Czy Towarzystwo Strażnica fałszuje własne teksty?

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy wielokrotnie, najczęściej po niespełnionych proroctwach, aby ukryć niewygodne sformułowania przed czytelnikami, w późniejszych edycjach tej samej książki dokonywali poprawek. Oto materiał dowodowy:

The Time is at Handwyd.ang.1907 Nadszedł cza wyd.1920wyd.pol.1920 Nadszedł czas wyd.1923wyd.pol.1923The Time is at Hand
wyd.ang.1907
The Time is at Hand
str.101
zmieniono na:
Nadszedł cza wyd.1920
wyd.pol.1920
Nadszedł cza wyd.1920
str.106
zmieniono na:
Nadszedł cza wyd.1923
wyd.pol.1923
Nadszedł cza wyd.1923
str.106The Time is at Hand
wyd.ang.1907
The Time is at Hand
str.76
The Time is at Hand
str.77
zmieniono na:
Nadszedł cza wyd.1920
wyd.pol.1920
Nadszedł cza wyd.1920
str.80The Time is at Hand
wyd.ang.1907
The Time is at Hand
str.77
zmieniono na:
Nadszedł cza wyd.1920
wyd.pol.1920
Nadszedł cza wyd.1920
str.80The Time is at Hand
wyd.ang.1907
The Time is at Hand
str.77
zmieniono na:
Nadszedł cza wyd.1920
wyd.pol.1920
Nadszedł cza wyd.1920
str.81The Time is at Hand
wyd.ang.1907
The Time is at Hand
str.221
zmieniono na:
Nadszedł cza wyd.1920
wyd.pol.1920
Nadszedł cza wyd.1920
str.245The Time is at Hand
wyd.ang.1907
The Time is at Hand
str.242
zmieniono na:
Nadszedł cza wyd.1920
wyd.pol.1920
Nadszedł cza wyd.1920
str.271The Time is at Hand
wyd.ang.1907
The Time is at Hand
str.98
The Time is at Hand
str.99

"Prawdą jest, że spodziewamy się wielkich rzeczy, bowiem twierdzimy, że w ciągu najbliższych dwudziestu sześciu lat wszystkie obecne rządy zostaną obalone i znikną, lecz żyjemy w specjalnym i szczególnym czasie, w 'Dniu Jehowy', w którym sprawy szybko dobiegają do punktu kulminacyjnego"
zmieniono na:
Nadszedł cza wyd.1920
wyd.pol.1920
Nadszedł cza wyd.1920
str.104The Time is at Hand
wyd.ang.1907
The Time is at Hand
str.170
"W poprzednim rozdziale przedstawiliśmy dowód ukazujący, że czasy pogan lub ich okres panowania, skończą się z rokiem A.D. 1914 i do tego czasu oni wszyscy będą obaleni a Królestwo Chrystusa zostanie w pełni ustanowione"
zmieniono na:
Nadszedł cza wyd.1920
wyd.pol.1920
Nadszedł cza wyd.1920
str.188The Time is at Hand
wyd.ang.1907
The Time is at Hand
str.363
zmieniono na:
Nadszedł cza wyd.1920
wyd.pol.1920
Nadszedł cza wyd.1920
str.413

Thy Kingdom wyd.1912
wyd.ang.1912
Przyjdź Królestwo Twoje wyd.1923
wyd.pol.1919
Thy Kingdom wyd.1912
wyd.ang.1912
Thy Kingdom wyd.1912
str.126
zmieniono na:
Przyjdź Królestwo Twoje wyd.1923
wyd.pol.1919
Przyjdź Królestwo Twoje wyd.1923
str.130Thy Kingdom wyd.1912
wyd.ang.1912
Thy Kingdom wyd.1912
str.153
"A z końcem R. P. 1914, to co Bóg nazwał Babilonem, a ludzie nazywają Chrześcijaństwem, zniknie, jak to wykazano na podstawie proroctwa"
zmieniono na:
Przyjdź Królestwo Twoje wyd.1923
wyd.pol.1919
Przyjdź Królestwo Twoje wyd.1923
str.163Thy Kingdom wyd.1912
wyd.ang.1912
Thy Kingdom wyd.1912
str.228
"Że wybawienie świętych musi nastąpić jakiś czas przed 1914 jest całkiem widoczną rzeczą (...) Nie poinformowano nas w jak długim przeciągu czasu przed rokiem 1914 będą wywyższonymi ostatni żywi członkowie ciała Chrystusowego"
zmieniono na:
Przyjdź Królestwo Twoje wyd.1923
wyd.pol.1919
Przyjdź Królestwo Twoje wyd.1923
str.250

Nadszedł czas
wyd.pol.1920
Walka Armagieddonu
po roku 1920
Nadszedł czas
wyd.pol.1920
Nadszedł czas
zob.
zmieniono na:
Walka Armagieddonu
po roku 1920
Walka Armagieddonu
zob.

Kiedy nie spełniły się proroctwa Towarzystwa Strażnica w Dokonanej Tajemnicy (edycja z roku 1917), Świadkowie Jehowy postanowili "poprawić" niewygodne teksty i dostosować je do nowej sytuacji. Oto przykłady:

The Finished Mistery wyd.ang.1917
wyd.ang.1917
zob.
Dokonana Tajemnica wyd.pol.1925
wyd.pol.1925
The Finished Mistery wyd.ang.1917
wyd.ang.1917
zob.
Thy Kingdom wyd.1912
str.136
zmieniono na:
Dokonana Tajemnica wyd.pol.1925
wyd.pol.1925
Przyjdź Królestwo Twoje wyd.1923
str.160The Finished Mistery wyd.ang.1917
wyd.ang.1917
zob.
Thy Kingdom wyd.1912
str.179
zmieniono na:
Dokonana Tajemnica wyd.pol.1925
wyd.pol.1925
Przyjdź Królestwo Twoje wyd.1923
str.214The Finished Mistery wyd.ang.1917
wyd.ang.1917
zob.
Thy Kingdom wyd.1912
str.258
zmieniono na:
Dokonana Tajemnica wyd.pol.1925
wyd.pol.1925
Przyjdź Królestwo Twoje wyd.1923
str.307The Finished Mistery wyd.ang.1917
wyd.ang.1917
zob.
Thy Kingdom wyd.1912
str.282
zmieniono na:
Dokonana Tajemnica wyd.pol.1925
wyd.pol.1925
Przyjdź Królestwo Twoje wyd.1923
str.336The Finished Mistery wyd.ang.1917
wyd.ang.1917
zob.
Thy Kingdom wyd.1912
str.285
zmieniono na:
Dokonana Tajemnica wyd.pol.1925
wyd.pol.1925
Przyjdź Królestwo Twoje wyd.1923
str.341The Finished Mistery wyd.ang.1917
wyd.ang.1917
zob.
Thy Kingdom wyd.1912
str.334
zmieniono na:
Dokonana Tajemnica wyd.pol.1925
wyd.pol.1925
Przyjdź Królestwo Twoje wyd.1923
str.398The Finished Mistery wyd.ang.1917
wyd.ang.1917
zob.
Thy Kingdom wyd.1912
str.398
zmieniono na:
Dokonana Tajemnica wyd.pol.1925
wyd.pol.1925
Przyjdź Królestwo Twoje wyd.1923
str.444The Finished Mistery wyd.ang.1917
wyd.ang.1917
zob.
Thy Kingdom wyd.1912
str.404
zmieniono na:
Dokonana Tajemnica wyd.pol.1925
wyd.pol.1925
Przyjdź Królestwo Twoje wyd.1923
str.452
Przyjdź Królestwo Twoje wyd.1923
str.453The Finished Mistery wyd.ang.1917
wyd.ang.1917
zob.
Thy Kingdom wyd.1912
str.485
zmieniono na:
Dokonana Tajemnica wyd.pol.1925
wyd.pol.1925
Przyjdź Królestwo Twoje wyd.1923
str.557The Finished Mistery wyd.ang.1917
wyd.ang.1917
zob.
Thy Kingdom wyd.1912
str.489
zmieniono na:
Dokonana Tajemnica wyd.pol.1925
wyd.pol.1925
Przyjdź Królestwo Twoje wyd.1923
str.563The Finished Mistery wyd.ang.1917
wyd.ang.1917
zob.
Thy Kingdom wyd.1912
str.513
zmieniono na:
Dokonana Tajemnica wyd.pol.1925
wyd.pol.1925
Przyjdź Królestwo Twoje wyd.1923
str.593

The Finished Mistery wyd.ang.1917
wyd.ang.1917
zob.
Thy Kingdom wyd.1912
str.542
zmieniono na:
Dokonana Tajemnica wyd.pol.1925
wyd.pol.1925
Przyjdź Królestwo Twoje wyd.1923
str.631

Towarzystwo Strażnica przygotowując szeregowych Świadków Jehowy na nadchodzący rok 1975 (więcej o roku 1975), zacytowała słowa byłego amerykańskiego Sekretarza Stanu Deana Achesona:

Prawda, która prowadzi do życia wiecznegowyd.1968
Prawda, która prowadzi do życia wiecznegostr.10

Po roku 1975, kiedy nic się nie wydarzyło, w angielskim wydaniu książki Prawda, która prowadzi do życia wiecznego (1981) zmieniono słowa:

"Również Dean Acheson, były amerykański sekretarz stanu, oświadczył - jak o tym doniosła prasa w roku 1960 - że żyjemy w 'okresie bezprzykładnej niepewności, bezprzykładnego stosowania przemocy'. Acheson ostrzegł: 'Jestem na tyle poinformowany o tym, co się dzieje, że wkrótce obecny świat stanie się zbyt niebezpieczny, aby można było na nim żyć'". (cyt. za: Cezary Podolski Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy)

Zobaczmy, jak Towarzystwo Strażnica poprawiło wypowiedź Achesona w edycji na CD Watchtower Library:

Przebudźcie się! 1994 Nr 5
8 maja 1994 Nr 5
Przebudźcie się! 1994 Nr 5 Przebudźcie się! 1994 Nr 5 Przebudźcie się! 1994 Nr 5
str.24
Watchtower LibraryWydanie 1993 Watchtower Library
Watchtower LibraryWydanie 1997 Watchtower Library

Świadkowie Jehowy nie cofną się nawet przed manipulacją i fałszowaniem tekstów nie tylko własnych, lecz także znanych osobistości.


Kiedy Świadkowie Jehowy szykowali się do Armagedonu w 1975, w poniższej Strażnicy twierdzono wprost, ze Ewa została stworzona "tego samego roku", co Adam:

Strażnica 1968 Nr 16
1968 Nr 16
Strażnica 1968 Nr 16
str.4

Po roku 1975, kiedy nic się nie wydarzyło, zaczęto twierdzić, iż:

Strażnica 1976 Nr 10
1976 Nr 10
Strażnica 1976 Nr 10
str.14

Strażnica 1977 Nr 10
1977 Nr 10
Strażnica 1977 Nr 10
str.7

Krótka i wybiórcza jest pamięć redaktorów Strażnicy.


Na koniec warto też wspomnieć o zmianach nauczania w samej Harfie Bożej. Co ciekawe, istnieją równolegle dwie sprzeczne ze sobą nauki. W polskim wydaniu Harfy Bożej z roku 1929 funkcjonuje nauka o Piramidzie, natomiast w języku angielskim z roku 1928, już nie. Oto przykład:

Harfa Boża
wyd.pol.1929
Harfa Boża
str.194
The Harp of God
wyd.pol.1929
The Harp of God
str.188

W wydaniu z roku 1928 usunięto słowa o Piramidzie:

The Harp of God
wyd.ang.1928
The Harp of God
str.192

Porównajmy dwa wydania angielskie:

The Harp of God
wyd.pol.1929
The Harp of God
wyd.ang.1928
The Harp of God
str.188
The Harp of God
str.192

W książce Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą! uczono, że w 1925 zmartwychwstaną Abraham, Izaak i Jakub. Więc w Harfie Bożej też to uwzględniono. Napisano, że pozostało jeszcze kilka lat do tego wydarzenia:

The Harp of God
wyd.ang.1925
The Harp of God
str.340

Kiedy rok 1925 minął, w wydaniu z roku 1928 usunięto słowa o latach:

The Harp of God
wyd.ang.1928
The Harp of God
str.346

Porównajmy dwa wydania angielskie:

The Harp of God
wyd.ang.1925
The Harp of God
wyd.ang.1928
The Harp of God
str.340
The Harp of God
str.346

Choć w Harfie Bożej w w języku polskim z roku 1930 nie zmieniono:

Harfa Boża
wyd.pol.1929
Harfa Boża
str.352

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021