101 pytań o Torę Odpowiedzi na 101 pytań o Torę
Odpowiedzi na 101 pytań o Torę
str.68
Odpowiedzi na 101 pytań o Torę
str.69

Nowy komentarz Biblijny Nowy komentarz BiblijnyEd. Święty Paweł Nowy komentarz Biblijny
wyd. 2009
Księga Wyjścia ed. św. Pawłastr.152

Strażnica 1961 Nr 15Strażnica 1961 Nr 15 Strażnica 1961 Nr 15str.11

Na konkretne pytanie o imię, Bóg odpowiedział:

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

Wj 3, 13-14

ed. Święty Paweł
str.129
ed. Święty Paweł
str.129
ed. Święty Paweł
str.130

Bóg Jeden w Trójcy Osób Dogmatyka Katolicka Bóg Jeden w Trójcy Osób Dogmatyka Katolickawyd.1962 Bóg Jeden w Trójcy Osób Dogmatyka Katolicka
Bóg Jeden w Trójcy Osób Dogmatyka Katolickastr.166
Bóg Jeden w Trójcy Osób Dogmatyka Katolickastr.167
Zobacz więcej:

Biblia dla każdego Biblia dla każdegoBIBLIA DLA KAŻDEGO Biblia dla każdego

Wj 3, 13nn

Biblia dla każdegostr.207
Biblia dla każdego
str.213
Biblia dla każdegostr.207

Wj 6, 1-3

Biblia dla każdegostr.212 Biblia dla każdegostr.212

Strażnica 1961 Nr 15Strażnica 1961 Nr 15 Strażnica 1961 Nr 15str.12

Strażnica 1961 Nr 15Strażnica 1966 Nr 20 Strażnica 1966 Nr 20 Strażnica 1966 Nr 20str.11
"Jaką wymowę świadkowie Jehowy uważają za najpoprawniejszą? Na stronie 25 przedmowy do Chrześcijańskich Pism Greckich w Przekładzie Nowego Świata, wydanych przez Towarzystwo Strażnica w r. 1950, tłumacze podali, że skłonni są „uważać wymowę ‚Jahweh’ za bardziej poprawną”."
Strażnica 1966 Nr 20
str.11

A forma Jahweh nie zachowuje brzmienia czterech spółgłosek tetragramu?


Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1Tom 1 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
str.908

Jeżeli większość hebraistów opowiada się się za brzmieniem "Jahwe", to dlaczego Świadkowie Jehowy są w mniejszości?


Ks. Jakub Wujek (ur. 1541 w Wągrowcu, zm. 27 lipca 1597 w Krakowie) w swojej Biblii komentuje Wj 6, 3:

Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujekwyd.1599 Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujek Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujek
Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujek
do obrony Wiary

Dodatkowa uwaga marginesowa do tekstu Rdz 2, 4:

Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujek Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujekzob.
"Imie Iehouah nowo wymyśloné"

Wj 6, 3

Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujekstr.67
"To iest, ukazując sie bydź Bogiem wszechmocnym. JHWH [tu w tekście występują hebrajskie litery] Oto nie Iehouah czytai, ale Adonai"

Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujek Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujekwyd.1885 Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujek
Wj 3, 13-14 Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujek
str.124
Wj 6, 3 Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujek
str.129
Biblia Łacińsko-polska ks. Jakób Wujekpowiększ str.131
"Starzy Żydowie (...) Hieronim ś. i Orygenes i inni wszyscy najstarsi Doktorowie (...) nigdy tedy Jehowy niewspominali. (...) A tak iż u wszystkich starych tak Żydów jako i Chrześcijan, nigdy nie było słychane to imię Jehowa: nie jest ani żydowskie, ani chrześcijańskie, ale od heretyków wymyślone, którego i sami jeszcze nie umieją czytać: bo jedni mówią Jehowa, a drudzy Jeheua"

Jahwe czy Jehowa?

Dzisiaj Świadkowie Jehowy są jednymi z tych, którzy tę błędną formę imienia Bożego rozpowszechniają.


Świadkowie podają dwie ważne informacje w broszurze:

Imię Boże, które pozostanie na zawsze Imię Boże, które pozostanie na zawszewyd.1996 Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.7
Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.7 Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.7

Jeśli nikt nie wie, jak pierwotnie wymawiano imię Boże, to na jakiej podstawie można używać imienia Bożego w języku polskim, skoro nie ma pierwotnej wersji tego słowa? Jeśli czytamy w broszurze, iż "pierwotne brzmienie imienia Bożego jest więc nieznane" i "nie jest to najważniejsze, a gdyby bowiem tak było, Bóg postarałby się o to, żeby zostało dla nas zachowane", to dlaczego Świadkowie Jehowy toczą takie boje o imię Boże? Świadkowie Jehowy nie wierzą, że Bóg objawił nam się w Osobie Jezusa Chrystusa i tylko w tym imieniu jest nasze zbawienie (Dz 4, 12).

Dziwią więc te słowa z tej publikacji Świadków Jehowy:

Upewniajcie się o wszystkich rzeczachwyd.ok.1958
Upewniajcie się o wszystkich rzeczach Upewniajcie się o wszystkich rzeczachstr.93

W jaki sposób Świadkowie Jehowy "przetłumaczyli" z hebrajskiego tetragram JHWH na j. polski? Skąd wiedzą, jakie samogłoski były pomiędzy spółgłoskami JHWH?


W Księdze Wyjścia 3,14-15 dowiemy się, co Bóg odpowiedział Mojżeszowi, kiedy on zapytał jakie jest Jego imię? Porównajmy tekst z Biblii Tysiąclecia i tekst z Przekładu Nowego Świata Świadków Jehowy:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

Wj 3,14

Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia
Przekład Nowego Światawyd.1997

Wj 3,14

Przekład Nowego Światastr.79

i zróbmy teraz porównanie:

Biblia Tysiąclecia Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia Przekład Nowego Świata
Nowy komentarz Biblijny Nowy komentarz BiblijnyEd. Święty Paweł Nowy komentarz Biblijny
wyd. 2009

Wj 3,14

Księga Wyjścia ed. św. Pawłastr.138

Sprawdźmy w tekście hebrajskim Starego Testamentu:

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatio

Wj 3,14

Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiącleciastr.218

Septuaginta

Septuaginta Septuaginta Septuaginta wyd.1979

Wj 3,14

Septuaginta Septuagintastr.90
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Wj 3,14

Septuaginta Septuagintastr.77

Angielskie wydanie Przekładu Nowego Świata z przypisami:

New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures
wyd.1984

Wj 3,14

New World Translation of the Holy Scripturesstr.86 przypis: New World Translation of the Holy Scripturesstr.86

Porównajmy dwa wydania Przekładu Nowego Świata w j. angielskim. Z roku 1984 i 2013:

Wj 3,14

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013
New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures str.79 str.80 New World Translation of the Holy Scriptures ed.2013 str.116
Wtedy Bóg rzekł do Mojżesza: "OKAŻĘ SIĘ, KIM SIĘ OKAŻĘ". I dodał: "Oto, co masz powiedzieć synom Izraela: ‚OKAŻĘ SIĘ posłał mnie do was'". Tak Bóg rzekł do Mojżesza: "Stanę się, kim zechcę się stać". I dodał: "Oto co masz powiedzieć Izraelitom: 'Stanę się posłał mnie do was'"

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

J 8,58

Grecko-polski Nowy Testamentstr.440
Komentarz praktyczny do Noweho Testamentu cz.1 Komentarz praktyczny do Noweho Testamentu cz.1wyd.1975 Pallottinum

J 8,58

Komentarz praktyczny do Noweho Testamentu cz.1str.424

Świadkowie Jehowy w broszurze Imię Boże... napisali:

Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.23

Jeżeli tak twierdzą Świadkowie Jehowy, to niezrozumiałe są słowa:

Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.23

Na jakiej więc podstawie Towarzystwo Strażnica twierdzi, że:

Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.26

Z kim Świadkowie Jehowy polemizują? Czyżby podważali natchnienie Pisma Świętego i twierdzą, że wiedzą lepiej co autor miał na myśli? Co oznaczają słowa: "Czy tłumacz ma prawo przywrócić to imię"? (wytł.moje) Świadkowie Jehowy nigdzie nie podali żadnego dowodu, że tetragram był w Nowym Testamencie. Nigdzie! A jeżeli tetragramu nigdzie nie było, to co chcą Świadkowie Jehowy przywracać? Jeszcze na dodatek piszą, że: "tłumacz ma takie prawo". W takim razie, co to za tłumacz, który przywraca coś, czego nie było? Co mamy pomyśleć o takim "tłumaczu"?

Zobaczmy co piszą o "przywróceniu" imienia Bożego w Nowym Testamencie i jakich używają argumentów:

Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.26

Czy prawdą jest, że "tłumacz ma takie prawo" jak piszą Świadkowie Jehowy i czy słowo "Kyrios" w Nowym Testamencie jest odpowiednikiem JHWH w cytacie ze Starego Testamentu?

nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022