Opowieści dziwnej treści - św. Piotr

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy co jakiś czas wydają nowe publikacje służące do tzw. studium książki. Służą one praktycznie do przyswojenia doktryn, które podaje do wierzenia Towarzystwo Strażnica. Niektóre wierzenia są nowe, inne się powtarzają. W książce Naśladujmy ich wiarę, wydanej w roku 2013 zaprezentowano kilka postaci biblijnych, zachęcając czytelników, by naśladowali ich wiarę. Zatrzymajmy się na chwilę przy św. Piotrze. Choć temat był już omawiany, to warto do niego wracać. Stronę internetową może odwiedzić nowy czytelnik, a wcześniejsze artykuły mogły zostać niezauważone. Przyjrzymy się opowieściom o św. Piotrze:

W książce:

Naśladujmy ich wiarę Naśladujmy ich wiaręwyd.2013 Naśladujmy ich wiaręstr.180
Naśladujmy ich wiaręstr.181
Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatiostr.337
Słownik Nowego Testamentu Słownik Nowego Testamentu
Słownik Nowego Testamentu
wyd.1986
Słownik Nowego Testamentustr.337
Zobacz:
Naśladujmy ich wiarę wyd.2013
Naśladujmy ich wiaręstr.182
Zobacz:
Naśladujmy ich wiaręstr.185

Cytat jest oczywiście wg Przekładu Nowego Świata

Przekład Nowego Świata wyd.1997
Przekład Nowego Światastr.1234

Cytat został w pewien sposób zmanipulowany. Otóż zamieniono wyrażenie "Ja jestem" (tak jest w oryginale), na "jestem ja" oraz dodano zaimek wskazujący "to". Zrobiono tak, by nadać inne znaczenie słowom "JA JESTEM" i nie pozwolić, aby odczytano je jako boski tytuł Chrystusa:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mt 14,27

Grecko-polski Nowy Testamentstr.69

Ego eimi (Ja jestem - ang. I am) potwierdza w lewej szpalcie wydany przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Mt 14,27

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.81
Walka na wersety Walka na wersetyKraków 2003
Walka na wersety str.41

Wyrażenie ego eimi (Ja jestem) Świadkowie Jehowy potrafią różnie tłumaczyć. Jeśli zagrażałoby to wcześniej postawionej tezie, muszą tak dopasować wersety, by zgadzały się z wykładnią, którą głoszą. Świadkowie Jehowy uczą, iż Chrystus nie jest Bogiem, więc ta teza musi być już uwzględniona w ich Biblii:

Przekład Nowego Świata wyd.1997

Oto jeden z przykładów. Chrystus w J 8,58 oznajmia Żydom swe odwieczne istnienie i że jest Bogiem (Ja jestem wg Wj 3,14). Żydzi dobrze zrozumieli wypowiedź Jezusa, skoro chcieli Go ukamienować za bluźnierstwo (w.59). "Tłumacze" Przekładu Nowego Świata też to rozumieją, skoro zmieniają czas teraźniejszy "Ja jestem" na czas przeszły, dodając przy okazji słówko "już":

J 8,58

Przekład Nowego Światastr.1346

Natomiast Ego eimi (Ja jestem - ang. I am) potwierdza w lewej szpalcie:

J 8,58

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.451

Porównajmy Ego eimi (Ja jestem - ang. I am):

Vocatiotab.kod.gram.
Mt 14,27 Przekład Nowego Świata J 8,58 Przekład Nowego Świata
Mt 14,27 Przekład Nowego Świata J 8,58 Przekład Nowego Świata

A gdyby tak zamienić w poszczególnych wersetach?

J 8,58 Mt 14,27
"Zanim Abraham zaczął istnieć, to jestem ja" "Odwagi, ja już byłem, nie bójcie się"

A przecież to tylko jedno i to samo wyrażenie ego eimi. W innych miejscach w swojej Biblii Świadkowie Jehowy wyrażenie "ja jestem" nie zmieniają na inną formę. Zobaczmy co by się działo, gdyby wyrażenie z J 8,58 "ja już byłem" wstawić do tych wersetów:

Mt 24:5 Mt 28:20
"bo wielu przyjdzie, powołując się na moje imię i mówiąc: 'Ja jestem Chrystusem'" "A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy"
"bo wielu przyjdzie, powołując się na moje imię i mówiąc: 'Ja już byłem Chrystusem'" "A oto ja już byłem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy"

Naśladujmy ich wiarę Naśladujmy ich wiaręwyd.2013 Naśladujmy ich wiaręstr.188
Naśladujmy ich wiaręstr.189

W jaki sposób tzw. "drugie owce" chcą zaskarbić sobie życie wieczne? Podając sobie talerzyk z rąk do rąk? Przecież jest tam mowa o spożywaniu.

Strażnica 15 marca 200415 marca 2004
Strażnica 15 marca 2004str.7
Zobacz:

Naśladujmy ich wiarę wyd.2013
Naśladujmy ich wiaręstr.191

Świadkowie Jehowy sugerują, że wyznanie synostwa Bożego przez św. Piotra, to sprawa "Jehowy Boga". Biblia nic takiego nie mówi. Jeśli jest zachęta do odczytania, zróbmy to:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Mt 16,16

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Zadajmy pytanie: "Jehowa Bóg" czy "Ojciec mój" objawił tę ważną prawdę?

Zobacz:
Naśladujmy ich wiaręstr.191

Nie jest prawdą, że wg starożytnego proroctwa św. Piotr rozumie, "iż tym "kamieniem", inaczej "masywem skalnym", jest Jezus". W Biblii padają zupełnie inne wyrażenia greckie, niż chcieliby Świadkowie Jehowy. W Łk 20,17 występuje słowo lithon:

Łk 20,17

Grecko-polski Nowy Testamentstr.360
Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatiostr.367

Nie jest również prawdą, że "Jezus wyjawia: "Na tym masywie skalnym zbuduję mój zbór"". Takie słowa nie padają w tekście greckim:

Mt 16,18

Grecko-polski Nowy Testamentstr.77
Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatiostr.490
Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatiostr.491

Szymon został nazwany Skałą (Opoką) i nazwa ta nie była jego imieniem pierwotnym. Jest to nowe imię nadane mu przez Jezusa. Św. Paweł posługuje się formą aramejską i nazywa Apostoła Kefasem. Cały kontekst Mt 16,18 jest bowiem aramejski:

kard. Joseph Ratzingerstr.10

Czy Świadkowie Jehowy mieli jakiś cel, by zmienić znaczenie słowa petra na rzekomy "masyw skalny"?

Zobacz:

Naśladujmy ich wiarę wyd.2013
Naśladujmy ich wiaręstr.191

Te "zaszczytne obowiązki", to pierwszeństwo św. Piotra wśród Apostołów.

Naśladujmy ich wiaręstr.191

"Klucze królestwa", to symbol władzy:

Św. Piotr Życie i dzieło Św. Piotr Życie i dziełowyd.1990
Św. Piotr Życie i dziełostr.36
Św. Piotr Życie i dzieło Św. Piotr Życie i dziełostr.37
Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

Komentarz do Mt 16,18-20:

Biblia Poznańska Nowy Testamentstr.56

Naśladujmy ich wiarę wyd.2013
Naśladujmy ich wiaręstr.193

Ta "wyniosła góra", to wg tradycji też góra Tabor.

Naśladujmy ich wiaręstr.193
Naśladujmy ich wiaręstr.194

Owszem, Jezus zmienia się na ich oczach, ukazuje bowiem swoją boskość, natomiast nie "pojawiają się tam postacie, wyobrażające Mojżesza i Eliasza". Mojżesz i Eliasz tam po prostu są, żywi i prawdziwi. Mało tego, Jakub, Jan i Piotr widzą jak oni rozmawiają z Jezusem. A może wg Świadków Jehowy Jezus rozmawia z postaciami wyobrażającymi Mojżesza i Eliasza?

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

Mk 9,2n

Biblia Poznańska Nowy Testament Biblia Poznańska Nowy Testamentstr.114
Biblia Poznańska Nowy Testamentstr.115
Zobacz też:

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022