Adwentyści Dnia Siódmego oskarżają Kościół o fałszerstwo wszechczasów?
(cz.2)

Autor: Piotr Andryszczak

poprzednia część

Przyjrzyjmy się kolejnemu zarzutowi:

Znaki Czasustr.1

Katechizm Kościoła Katolickiego podaje nam:

Katechizm Kościoła Katolickiegostr.470

Jak czytamy powyżej, treść w trzecim przykazaniu w formule katechetycznej uwzględnia już objawienie Nowego Testamentu. Zobaczmy:

Katechizm Kościoła Katolickiegostr.495
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.496

O. Jacek Salij OP o trzecim przykazaniu Dekalogu:

Dekalog o. Jacek Salij OPzob. Dekalog o. Jacek Salij OPPoznań 1990

"3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił":

Dekalog o. Jacek Salij OPstr.52 Dekalog o. Jacek Salij OPstr.53
Dekalog o. Jacek Salij OPstr.54 Dekalog o. Jacek Salij OPstr.55
KatechizmDekalog o. Jacek Salij OPstr.56 Dekalog o. Jacek Salij OPstr.57
KatechizmDekalog o. Jacek Salij OPstr.58 Dekalog o. Jacek Salij OPstr.59
KatechizmDekalog o. Jacek Salij OPstr.60 KatechizmDekalog o. Jacek Salij OP

Kolejny zarzut:

Znaki Czasustr.1

Chrześcijanie pierwszych wieków, kiedy korzystali ze Starego Testamentu opierali się głównie na tekście Septuaginty, w której teksty z Księgi Wyjścia 20:17 i Powtórzonego Prawa 5:21 oddano podobnie jak po hebrajsku fragment Pwt 5:21:

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatio

Pwt 5,21

Pięcioksiągstr.717
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
Biblia Tysiąclecia Wj 20,17 Biblia Tysiąclecia Pwt 5,21

Jak czytamy, rozdzielono tam poszczególne frazy, które dały katolikom podstawę do przyjęcia takiego, a nie innego odczytania dziewiątego i dziesiątego przykazania. Podstawą dla naszego podziału przykazań było też to, że słowa o "pożądaniu domu" (Wj 20:17) zostały w tekście Pwt 5:21 przeniesione poza fragment o "pożądaniu żony":

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.562
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.566

Kolejny zarzut:

Znaki Czasustr.1

Nie jest prawdą, że rozdzielenia dokonano dopiero w czasach poapostolskich na przestrzeni II i IV w. po Chr. Już w Septuagincie rozdzielono tam poszczególne frazy, a słowa o "pożądaniu domu" (Wj 20:17) zostały w tekście Pwt 5:21 przeniesione poza fragment o "pożądaniu żony". To wszystko działo się przed narodzeniem Chrystusa.


Władysław Polok na str.1 cytuje katechizm ks. Spirago:

Znaki czasu Znaki czasu Znaki Czasustr.1

Katechizm ks. Prof. Spirago jasno stwierdza, dlaczego te zmiany zostały dokonane. I dobrze, że jest tak napisane. Nikt niczego nie ukrywa. Ks. Prof. Spirago ma rację, iż te zmiany są tylko formalne i nie naruszają merytorycznie istoty przykazań. Nie jest to również żadne "fałszerstwo wszechczasów", jak chciałby Władysław Polok.

Katechizm Ludowy Katechizm Ludowywyd.1911 Katechizm Ludowy
Katechizm Ludowystr.65
Katechizm Ludowystr.66

Księga Wyjściazob. Księga WyjściaEdycja Świętego Pawła Księga Wyjściawyd.2009

Komentarz do Dekalogu Wj 20,1nn:

Księga Wyjściastr.416
Księga Wyjściastr.417

Egzegeza:

Księga Wyjściastr.421
Księga Wyjściastr.422
Księga Wyjściastr.423

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła Edycja św. Pawła EDYCJA ŚWIĘTEGO PAWŁA zob.

Księga Wyjścia

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.161
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.162
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.163

Księga Powtórzonego Prawa

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.343
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.344

Zobacz też:

Piotr Andryszczak
Włodzimierz Bednarski
poprzednia część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021