"Bóg w Chrystusie"

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum
Flp 3, 14
Biblia Tysiąclecia

Świadkowie Jehowy w swojej Biblii, po swojemu oddali ten werset, pozbawiając w ten sposób Bóstwa Syna Bożego:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Flp 3, 14 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1479

Świadkowie Jehowy wydali przekład międzywierszowy Nowego Testamentu i to najlepszy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

W lewej szpalcie czytamy w dosłownym tłumaczeniu:

Flp 3, 14

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.873

Jak widzimy, tłumaczenie w Przekładzie Nowego Świata (prawa szpalta) odbiega od oryginału.

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Flp 3, 14

Grecko-polski Nowy Testamentstr.940

Cytaty z Pisma Świętego pochodzą:

Pięcioksiąg zob. Pisma zob. Grecko-polski Nowy Testament zob.
(za zgodą wydawcy)
Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia
Biblia Tysiąclecia wyd.II i IV

Św. Tomasz do Chrystusa:

J 20,28:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.498

W Starym Testamencie czytamy:

Pwt 6, 4

Pięcioksiąg Vocatiostr.720
Septuaginta Septuaginta Septuaginta wyd.1979

Pwt 6,4:

Septuagintastr.297
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Pwt 6,4:

Septuagintastr.226

Nowy Testament

Mk 12, 29:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.210

Stary Testament o Bogu:

Iz 35, 4nn

Biblia Tysiąclecia

Proroctwo to wypełniło się w Osobie Jezusa Chrystusa:

Mt 11, 2-6

Biblia Tysiąclecia

Mk 7, 35-37

Biblia Tysiąclecia

Przypomnijmy:

J 1, 1

Biblia Tysiąclecia

Ewangelia wg. św. Mateusza
Ewangelia wg. św. Mateusza
Edycja Świętego Pawła 2005
Ewangelia wg. św. Mateusza

Mt 11, 2-6:

Ewangelia wg św. Mateuszastr.492
Ewangelia wg św. Mateuszastr.494
Ewangelia wg św. Mateuszastr.495
Ewangelia wg św. Mateuszastr.496

Stary Testament o Bogu:

Ps 100, 3:

Pismastr.166

Ps 100, 3:

Biblia Tysiąclecia

Nowy Testament o Chrystusie:

Ps 100,3 On sam nas stworzył:

Hbr 1, 10:

Biblia Tysiąclecia

Ps 100,3 my Jego własnością:

J 1, 11:

Biblia Tysiąclecia

Ps 100,3 jesteśmy Jego ludem:

Mt 1, 21:

Biblia Tysiąclecia

Ps 100,3 owcami Jego pastwiska:

J 10, 14-16:

Biblia Tysiąclecia

Bóg Pasterzem:

Ps 23,1n:

Pismastr.34

Ps 23, 1nn:

Biblia Tysiąclecia

Chrystus mówi:

J 10, 11:

Biblia Tysiąclecia

Ps 130, 7-8:

Pismastr.225

O Bogu - On odkupi Izraela:

Ps 130, 7-8:

Biblia Tysiąclecia

O Chrystusie - On bowiem zbawi swój lud:

Mt 1, 21:

Biblia Tysiąclecia

J 20, 28:

Nowy Testament Vocatiostr.498

Mt 1, 21:

Biblia Tysiąclecia
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentuzob. Komentarz praktyczny do Nowego Testamentuwyd.1975
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentustr.13
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentustr.498
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentustr.508
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentustr.508

Zobacz też:
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021