Przekład Nowego Świata

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1994
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997

Najpierw zobaczmy, co sami Świadkowie Jehowy piszą na temat Przekładu Nowego Świata, pamiętając o słowach z Pisma Świętego:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Prz 27,2 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.259

"Wydania w innych językach są oparte na przekładzie angielskim"? To jest naprawdę ewenement na skalę światową. Od kiedy to Pismo Święte tłumaczy się z języka nowożytnego na inne nowożytne języki? Czyżby Świadkowie Jehowy nie mieli fachowców w poszczególnych krajach, którzy by potrafili przetłumaczyć z języków oryginalnych Starego i Nowego Testamentu na współczesny język, np. polski, niemiecki, hiszpański, włoski...?

A co z merytorycznym przygotowaniem tych, którzy tłumaczyli na język angielski? Świadkowie Jehowy piszą bowiem:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.260

Dlaczego "tłumacze" postanowili zachować anonimowość? Czy mają coś do ukrycia? Św. Paweł nie ukrywał się anonimowo i pod swoimi Listami po prostu się podpisywał. Wiemy też wszystko o jego wykształceniu. A co wiemy o "komitecie tłumaczy" Przekładu Nowego Świata?


Strażnica 1 września 1997
1 września 1997
Strażnica 1964 Nr 12
str.27
Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne
zob.
wyd.1998
Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne
Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne
str.326
Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne Całe Pismo jest natchnione i pożytecznestr.331

"Przekład dosłowny", "wspaniałe narzędzie", "tłumaczenie to jest wierne, godne zaufania", piszą Świadkowie Jehowy o swoim Przekładzie Nowego Świata. W tej publikacji:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.261

Dlaczego "pewne wersety mogą nie być oddane tak, jak to jest ogólnie przyjęte"? Co jest tego przyczyną? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, prześledźmy "pewne" wersety z Przekładu Nowego Świata.


Rdz 1,2

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Tekst hebrajski Starego Testamentu:

Pięcioksiąg Vicatio (za zgodą wydawcy) Vocatio kod.gram. (1) (2) ( 3 ) ( 4 ) (oznaczenia)

Rdz 1,2

Pięcioksiąg Vocatio Pięcioksiąg Vocatiostr.1

To nie "czynna siła Boża przemieszczała się tu i tam" [podkr.moje], lecz unosił się nad powierzchnią wody "duch Boży" (hebr. "ruah Elohim"). Świadkowie Jehowy uczą, że Duch Święty nie jest Osobą.

Jeszcze zerknijmy do greckiej Septuaginty:

Septuaginta zob.

Rdz 1,2

Septuagintastr.1

"pneuma Theu" - duch Boży. Jak to się stało, że "duch Boży" stał się w Przekładzie Nowego Świata "czynną siłą"?


Wj 3,14

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Tekst hebrajski Starego Testamentu:

Rdz 1,2

Pięcioksiąg Vocatio Pięcioksiąg Vocatiostr.1

Jeszcze zerknijmy do greckiej Septuaginty:

Septuaginta Septuagintastr.90
zobacz też:

1Tm 4,1

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Usunięto w 1 Tm 4,1 słowo "duch", ponieważ Świadkowie uczą, że Duch Święty nie jest osobą, więc nie może oczywiście mówić.

Wydany przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 19981 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) zob. wyd.1985

1 Tm 4,1

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.917

Zerknijmy tutaj:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.)

1 Tm 4,1

Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testamentstr.993

Hbr 1,8

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Zmieniono tekst z początku wersetu 8: "Do Syna zaś" na: "Natomiast w odniesieniu do Syna". Czemu to ma służyć? Otóż z kontekstu Listu do Hebrajczyków wynika, że Bóg Ojciec mówi do Syna: "Boże", a z Przekładu Nowego Świata nie wynika to, lecz ogólnie, jakby Bóg Ojciec mówił o Synu, a nie do Niego.
Takiej zamiany szyku wyrazów dokonano w Hbr 1,8 również w Chrześcijańskich Pismach Greckich wydanych przez Towarzystwo Strażnica po grecku:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata - j. grecki
wyd.1993
wyd.1993
Hbr 1, 8 Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata - j. greckistr.282

Wygląda na to, że Świadkowie Jehowy nie tłumaczą Pisma Świętego Nowego Testamentu z tekstu greckiego, lecz z wersji angielskiej Przekładu Nowego Świata (prawa szpalta):

Hbr 1, 8

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.949 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

Hbr 1, 8

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1029

Łk 17,15-16

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Świadkowie Jehowy w powyższym wersecie dodali słowo "Jezus", aby czytelnik nie domyślił się, że Samarytanin upadł na twarz do nóg Boga. Ukryli w ten sposób fakt Bóstwa Chrystusa.

Łk 17,15-16

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.355 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

Łk 17,15-16

Grecko-polski Nowy Testamentstr.344

1 Kor 15,25

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata

Świadkowie Jehowy aby ukryć Bóstwo Chrystusa dodali słowo "Bóg" w wersecie, który odnosi się do Syna. Zrobiono to po to, by ten werset odnosił się do Boga Ojca, a nie do Syna. W tym przekładzie wydanym przez Towarzystwo Strażnica widać brak w lewej szpalcie greckiego wyrazu Theos:

1 Kor 15,25

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures str.779 (The Kingdom Interlinear Translation...) (wyd.1985)

1 Kor 15,25

Grecko-polski Nowy Testamentstr.825

Werset 1 Kor 15, 25:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
1 Kor 15, 25 Biblia Tysiąclecia wy.IV

jest cytatem ze Starego Testamentu:

Biblia Poznańska wyd.III
zob.
wyd.III Poznań 1992
Ps 110,1 Biblia Poznańska wyd.III Biblia Poznańska wyd.III
Septuaginta zob. zob. (za zgodą wydawcy Vocatio)

Ps 109,1

Septuagintastr.946

1 Kor 15,25

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Św. Paweł cytuje Ps 110,1 i przypisuje go w 1 Kor 15,25 Chrystusowi, ukazując w ten sposób równość Osób Bożych (J 10,30). (zobacz Mszał Rzymski Prefacje czytane 59*)

Świadkowie Jehowy mają problem ze zrozumieniem wersetu z Ps 110,1, piszą bowiem:

Imię, które pozostanie na zawsze
zob.
wyd.1996
Imię, które pozostanie na zawszestr.25

Ten werset nie wywołuje żadnego zamieszania. Z Psalmu 110,1 dowiadujemy się, że Ojciec mówi do Syna. Zamieszanie tworzą Świadkowie Jehowy wstawiając w 1 Kor 15,25 słowo "Bóg", którego brak w tekście oryginalnym, po to tylko, aby zaprzeczyć Bóstwu Chrystusa Pana.

nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023