Adwentyści Dnia Siódmego
Jan Grodzicki/Zachariasz Łyko
"KOŚCIÓŁ DOGMATÓW i TRADYCJI"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2022-11-25

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
Zobacz:

Kościół nie jest KOŚCIOŁEM DOGMATÓW I TRADYCJI. Kościół jest Owczarnią Chrystusa, a On jest jego Dobrym Pasterzem (J 10, 11n). Jezus umiłował swój Kościół, bo "wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić" (Ef 5, 25). Troszczy się o jego duchowe piękno, czyli o świętość, aby był bez skazy, zmarszczki i nieskalany (por. Ef 5, 27), by jako oblubienica ozdobiona w klejnoty dla swego Męża, Oblubienica Baranka (Ap 21, 2.9) wszedł na radosne gody w wieczne Jego królestwo (Ap 19, 8-9). Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa (por. 1 Kor 12).

Z Kościołem, jako nowym Izraelem, Bóg zawarł "Nowe Przymierze we Krwi" (Łk 22, 20), które dokonało się na Golgocie. Przymierze to nigdy nie przeminie, bo sięga poza granice doczesności, a więc znajduje swoje wypełnienie w wieczności. Ono nie mogłoby istnieć bez podmiotu, tj. Kościoła, który od momentu założenia nigdy nie przestał istnieć. I dlatego Kościół pierwszych wieków i Kościół w dzisiejszym świecie jest ten sam, tzn. święty i zarazem grzeszny.

Z małego ziarnka gorczycy wyrosło potężne drzewo, "tak, iż ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu" (Mk 4, 32; Mt 13, 32; Łk 13, 19).

Kościół nie jest "siedliskiem zła", lecz jest wspólnotą ludzi wierzących, kochających Boga i pielgrzymujących do niebieskiego Jeruzalem, "gdzie nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu"

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.19

Dlaczego Adwentyści Dnia Siódmego nie napisali wprost, że autorem jest Zachariasz Łyko, ale piszący pod pseudonimem Jan Grodzicki?

Jan Grodzicki, to Zachariasz Łyko:

Zachariasz Łyko - "Autor ponad 2 tys. artykułów oraz ponad trzydziestu książek[5]. Znaczna część publikacji wydana została pod pseudonimami (np. Tadeusz Adwentowicz, Jan Grodzicki, Sławomir Rylski) i ukazała się w Wydawnictwie „Znaki Czasu”." (Wikipedia)

Jeśli chodzi o okładkę książki:

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.6

Papież Leon X nie odnowił odpustu, by zdobyć pieniądze na budowę Bazyliki św. Piotra. Najpierw ogłosił zbiórkę. Przy tej okazji można było dostąpić odpustu, jeśli oczywiście ktoś tego chciał. Ofiarodawcy musieli jednak spełnić odpowiednie warunki uzyskania odpustu:

Kościół oskarżonyzob. Kościół oskarżony
wyd.2016
Kościół oskarżony
Kościół oskarżonyzob.
Kościół oskarżonystr.221
Kościół oskarżonystr.222
Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.20

Zachęcony przez autorów książki, chętnie przyjrzę się dostarczonym materiałom, które mają podobno umożliwić gruntowniejsze poznanie stanowiska Pisma Świętego, ale pamiętajmy, iż w tym przypadku jednak według Adwentystów Dnia Siódmego.

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.20

Czy jest to udana merytoryczna próba, to się dopiero okaże. Katoliccy apologeci potrafią bronić świętej wiary katolickiej przed jej fałszowaniem i demaskować różnego rodzaju kłamstwa i manipulacje.


Katolicki Katechizm Dorosłych Katolicki Katechizm DorosłychPoznań 1987 Katolicki Katechizm Dorosłych Katolicki Katechizm Dorosłych
Katolicki Katechizm Dorosłychstr.57
Zobacz:

ARTYKUŁY

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024