"Masyw skalny"

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy w publikacji:

Strażnica 1 stycznia 20101 stycznia 2010

w krótkim artykule pt.:

Strażnica 1 stycznia 2010str.28

czytamy

Strażnica 1 stycznia 2010str.28

Na razie "masyw skalny" zostawmy na później. Zobaczmy natomiast co "wielu twierdzi" na temat fundamentu:

Św. Piotr Życie i dzieło wyd.1990
Św. Piotr Życie i dziełostr.33
Św. Piotr Życie i dziełostr.34

Dalej w Strażnicy czytamy:

Strażnica 1 stycznia 2010str.28

Nie jest prawdą, że Kościół katolicki uczy, iż "Jezus dał wtedy Piotrowi władzę nad innymi Apostołami". Dlaczego Świadkowie Jehowy nie podają źródła takiego nauczania? Nie podają, ponieważ mają zupełnie inny cel. Sprowadzić katolicką naukę do absurdu, ośmieszyć, by potem z nią polemizować. Zanim przyjrzymy się bliżej nauczaniu Towarzystwa Strażnica, zobaczmy jaka jest rzeczywiście nauka Kościoła katolickiego:

Ewangelia wg św. Mateusza KULwyd.1979
Ewangelia wg św. Mateusza KULstr.249

Jaka jest zatem wiarygodność Świadków Jehowy?


Strażnica 1 stycznia 2010str.28

Kościół nie będzie budowany na żadnym "masywie skalnym". Kościół będzie budowany na Piotrze, a budowniczym jest Chrystus:

Św. Piotr Życie i dzieło wyd.1990
Św. Piotr Życie i dziełostr.35
Św. Piotr Życie i dziełostr.34

Strażnica 1 stycznia 2010str.28

Jak już wiemy, Kościół katolicki nie naucza, że Jezus Piotrowi "dał wtedy władzę". Jezus zapowiedział: "zbuduję Kościół mój (...) I tobie dam klucze" (Mt 16,18-19). Mówił o czasie przyszłym. Natomias spór pomiędzy Apostołami, Jezus wyjaśnił w ten sposób: "Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa!" (Łk 22,26).

Co po drugie?

Strażnica 1 stycznia 2010str.28

Jezus nie jest "masywem skalnym". W 1 Kor 3,11 nazwany jest fundamentem:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

1 Kor 3,11

Grecko-polski Nowy Testamentstr.777

W 1 Kor 10,4 nazwany jest skałą:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.800

A co po trzecie?

Strażnica 1 stycznia 2010str.28

Oczywiście, że sam Piotr nie uznawał siebie za żaden "masyw skalny". Jezus powiedział do niego:

J 1,42

Grecko-polski Nowy Testamentstr.396

Natomiast Jezus nazwany jest w 1 P 2,4 i 1 P 2,8 "kamieniem" i "skałą":

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1104
Grecko-polski Nowy Testament>str.1105

Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio
Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatiostr.491 Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatiostr.337
Słownik Nowego Testamentu zob. zob. wyd.1986
Słownik Nowego Testamentustr.481
Słownik Nowego Testamentustr.337

Wróćmy do Mt 16,18, o którym to czytamy w:

Strażnica 1 stycznia 20101 stycznia 2010
Strażnica 1 stycznia 2010str.28
Przekład Nowego Świata wyd.1997

Mt 16,18

Przekład Nowego Światastr.1236

Słownik wydany przez Świadków Jehowy:

Wnikliwe poznawanie Pism tom.1 zob. Tom 1, wyd.2006

podaje znaczenie słowa:

Wnikliwe poznawanie Pism tom.1str.1269

"Otóż cóż w tym dziwnego, że aramejskie imię Piotra (ki'fa') poprzedzono "męskim zaimkiem osobowym hu"? Raczej byśmy wyrażali zdziwienie, gdyby tam był inny zaimek, a on był mężczyzną. To samo dotyczy skały (ki'fa'). Ale to, że termin ki'fa' jest identyczny dla Kefasa, jak i dla skały, dla Towarzystwa Strażnica nie ma już żadnego znaczenia, a dla nas owszem, jest to bardzo ważne! Wskazuje nam bowiem to, że analogicznie należy potraktować słowa petros i petra" ("Prymat Piotra i "Wnikliwe poznawanie Pism"" (cz. I) Włodzimierz Bednarski)

Wspomniana już:

Strażnica 1 stycznia 20101 stycznia 2010

podaje również:

Strażnica 1 stycznia 2010str.28

"Cóż powiemy o tych stwierdzeniach? Otóż nie widzimy nic dziwnego w tym, że imię Petros jest rodzaju męskiego, a skała, czyli petra, jest rodzaju żeńskiego. Trudno przecież by Piotra nazwać wprost petra, skoro to rodzaj żeński, a on jest mężczyzną. W związku z tym nie ma powodu by odrzucać to, że słowa petros i petra są synonimami. Ciekawe, że Towarzystwu Strażnica nie przeszkadza to, że Skała, którą oni identyfikują z mężczyzną Jezusem, jest rodzaju żeńskiego. Natomiast zawadza mu, że Piotr miałby być Skałą. Zastanawiające jest, czemu w języku polskim skałę rodzaju żeńskiego Towarzystwo Strażnica zamieniło na "masyw skalny" (ang. rock-mass) rodzaju męskiego? Czyżby dlatego, by pasowało to bardziej do jego koncepcji, że Jezus jako mężczyzna może być nazwany "masywem"?" ("Prymat Piotra i "Wnikliwe poznawanie Pism"" (cz. I) Włodzimierz Bednarski)


W Mt 16,18 mamy w języku greckim zmianę rodzaju męskiego na żeński petros petra to podobnie mamy w 1 P 2,8:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1105

"kamień" [lithos - rodzaj męski] i "skała" [petra - rodzaj żeński] - dot. Chrystusa.

Ten sam Słownik:

Wnikliwe poznawanie Pism tom.2 Tom 2 wyd.2006

tak tłumaczy słowo "Piotr":

Wnikliwe poznawanie Pism tom.2str.373

Skoro Świadkowie Jehowy twierdzą że imię "Piotr" jest odpowiednikiem słowa "Kefas", to dlaczego pierwsze z nich ma oznaczać tylko "odłam skalny", a to drugie nie może oznaczać "skały"? Czy nie służy to umniejszeniu ważności osoby św. Piotra?

Przypomnijmy znaczenie słowa Piotr ze Słownika Nowego Testamentu X. Leon-Dufour SJ:

Słownik Nowego Testamentustr.481

Jeśli imię Petros pochodzi od słowa Kefas, a to oznacza skałę, to jak imię Piotr miałoby pochodzić od kamienia, jak uczy słownik Towarzystwa Strażnica (Tom 1) (str.1269)?


Należy wspomnieć, że Świadkowie Jehowy wcześniej tłumaczyli greckie słowo "petra" na skała i opoka:

Nowe Stworzenie
Nowe Stworzenie
Nowe Stworzenie
wyd.1925
Nowe Stworzenie
Nowe Stworzeniestr.263
Nowe Stworzeniestr.264
Religia zbiera wicherwyd.1945
Religia zbiera wicherstr.38

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mt 16,18

Grecko-polski Nowy Testamentstr.77
Grecko-polski Nowy Testamentstr.78

Czy w takim razie poprawne jest tłumaczenie w Przekładzie Nowego Świata greckiego wyrazu petra na "masyw skalny"? Czy greckie słowo petra ma takie znaczenie:

Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio
Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatiostr.490 Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatiostr.491

Szymon został nazwany Skałą (Opoką) i nazwa ta nie była jego imieniem pierwotnym. Jest to nowe imię nadane mu przez Jezusa. Św. Paweł posługuje się formą aramejską i nazywa Apostoła Kefasem. Cały kontekst Mt 16,18 jest bowiem aramejski:

Prymat Piotra a jedność Kościołastr.10 (Prymat Piotra a jedność Kościoła) Kard. Joseph Ratzinger

Świadkowie Jehowy w swojej Biblii:

Przekład Nowego Świata wyd.1997

są niekonsekwentni. Otóż w Mt 16,18 greckie słowo petra tłumaczą na "masyw skalny":

Mt 16,18

Przekład Nowego Światastr.1236

Natomiast w Jr 4,29, gdzie pada w Septuagincie również termin petra, oddali go słowem "skała":

Przekład Nowego Światastr.972

zobacz w Septuagincie:

Septuaginta zob.

Jr 4,29

Septuagintastr.663

podobnie mamy w Hi 30,6:

Przekład Nowego Światastr.695

zobacz w Septuagincie:

Septuagintastr.319

podobnie mamy w 2Sm 22,2:

Przekład Nowego Światastr.438

zobacz w Septuagincie:

Septuagintastr.613

podobnie mamy w Iz 51,1:

Przekład Nowego Światastr.948

zobacz w Septuagincie:

Septuagintastr.636

podobnie mamy w Iz 8,14:

Przekład Nowego Światastr.901

zobacz w Septuagincie:

Septuagintastr.576
Septuagintastr.577

ten sam werset w 1 P 2,8 już z wersją "masyw skalny":

Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Światastr.1524

zob. 1 P 2,8:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1105

W książce Zenona Ziółkowskiego:

Najtrudniejsze stronice Bibliiwyd.1989

możemy przeczytać na temat Mt 16,18:

Najtrudniejsze stronice Bibliistr.42
Najtrudniejsze stronice Biblii Najtrudniejsze stronice Bibliistr.45

Komentarz KUL do Mat 16,18:

Ewangelia wg św. Mateusza KULwyd.1979
Ewangelia wg św. Mateusza KUL Ewangelia wg św. Mateusza KUL

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022