Modlitwa do Maryi

Autor: Piotr Andryszczak

W publikacji Świadków Jehowy czytamy:

Strażnica 1 stycznia 20091 stycznia 2009 Strażnica 1 stycznia 2009str.9

Odpowiedź jest twierdząca. Kult Maryi w Kościele rzymskokatolickim ma swe korzenie w zapoczątkowanym przez Izraelitów kulcie Arki Przymierza:

Matka Pana Matka PanaWarszawa 1989 Matka Pana
Matka Pana Matka Pana Matka Panastr.45
Matka Pana Matka Pana Matka Pana Matka Panastr.46
Matka Panastr.43
Matka Panastr.44
Matka Panastr.45
ARKA PRZYMIERZA MARYJA
Dawid zaszczycony jej obecnością, 2Sm 6:9 Elżbieta zaszczycona jej obecnością, Łk 1:43
otaczana kultem, Ps 132:8; por. 5:8 otaczana kultem, Łk 1:48 i 42
przebywa 3 miesiące w domu Obeda, 2Sm 6:11 przebywa 3 miesiące w domu Elżbiety, Łk 1:56
przynosi błogosławieństwo jego domowi, 2Sm 6:11 przynosi błogosławieństwo Jej domowi, Łk 1:43
Dawid podskakuje z radości przed Arką, 2Sm 6:14 dziecko podskoczyło w łonie Elżbiety na głos Maryi, Łk 1:44 (BG, ks. Wu.)
zawiera w sobie Tablice Prawa, mannę i laskę kapłańską Aarona, Hbr 9:4 nosi w sobie Dawcę Prawa, Chleb Życia i Arcykapłana, Ga 6:2, J 6:35, Hbr 3:1
nad Nią spoczęła Chwała Pana i obłok, Wj 40:35 zstąpił na Nią Duch Święty i osłania Ją Moc Najwyższego, Łk 1:35
znak obecności Boga wśród Izraela, Ps 132:8 znak obecności Boga wśród ludu, Łk 1:43
nagle ST przestaje mówić o Arce, 2Krn 35:3; por. Jr 3:16 nagle NT przestaje mówić o Maryi, Dz 1:14; por. Ga 4:4
Arka zostaje ukryta, 2Mch 2:4-7 Maryja zostaje ‘ukryta’, Ap 12:6 i 14
miejscem jej jest świątynia niebieska, Ap 11:19 zostaje Wniebowzięta, Ap 12:1 i 4

Wróćmy do omawianej Strażnicy, gdzie Świadkowie Jehowy cytują słowa Pana Jezusa:

Strażnica 1 stycznia 20091 stycznia 2009 Strażnica 1 stycznia 2009str.9

W Strażnicy cytują werset wg Przekładu Nowego Świata. Czy Pan Jezus rzeczywiście powiedział "nie" i w ten sposób zaprzeczył? Sprawdźmy w tekście greckim:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Łk 11,28

Grecko-polski Nowy Testamentstr.311

Najlepszy dostępny

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Łk 11,28

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.321

Świadkowie Jehowy dziwnie też tłumaczą pozdrowienie anielskie:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światawyd.1994

Łk 1,28

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światastr.74

Jak to się stało, że anioł powiedział "Jehowa jest z tobą"? Przecież to nie jest cytat ze Starego Testamentu, a w tekście greckim występuje słowo "Kyrios" - Pan, co potwierdza nawet "Najlepszy dostępny":

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Łk 1,28

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.251

No i to pozdrowienie "good day" - dobry dzień, jak widzimy w Przekładzie Nowego Świata w prawej szpalcie. Podobnie mamy tutaj:

Neue-Welt-Übersetzung der Heiligen Schrift Neue-Welt-Übersetzung der Heiligen Schrift Neue-Welt-Übersetzung der Heiligen Schriftwyd.1989
Neue-Welt-Übersetzung der Heiligen Schriftstr.1285

A polski przekład interlinearny tak tłumaczy dosłownie:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Łk 1,28

Grecko-polski Nowy Testamentstr.239

Ciekawostką jest fakt, że Świadkowie Jehowy ten werset oddają podobnie jak przetłumaczył spirytysta Johannes Greber, niegdyś autorytet godny cytowania dla poparcia Przekładu Nowego Świata. Porównajmy spirytystyczny przekład Grebera z Biblią Świadków Jehowy:

Johannes Greber zob. zob. Wnikliwe poznawanie Pism wyd.1984
Aid to Bible Understanding Wnikliwe poznawanie Pism

Dalej czytamy w tej publikacji:

Strażnica 1 stycznia 20091 stycznia 2009 Strażnica 1 stycznia 2009str.9
"Mt 15:4 nakazuje czcić ojca i matkę, nawet gdyby te osoby nie szły całkowicie śladem Chrystusa. O ileż bardziej powinniśmy czcić Matkę Jezusa, która Go nam zrodziła i oddana była całkowicie Jego sprawom (Łk 1:48). Kpł 26:2 nakazywała czcić przybytek, w którym przebywała chwała Boża ("chwała Pana napełniła przybytek" Wj 40:34). Należy wobec tego też czcić Maryję (Łk 1:48), która nosiła w sobie Syna Bożego (Łk 1:35), Pana chwały (1Kor 2:8). Pamiętajmy też, że nakaz czczenia świątyni (Kpł 26:2) w NT dot. nowej świątyni, którą stanowią sami chrześcijanie (1Kor 3:16). Maryi więc, tym bardziej należy się to, co innym osobom stanowiącym świątynię Boga."
zobacz::
Strażnica 1 stycznia 20091 stycznia 2009 Strażnica 1 stycznia 2009str.9

Modlitwa do Maryi nie jest modlitwą w ścisłym tego słowa znaczeniu. Nie zwracamy się do Niej jak do Boga, lecz prosimy o wstawiennictwo, prosimy Maryję o modlitwę, tak jak prosimy inne osoby o modlitwę za nas (Kol 4:3). Świadkowie Jehowy wierzą, że Maryja przebywa wraz z Jezusem w:

Strażnica 1 stycznia 20091 stycznia 2009 Strażnica 1 stycznia 2009str.10

Skoro przebywa obecnie w niebiańskiej chwale, blisko swego Syna, a w Piśmie Świętym nie ma zakazu kierowania próśb do innych, a w szczególności zwracania się do Maryi, czynimy to. Co rozumiemy przez modlitwę:

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.575
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.576
Katechizm Kościoła KatolickiegoKatechizm Kościoła KatolickiegoKatechizm Kościoła Katolickiegostr.602
Katechizm Kościoła KatolickiegoKatechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegostr.603

Mały Słownik Maryjny Mały Słownik Maryjnywyd.1987 Mały Słownik Maryjny

Mały Słownik Maryjnystr.77 Mały Słownik Maryjnystr.77

Mały Słownik Maryjnystr.47 Mały Słownik Maryjnystr.47

Mały Słownik Maryjnystr.40 Mały Słownik Maryjnystr.40

Mały Słownik Maryjnystr.41 Mały Słownik Maryjnystr.41

Neue-Welt-Übersetzung der Heiligen Schrift Neue-Welt-Übersetzung der Heiligen Schriftwyd.1987 Neue-Welt-Übersetzung der Heiligen Schriftstr.13

Czy dla Świadków Jehowy Maryja jest bałwanem?

Rozkoszuj się życiem wiecznym na ziemistr.13
"Dla nas Maryja jest egzystującą z Panem osobą, zawsze przez Niego wysłuchiwaną (J 2:3nn; por. 1Krl 2:20). Prosimy Maryję o wstawiennictwo w słowach z "Pozdrowienia Anielskiego": 'Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi'. Nie zwracamy się do Niej jak do bogini, lecz prosimy Ją, Służebnicę Pańską (Łk 1:48) o modlitwę."

W innym miejscu Świadkowie Jehowy posługują się kłamstwem, twierdząc, że "z czasem przypisano boskość Marii":

Strażnica 1 lipca 1988Strażnica 1 lipca 1988 Strażnica 1 lipca 1988 Strażnica 1 lipca 1988str.23

Gdzie i konkretnie kiedy przypisano boskość Maryi? W którym wieku Maryja stała się Bogiem dla wyznawców Chrystusa i zaczęto Maryję ubóstwiać?

Maryja będąc "Matką Jego" (J 2:5) i "Matką Jezusa" (J 2:1), który jest Bogiem (J 20:28) jest tym samym Matką Bożą. W Kościele rzymskokatolickim nigdy nie przypisano boskości Maryi.


zobacz też::

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022