Bluźnierstwo

Autor: Piotr Andryszczak

Biblia Tysiącleciawyd.IV

Mk 14,60-64

Biblia Tysiąclecia
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mk 14,62-64

Grecko-polski Nowy Testamentstr.225
Grecko-polski Nowy Testamentstr.226

Świadkowie Jehowy w tej publikacji:

Strażnica 1 kwietnia 20111 kwietnia 2011

omawiają w artykule proces Jezusa przed Sanhedrynem. Czytamy tam m.in.:

Strażnica 1 kwietnia 2011str.21

przypis:

Strażnica 1 kwietnia 2011str.21

Jeśli po słowach Jezusa następuje taka, a nie inna reakcja arcykapłana i padają takie, a nie inne słowa:

Mk 14,63-64

Biblia Tysiąclecia

to na jakiej podstawie Świadkowie Jehowy twierdzą, iż "oskarżyciele nie mieli żadnych dowodów", że Jezus nie dopuścił się bluźnierstwa? Słyszeli czy nie słyszeli bluźnierstwo? W ich rozumieniu oczywiście. Na jakiej więc podstawie wydali wyrok, że Jezus winien jest śmierci?

Jak należy poprawnie rozumieć te słowa:

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

Mk 14, 59-65

Biblia Poznańska Biblia Poznańskastr.134

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.1 zob. wyd.1999
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.1str.248
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.1str.249

Jak te fakty mają się do tych słów:

Strażnica 1 kwietnia 2011str.21

Czarne to białe, a białe to czarne? Powód takiej interpretacji słów, jakie proponują Świadkowie Jehowy jest oczywisty. Chrystus nie jest Bogiem, jak sami nauczają.

Przyjrzyjmy się bliżej słowom Pana Jezusa z Ewangelii św. Marka 14,62.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła Edycja św. Pawła zob.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2247
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2246
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.2247
Bóg w Chrystusie zob. Opole 1997
Bóg w Chrystusiestr.70
Bóg w Chrystusiestr.71
Bóg w Chrystusiestr.72
Bóg w Chrystusiestr.73
Bóg w Chrystusiestr.74
Bóg w Chrystusiestr.123
Bóg w Chrystusiestr.124
Bóg w Chrystusiestr.125
Bóg w Chrystusiestr.141
Bóg w Chrystusiestr.142
Dogmatyka KatolickaLublin 1959
Dogmatyka Katolickastr.74
Dogmatyka Katolickastr.75
Dogmatyka Katolickastr.76

Zob. też J 10,30nn:

Dogmatyka Katolickastr.92
Dogmatyka Katolickastr.93

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022