Czy "Dniem Pańskim" chrześcijan powinien być szabat?

Autor: Włodzimierz Bednarski

Spis treści

[Pełniejszy spis problemów i wersetów biblijnych omówionych w opracowaniu znajduje się na początku rozdziału 'Szabat']


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023