Adwentyści Dnia Siódmego
E.G.White WIELKI BÓJ
(cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2016-09-02

nastepna część

Adwentyści Dnia Siódmego szeroko rozpowszechniają i promują literaturę Ellen Gould White, m.in. książkę "WIELKI BÓJ":

reklamazob. reklamazob.
reklamazob.

Przyjrzyjmy się bliżej:

reklamazob.

E.G.White - proroczy autorytet dla Adwentystów Dnia Siódmego oraz współzałożycielka Kościoła:

Znaki czasuCZERWIEC 2016 Znaki czasustr.26

Zapowiadała, że Bóg powiadomi ją o przyjściu Jezusa o "dniu i godzinie":

Doświadczenia i widzenia
zob.
Doświadczenia i widzenia
wyd.1997
Doświadczenia i widzeniastr.13 Doświadczenia i widzeniastr.15

Zapowiadała, że będzie za swego życia przemieniona i podjęta do nieba wraz ze zmartwychwstałymi oraz "czas prędko się wypełni" w "przeciągu kilku miesięcy":

Doświadczenia i widzeniastr.16 Doświadczenia i widzeniastr.67

Zachariasz Łyko o E.G.White:

Nauki Pisma Świętego Z. Łyko
zob.
Nauki Pisma Świętego Z. Łyko
wyd.1989
Nauki Pisma Świętego Z. Łykostr.441

E.G.White Wielki Bój E.G.White Wielki Bój E.G.White Wielki Bójwyd.2001
E.G.White Wielki Bójstr.35

Św. Paweł nie zapowiada "wielkiego odstępstwa" w postaci "stworzenia systemu władzy papieskiej", lecz przestrzega przed tymi, którzy będą głosić rychłe przyjście Jezusa:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłazob. Edycja św. Pawła zob. 2 Tes 2,1-4 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2588
2 Tes 2, 1-4 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2588

Czy słowa św. Pawła nie wypełniły się m.in. na Williamie Millerze i jego współpracownikach oraz E.G. White, którzy zapowiadali widzialne przyjście Pana w roku 1843, potem 1844? Zachariasz Łyko wspomina:

Zachariasz Łyko Nauki Pisma Świętego Zachariasz Łyko Nauki Pisma Świętego
str.441

E.G.White Wielki Bój E.G.White Wielki Bójstr.35

Zarzuty wyssane z palca. W Kościele nie ma ceremoniałów, zwyczajów i zabobonów pogańskich? Konstanty Wielki nie nawrócił się na katolicyzm. Przed śmiercią przyjął chrzest z rąk biskupa ariańskiego Euzebiusza z Nikodemii. Jaką wartość miałby chrzest ariański, skoro arianie odrzucili Trójcę Świętą? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego był ochrzczony?


E.G.White Wielki Bój E.G.White Wielki Bójstr.36

Nie jest to prawdą. Jest to glosa:

extravagantes extravagantes

To nie jest fragment napisany ani przez papieża, ani przez Urząd Nauczycielski Kościoła, to tylko prywatna glosa wyjaśniająca pewnego komentatora, tak jak glosy biblijne nie będące tekstem biblijnym. Cassanis dodał tę glosę w 1325 roku do dwudziestu konstytucji papieża Jana XXII i zbiór ten nazwał Viginti Extravagantes pap Joannis XXII. Słowo "dominum" oznacza po prostu "pan" - tak jak w języku polskim mówimy np. "pan Kowalski"... Rzeczywiście, w łacińskiej tytulaturze papieskiej do dzisiaj używa się tego słowa, ale nie chodzi tutaj absolutnie o tytuł chrystologiczny, tylko o to "świeckie" znaczenie słowa pan... Oczywiście, dla nas Polaków brzmi to dziwnie "pan Papież" czy "pan Kardynał", ale już np. dla Niemca określenie "Herr Papst" nie jest czymś szczególnie dziwnym, bo przecież do proboszcza mówi się "Herr Pfarrer", a do biskupa "Herr Bischof" (nie ma w j. niemieckim żadnego tytułu, który zastępowałby tu nasze polskie "ksiądz").

Zobacz więcej:

Cyt.: "Papiestwo żąda tego, co szatan żądał od Chrystusa"? Odpowiedzmy E.G.White słowami Jezusa:

      Mt 4, 10 (BT)
Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Każdy papież cześć boską oddaje swemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, zgodnie ze słowami Mt 4, 10. Każdy papież o Jezusie Chrystusie powie: "Pan mój i Bóg mój!" (J 20, 28). A oficjalny tytuł papieża, to Vicarius Christi:

Mały Słownik Teologiczny
Mały Słownik Teologiczny
Mały Słownik Teologiczny
wyd.1960
Mały Słownik Teologiczny
str.271
Mały Słownik Teologiczny
str.271
Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiego
str.220
Katechizm Kościoła Katolickiego
Pallottinum 1994
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.220
Katechizm Kościoła Katolickiego
str.220

Papież nigdy nie jest "nieomylny" w swoim osobistym postępowaniu w swoich prywatnych poglądach. Katechizm Kościoła Katolickiego precyzuje:

Katechizm Kościoła KatolickiegoPallottinum 1994 Katechizm Kościoła Katolickiegostr.222
Breviarium Fidei
Poznań 1988
Breviarium Fideistr.84
Zobacz więcej:

Słownik Teologiczny
zob.
Słownik Teologiczny
Katowice 1985
Słownik Teologiczny
zob.
Słownik Teologiczny
str.360
Słownik Teologiczny
str.361
Słownik Teologiczny
str.361
Słownik Teologiczny
str.362

W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY
"Chrystus zagwarantował Apostołom i ich następcom nieomylność w sprawach nauczania, gdy powiedział: „Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi Mną gardzi, lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał” Łk 10:16.

Jeśli Chrystus słuchanie Kościoła nazywa słuchaniem siebie, to jest to wystarczającym gwarantem prawdziwości i nieomylności nauki Kościoła.

1Tm 3:15 nazywa nas: „Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy”. Nie wiadomo, w jaki sposób można doszukiwać się błądzenia Kościoła w nauczaniu, po takiej gwarancji Apostoła.

Kościół nie mógł zbłądzić, bo jest „Ciałem Chrystusa” 1Kor 12:27. Chrystus jest Jego „Głową” (Ef 1:22) i ma być z nim przez wszystkie wieki (Mt 28:20; por. Ef 3:21). Duch Św. też miał być z Kościołem na zawsze (J 14:16; por. Ap 3:6). Kościół wraz z Chrystusem ma przez wszystkie wieki oddawać chwałę Bogu (Ef 3:21).

Gdyby Kościół po śmierci Jana stał się (...) odstępczy, to jak by to źle świadczyło o Apostołach i ich uczniach. Przecież mieli oni wychować sobie następców, a jeżeli tego nie umieli, to cóż by o nich wtedy powiedzieć (1Tm 6:20, 2Tm 2:2, 1:13n.). Chrystus nawet modlił się za tych, których Apostołowie pozyskają: „A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie” J 17:20; por. 10:16, 20:29. Czyżby modlitwa Jezusa była bezskuteczna i uczniowie Apostołów porzucili prawdę Chrystusową?

Kościół nie mógł zbłądzić i odstąpić od Jezusa, bo „Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany” Ef 5:25nn. Odstępowali od Jezusa przez wieki jedynie ludzie, którzy opisani są na przykład w Dz 20:30 i 2P 2:1nn.

Gdyby cały Kościół miałby być po śmierci Apostołów odstępczy, to po co Paweł pisał Tymoteuszowi: „co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych” 2Tm 2:2. Po co by kazał ustanawiać Tytusowi i Tymoteuszowi nowych prezbiterów (Tt 1:5, 1Tm 5:22).

O przekazaniu nauki Chrystusa, które gwarantuje nieomylność, św. Paweł uczył: „co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych” 2Tm 2:2." (str.449-450)

Jako, że Adwentyści Dnia Siódmego mają w swoich zarzutach przeciwko Kościołowi Katolickiemu podobne zarzuty jak Świadkowie Jehowy, więc przy okazji mamy odpowiedź w temacie duchowego ojcostwa:

Zobacz więcej:

E.G.White Wielki Bój E.G.White Wielki Bójstr.37

Zarzut nieprawdziwy i kłamliwy. W którym miejscu w Biblii E.G.White wyczytała "pierwotną liczbę przykazań"? Przecież tam nie ma żadnej numeracji przykazań. Zadajmy Adwentystom Dnia Siódmego konkretne pytanie: skąd Kościół usunął drugie przykazanie? Gdzie ono pierwotnie było, a teraz go już nie ma? Dlaczego Adwentyści Dnia Siódmego tak zaciekle zwalczają katolicką numerację Dekalogu, a przemilczają wersję palestyńską, gdzie pierwsze przykazanie brzmi zupełnie inaczej niż w wersji hellenistycznej, a drugie przykazanie brzmi identycznie jak w wersji augustiańskiej?

HELLENISTYCZNY PALESTYŃSKI AUGUSTIAŃSKI
I. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie I. Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł... I. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu...
II. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu... II. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu... II. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy
III. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, III. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, III. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić
IV. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić IV. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić IV. Czcij ojca twego i matkę twoją
V. Czcij ojca twego i matkę twoją V. Czcij ojca twego i matkę twoją V. Nie będziesz zabijał
VI. Nie będziesz zabijał VI. Nie będziesz zabijał VI. Nie będziesz cudzołożył
VII. Nie będziesz cudzołożył VII. Nie będziesz cudzołożył VII. Nie będziesz kradł
VIII. Nie będziesz kradł VIII. Nie będziesz kradł VIII. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa
IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa IX. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego
X. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. Nie będziesz pożądał domu bliźniego X. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. Nie będziesz pożądał domu bliźniego X. Nie będziesz pożądał domu bliźniego

Numeracja Dekalogu to rzecz umowna, a jeszcze przypisywanie Kościołowi zarzut bałwochwalstwa jest niepoważny. Bóg zakazuje nie jakichkolwiek obrazów czy figur, lecz tylko wyobrażeń fałszywych bogów albo Jego własnej Osoby jako przedmiotu czci.

Podobnej manipulacji numeracją Dekalogu, E.G.White dokonuje w tym miejscu:

E.G.White Wielki Bój E.G.White Wielki Bójstr.299

Mamy znowu mowę o "wersji pierwotnej" czwartego przykazania. Na dowód zacytowano Pismo Święte w przekładzie ks. Jakuba Wujka:

E.G.White Wielki Bój E.G.White Wielki Bójstr.299

Manipulacja polega na tym, by na siłę wmówić czytelnikom, że w Biblii jest numeracja przykazań. Czytelnik ma uwierzyć, iż cytowany werset, to czwarte przykazanie i to jeszcze na dodatek w katolickim przekładzie Biblii. Dla ks. Wujka jest to trzecie przykazanie, bo taka jest nauka Kościoła jeśli chodzi o numeracje przykazań. W przekładzie ks. Jakuba Wujka nie ma numeracji przykazań. Są tylko numerowane rozdziały i wersety:

Biblia o. Jakuba Wujka Biblia o. Jakuba Wujka
wyd.1962
Biblia o. Jakuba Wujka
Biblia o. Jakuba Wujkastr.98 Biblia o. Jakuba Wujkastr.99

E.G.White Wielki Bój E.G.White Wielki Bójstr.39

Kolejny fałszywy zarzut. Papież nie stoi na miejscu Chrystusa, nie stoi na miejscu Boga Ojca. Jak można coś takiego w ogóle wymyślić? Czym kieruje się E.G.White stawiając tego rodzaju kłamliwe tezy? Papież z racji swego urzędu jest zastępcą Chrystusa na ziemi:

Katechizm Kościoła Katolickiego
Pallottinum 1994
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.220
   Łk 22, 32 (BT)
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
   J 21, 17 (BT)
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
                  Mt 16, 19 (BT)
Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Św. Cyprian, o Mt 16, 18?

O jedności Kościoła Katolickiego
O jedności Kościoła Katolickiegoźródło

E.G.White Wielki Bój E.G.White Wielki Bójstr.40
"Chrystus zagwarantował Apostołom i ich następcom nieomylność w sprawach nauczania, gdy powiedział: „Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi Mną gardzi, lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał” Łk 10:16.

Jeśli Chrystus słuchanie Kościoła nazywa słuchaniem siebie, to jest to wystarczającym gwarantem prawdziwości i nieomylności nauki Kościoła.

1Tm 3:15 nazywa nas: „Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy”. Nie wiadomo, w jaki sposób można doszukiwać się błądzenia Kościoła w nauczaniu, po takiej gwarancji Apostoła."
(W obronie wiary, Włodzimierz Bednarski, Toruń 2015, str.449)
Słownik Teologiczny
Katowice 1985
Słownik Teologicznystr.360
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023