Opowieści dziwnej treści - MARYJA

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy co jakiś czas wydają nowe publikacje służące do tzw. studium książki. Służą one praktycznie do przyswojenia doktryn, które podaje do wierzenia Towarzystwo Strażnica. Niektóre wierzenia są nowe, inne się powtarzają. W książce Naśladujmy ich wiarę, wydanej w roku 2013 zaprezentowano kilka postaci biblijnych, zachęcając czytelników, by naśladowali ich wiarę. Zatrzymajmy się na chwilę przy Maryi, Matce Pana Jezusa. Choć temat był już omawiany, to warto do niego wracać. Stronę internetową może odwiedzić nowy czytelnik, a wcześniejsze artykuły mogły zostać niezauważone.
W książce:

Naśladujmy ich wiarę Naśladujmy ich wiaręwyd.2013

m.in. czytamy, jak to anioł przyszedł do Maryi:

Naśladujmy ich wiaręstr.145

Nie jest prawdą, iż anioł w ten sposób zwrócił się do Maryi. Jest rzeczą oczywistą, że cytat pochodzi z Biblii Świadków Jehowy. A tam wszystko jest możliwe. Odczytajmy te słowa, jak zaleca anonimowy autor książki, ale w języku oryginalnym, greckim:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Łk 1,28

Grecko-polski Nowy Testamentstr.239

W którym miejscu anioł powiedział: "Jehowa jest z tobą"? Tego słowa po prostu nie ma w tekście greckim. Świadkowie Jehowy wydali tzw. Chrześcijańskie Pisma greckie w przekładzie Nowego Świata w języku greckim. Usunięto w nim słowo kyrios, a wstawiono Jehowa:

Chrześcijańskie Pisma greckie w przekładzie Nowego Świata zob. wyd.2008
Chrześcijańskie Pisma greckie w przekładzie Nowego Światastr.1277
Zobacz:
Matka Pana wyd.1989 Matka Panastr.39
Naśladujmy ich wiarę wyd.2013 Naśladujmy ich wiaręstr.145

Czy rzekomo zawiłe dogmaty teologiczne nakazują nazywać Maryję "Matką Bożą"? A może ten tytuł wynika wprost z Biblii, a Świadkowie Jehowy o tym nie wiedzą? Dlaczego w tej książce nie podali konkretnych przykładów, jakie używa się na poparcie używania tytułu "Matka Boża" i z tymi argumentami nie polemizują, tylko z góry zakładają, że jest to zawiłe?

Zobaczmy, co Biblia mówi o Maryi:

1) Maryja będąc "Matką Jego" (J 2:5) i "Matką Jezusa" (J 2:1), który jest Bogiem (J 20:28), jest tym samym Matką Bożą.

2) Mt 1:23 mówi, że Syn Maryi, którego porodziła to "Emmanuel, to znaczy 'Bóg z nami'". Maryja jest więc Matką "Boga z nami", tzn. jest Matką Bożą.

3) Elżbieta nazywa Maryję Matką Pana (Łk 1:43). Tytuł "Pan" w zastosowaniu do Jezusa jest wymienny z określeniem "Bóg". Na przykład Piotr na początku swego listu nazywa Chrystusa "Bogiem i Zbawicielem" (2P 1:1; por. J 20:28), a na końcu "Panem i Zbawicielem" 2P 3:18. Maryja więc, będąc Matką Pana, jest Matką Bożą. Podobnie Ducha Św. raz nazywa się "Duchem Bożym" (Rz 8:14), a innym razem "Duchem Pańskim" Dz 8:39.

4) Anioł Gabriel powiedział do Maryi, że Święte, które z Niej się narodzi, "będzie nazwane Synem Bożym" (Łk 1:35). Określenie "Jednorodzony Syn Boży" (J 3:18) jest wymienne z tytułem "Jednorodzony Bóg" (J 1:18); por. J 20:28, 31 (Bóg i Syn Boży). Maryja więc, będąc Matką Jednorodzonego Syna Bożego, jest Matką Jednorodzonego Boga, tzn. jest Matką Bożą (por. pkt 17.13.). Tę naukę potwierdza św. Ignacy (zm. 107), żyjący współcześnie ze św. Janem, który w liście "Do Kościoła w Efezie" pisał: "Bóg nasz bowiem Jezus Chrystus począł się w łonie Maryi (18:2), "przychodzący w ciele Bóg (...) zrodzony z Maryi i zrodzony z Boga" (7:2).

Zobacz:

Jak wynika z tekstów powyżej, wiarygodne informacje na temat Maryi znajdziemy właśnie w Bibliii. Tytuł "Matka Boża" ma podstawy biblijne i nie potrzeba do tego zawiłych teologicznie dogmatów.

Czy do tytułu "Królowej nieba" również potrzeba zawiłych teologicznie dogmatów?

Jedna z publikacji Świadków Jehowy podaje, że tytuł królowej dla Maryi wywodzi się z kultu Izydy i Asztarte:

Strażnica 1 lipca 19911 lipca 1991 Strażnica 1 lipca 1991str.7

Czy Świadkom Jehowy musi wszystko kojarzyć się z pogaństwem? To, że pewne tytuły "przypominają" pogańskie boginie-matki, nie jest żadnym argumentem, iż nie można ich używać w stosunku do Matki Bożej. Co mają wspólnego pogańskie boginie, którym oddawano boską cześć, z Maryją, "Służebnicą Pańską"?

Czy Maryja jest Królową? Owszem! Można to wykazać bez zawiłych teologicznie dogmatów. Wynika to z Pisma Świętego:

1) "Królowanie" Kościół, idąc za przykładem Chrystusa, rozumie jako "służbę" (Mk 10:45, J 1:49). NT nazywa Jezusa, syna Maryi, Królem (J 1:49, Mt 27:11). Matka Króla może zaś być Królową. Kościół jednak zwraca się do Maryi tytułem "Królowa" głównie dlatego, że jest Ona "Służebnicą Pańską" Łk 1:38 (tak jak Syn, Flp 2:7), Służebnicą Króla i Jego Matką.

2) Tytuł Królewski należy się też Maryi z powodu przynależności do królewskiego rodu Dawida (Rz 1:3). Matka Króla w tym rodzie nazywana była "Królową - Matką" (1Krl 15:13, 2Krl 10:13, 1Krl 2:19n.).

3) Królewska godność Maryi wypływa też ze słów obietnicy "współkrólowania" z Jezusem (Rz 8:17, 1P 2:9, Ap 3:21). Jeśli współkrólować mają z Chrystusem wszyscy prawdziwi chrześcijanie, to tym bardziej Maryja "pełna łaski", "błogosławiona między niewiastami" (Łk 1:28, 42).

4) Ap 12:1 mówi o Niewieście, że "na jej głowie korona", a ta jest atrybutem królowania. Maryja, którą Kościół identyfikuje z Niewiastą z Ap 12:1 (por. J 2:4, 19:26), jest więc Królową.

5) Miejsce Maryi-Królowej jest "po prawicy" Jezusa-Króla, to znaczy w niebie, jak zapowiada proroczo Ps 45:10. Choć trzeba odnieść słowo "królowa" z tego Psalmu do "małżonki" Króla, to znaczy do Kościoła (por. Ef 5:25-27, 2Kor 11:2), ale jednak Maryja też stanowi Kościół i jest jego najlepszym owocem oraz jednostkowym ideałem (Łk 1:28, 42).


Zobacz:

Świadkowie Jehowy sami uczą o królowaniu Maryi w niebie, więc czemu negują jej tytuły? Dla Świadków Jehowy Maryja może współkrólować, a dla katolików już nie?

Przebudźcie się! 8 maja 19968 maja 1996 Przebudźcie się! 8 maja 1996str.22

Naśladujmy ich wiarę wyd.2013
Naśladujmy ich wiaręstr.146
Zobacz:

Opowieści dziwnej treści:

Naśladujmy ich wiaręstr.148

Jakie znowu przeniesienie życia swego Syna do łona Marii i jeszcze przy pomocy jakieś "czynnej siły"? Gdzie jest o tym napisane w Biblii? Co to za opowieści dziwnej treści? Należałoby zadać pytanie, co się stało z osobą Jezusa w niebie, skoro życie zostało przeniesione? Chrześcijaństwo uczy o Bożym Wcieleniu, czyli: Syn Boży stał się człowiekiem.

Jak należy poprawnie rozumieć słowa z Łk 1,35:

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

Łk 1,35

Biblia Poznańska Nowy Testament Biblia Poznańska Nowy Testament Biblia Poznańska Nowy Testament Biblia Poznańska Nowy Testament str.150 str.151
Naśladujmy ich wiarę wyd.2013

Opowieści dziwnej treści:

Naśladujmy ich wiaręstr.148

Mam nadzieję, że Świadkowie Jehowy nie mają na myśli teologów katolickich. Maryja po urodzeniu nadal była dziewicą. Tzn., że dziewictwa nie utraciła przez kontakty cielesne z Józefem. Wraz z Józefem żyła w czystości i nie miała już więcej dzieci! Ale o tym w dalszej części artykułu.

Opowieści dziwnej treści:

Naśladujmy ich wiaręstr.148

Gdzie Świadkowie Jehowy wyczytali w Biblii, że Jezus został stworzony przez Boga? Co to za opowieści dziwnej treści?

O boskości Chrystusa:

Opowieści dziwnej treści:

Naśladujmy ich wiaręstr.149

Maryja nie powiedziała, iż jest "niewolnicą Jehowy". Tekst grecki mówi jasno:

Łk 1,38

Grecko-polski Nowy Testamentstr.240
Grecko-polski Nowy Testamentstr.241
Grecko-polski Nowy Testamentstr.151 Biblia Poznańska (wyd.III) (Poznań 1994)

Użyte słowo kyrios w tekście greckim potwierdza przekład wydany przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Łk 1,38

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.252

Miłujemy Słowo Boże, więc zgodnie z tą informacją, zapoznajemy się z oryginalnym greckim tekstem Nowego Testamentu. W lewej szpalcie widzimy słowo kyrios (Pan). Na usprawiedliwienie wstawienia słowa Jehowa w PNŚ (prawa szpalta), Świadkowie Jehowy powołują się na przekłady hebrajskie. Najstarszy to J5:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.252

Zobaczmy z którego roku:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.13

A co by było, gdyby nie było takich przekładów? Jednak Świadkowie Jehowy w przypisie podają starsze kodeksy ze słowem Lord (Pan):

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.252
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.13 The Kingdom Interlinear Translation... zob. wyd.1985

W wydanym przez Świadków Jehowy Przekładzie Nowego Świata po grecku, wstawiono słowo "Jehowa", zamiast występującego w oryginale słowa kyriu:

Chrześcijańskie Pisma greckie w przekładzie Nowego Świata
Chrześcijańskie Pisma greckie w przekładzie Nowego Świata
Chrześcijańskie Pisma greckie w przekładzie Nowego Świata
wyd.2008

Łk 1,38

Chrześcijańskie Pisma greckie w przekładzie Nowego Świata Chrześcijańskie Pisma greckie w przekładzie Nowego Światastr.1277

Naśladujmy ich wiarę wyd.2013
Naśladujmy ich wiaręstr.149

Ciekawe, że w tym wersecie (Łk 1,43) Świadkowie nie wstawili słowa "Jehowa" w miejsce kyrios. Co wówczas by wyszło: "matką swego Jehowy"?

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Łk 1,43

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Należy również wspomnieć, iż św. Elżbieta pod natchnieniem Ducha Świętego wyznaje Bóstwo Jezusa, nazywając Go swoim Panem (por. J 20:28; 1Kor 12,3).

Elżbieta nazywa Maryję Matką Pana (Łk 1:43). Tytuł "Pan" w zastosowaniu do Jezusa jest wymienny z określeniem "Bóg". Na przykład Piotr na początku swego listu nazywa Chrystusa "Bogiem i Zbawicielem" (2P 1:1; por. J 20:28), a na końcu "Panem i Zbawicielem" 2P 3:18. Maryja więc, będąc Matką Pana, jest Matką Bożą. Podobnie Ducha Św. raz nazywa się "Duchem Bożym" (Rz 8:14), a innym razem "Duchem Pańskim" Dz 8:39.

Św. Elżbieta mogłaby też powiedzieć:

"A skądże mi to, że Matka mojego Boga przychodzi do mnie?".

Naśladujmy ich wiarę wyd.2013

Opowieści dziwnej treści:

Naśladujmy ich wiaręstr.156

Jest to oczywiście nowe nauczanie Świadków Jehowy, bo wcześniej uczyli tak:

Strażnica 1935 Nr 21935 Nr 2
Strażnica 1935 Nr 2str.30
Zobacz:
Naśladujmy ich wiarę wyd.2013

Opowieści dziwnej treści:

Naśladujmy ich wiaręstr.166

Przecież w tym wersecie nie ma ani słowa o dzieciach Józefa i Maryi. Nie ma też ani słowa, że Józef musi utrzymać "gromadkę" dzieci:

Mt 13,55-56

Grecko-polski Nowy Testamentstr.65
Grecko-polski Nowy Testamentstr.66

Zadajmy więc pytanie. Czy Jezus był biologicznym synem Józefa? Mamy brać te słowa dosłownie? Dlaczego św. Mateusz nie napisał o synach i córkach Józefa, tylko akurat o braciach i siostrach Jezusa?

Ewangelista Mateusz napisał o braciach i siostrach, to Świadkowie nagle odkryli, że rodzina rzekomo powiększyła się "conajmniej o sześcioro dzieci". W tekście greckim wystepują greckie słowa adelfoi i adelfai (bracia i siostry), ale wcale to nie dowodzi, że były to dzieci Józefa i Maryi.

Czytamy, iż rodzina powiększyła się co najmniej "o sześcioro dzieci". Co najmniej? Jeśli "co najmniej", to Świadkowie Jehowy mogli pójść już na całość i powiększyć rodzinę o następnych braci (to samo słowo greckie adelfoi):

Grecko-polski Nowy Testamentstr.823

nie wspominając już o siostrach. Musiałaby więc co roku rodzić dzieci, wliczając nawet bliźnięta, by osiągnąć taką liczbę. Maryja uwijała się jak w ukropie rodząc kolejnych synów i kolejne córki. Wiadomo też, że dziewczynek rodzi się więcej niż chłopców. Więc ile dzieci liczyła "gromadka" Józefa i Maryi?

Naśladujmy ich wiarę wyd.2013

Opowieści dziwnej treści:

Naśladujmy ich wiaręstr.167

Skoro całe rodziny wędrują, nie może też zabraknąć tej rodziny:

Strażnica 1 maja 2011 str.168 Strażnica 1 maja 2011str.169

Wg Świadków Jehowy jest to wielodzietna rodzina, Józefa i Maryi. Po prostu ręce opadają. Co ma też oznaczać spojrzenie tej dziewczynki? Co anonimowy autor książki chce czytelnikowi przekazać?

Opowieści dziwnej treści:

Naśladujmy ich wiaręstr.170

W którym miejscu w Biblii jest napisane, iż Jezus był najstarszym synem i opiekował się rodziną?

Łk 2,6-7

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994
Biblia Poznańska Nowy Testament Biblia Poznańska Nowy Testamentstr.155
Zobacz też:

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022