Nie powtarzajcie wciąż tego samego?
(cz.2)

Autor: Piotr Andryszczak

poprzednia część

Świadkowie Jehowy tak przetłumaczyli werset 9 z Ewangelii wg św. Mateusza:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światawyd.1994 Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata

Mt 6,9

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światastr.13

Mt 6,8-9

Biblia Tysiąclecia wyd.IV wyd.IV Biblia Tysiąclecia
Biblia Poznańska Biblia Poznańskawyd.III Biblia Poznańskawyd.1994 Biblia Poznańska

Mt 6,9

Biblia Poznańska str.27
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Mt 6, 7

Grecko-polski Nowy Testamentstr.25

Świadkowie Jehowy tak dzisiaj tłumaczą modlitwę "Ojcze nasz...":

Przebudźcie się! Listopad 2008Listopad 2008 Przebudźcie się! Listopad 2008str.18

Mt 6, 7

Grecko-polski Nowy Testamentstr.25

Pierwsi chrześcijanie inaczej zrozumieli słowa Pana Jezusa, niż próbują nam tłumaczyć dzisiaj Świadkowie Jehowy. W tej publikacji:

Strażnica 1 lutego 1992 Strażnica str.19

Więc wyjaśnijmy Świadkom Jehowy, co powinni wiedzieć na temat modlitwy "Ojcze nasz...":

Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscywyd.1990 Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscy
Ojcowie Apostolscystr.60
Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscystr.61

Kolejne "argumenty" na okoliczność modlitwy i jej nie powtarzania, mamy w tej publikacji:

Strażnica 15 lutego 200915 lutego 2009 Strażnica 15 lutego 2009str.16

A więc jednak Jezus podczas modlitwy powtarzał "to samo słowo". Więc nie mógł najpierw rzekomo "zabronić", by potem zmienić zdanie.

Strażnica 15 lutego 2009str.16

Skąd Świadkowie Jehowy wiedzą, że "miliony osób mechanicznie recytuje długie modlitwy"? Chodzi mi o słowa "mechanicznie recytuje". Dlaczego twierdzą, że "mechanicznie"? Dlaczego "recytuje", a nie modli się? Jakie kryterium Świadkowie Jehowy postawili co do długości "mechanicznego recytowania"? Co począć z prorokinią Anną? Krótko czy długo się modliła?

Łk 2,36-37

Biblia Tysiąclecia wyd.IV wyd.IV Biblia Tysiąclecia
Strażnica 15 lutego 200915 lutego 2009 Strażnica 15 lutego 2009str.16

Jezus "uświadomił", że "używanie wielu słów" nie ma żadnej wartości dla Boga? A z ilu słów składała się ta modlitwa:

Łk 6,12

Biblia Tysiąclecia wyd.IV wyd.IV Biblia Tysiąclecia

Czyżby modlitwa Pana Jezusa całą noc też była bezwartościowa? A który psalm będzie miał wartość dla Boga, kiedy będziemy się modlić, 117 czy 119?

Zobaczmy co Świadkowie Jehowy pisali na temat długości modlitwy:

Strażnica 1988 Nr 101988 Nr 10
Strażnica 1988 Nr 10str.4

"W Biblii nie podano żadnej reguły co do długości modlitw", jak sami piszą, a dzisiaj okazuje się, że rozległa modlitwa nie ma żadnej wartości. Może jednak prawdą jest to, że "o długości modlitw, których Bóg wysłuchuje, decydują potrzeby".


Strażnica 15 lutego 200915 lutego 2009 Strażnica 15 lutego 2009str.17

Jak nauczył? Tak nauczył:

Mt 6,9-15

Biblia Tysiąclecia wyd.IV wyd.IV Biblia Tysiąclecia

Teraz najważniejsze:

Strażnica 15 lutego 200915 lutego 2009 Strażnica 15 lutego 2009str.17
Strażnica 1 października 20101 października 2010 Strażnica 1 października 2010 Strażnica 1 października 2010str.7

Krótko mówiąc. Wniosek jaki wyciągają Świadkowie Jehowy: "nie powtarzajcie wciąż tego samego" jest oparty na fałszywym założeniu, czyli na błędnie przetłumaczonym wersecie Mt 6,7. Cała argumentacja Świadków Jehowy ma jeden cel. Nie odmawiać z pamięci modlitwy Pańskiej "Ojcze nasz...".


Ta publikacja pyta:

Przebudźcie się! Listopad 2008Listopad 2008 Przebudźcie się! Listopad 2008str.18

pisząc o różańcu, cytują "The Catholic Encyclopedia":

Przebudźcie się! Listopad 2008str.18

ale po co łączą różaniec z młynkami?

Przebudźcie się! Listopad 2008str.18

Chyba tylko po to, aby ośmieszyć. Co ma różaniec wspólnego z mantrami czy magicznymi formułami? Różaniec to nie bezmyślne kręcenie, przesuwanie paciorków (mechaniczne) czy powtarzanie, czy może jakby chcieli Świadkowie Jehowy - mantrowanie. Modlitwa różańcowa ma charakter chrystocentryczny, gdyż rozważamy w niej wydarzenia zbawcze z życia Pana Jezusa, w których była obecna Maryja. Różaniec jest modlitwą kontemplacyjną. Rozważań tajemnic różańcowych Biblia nam nie zabrania, nie zabrania nam również trzymania w ręce różańca.

W tej książce:

Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludziwyd.1991 Największy ze wszystkich ludzi

Świadkowie Jehowy robią jakby aluzję do różańca (paciorki), choć sami przyznają, że Pan Jezus "kilkakrotnie modlił się "tymi samymi słowami"":

Największy ze wszystkich ludzi
rozdz.35

Świadkowie Jehowy muszą się zdecydować czy powtarzanie tych samych słów jest złe w samo sobie czy nie.


W tej publikacji:

Strażnica 1 października 20101 października 2010 Strażnica 1 października 2010 Strażnica 1 października 2010str.8

Szerszy kontekst mówi o Chrystusie, który nasze modlitwy kierowane do Niego wysłuchuje i zgodnie z Jego wolą, spełnia:

1 J 5,12-15

Biblia Tysiąclecia wyd.IV wyd.IV Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia

"Ufność, którą w Nim pokładamy" - w Synu Bożym (w.13), zgodnie z Jego słowami:

J 14,14

Biblia Tysiąclecia

W tej publikacji Świadków Jehowy czytamy o tzw. "drugich owcach":

Strażnica 15 października 201015 października 2010 15 października 2010str.17

Skoro "drugie owce" nie są dziećmi Bożymi, to czy mogą wołać "Abba, Ojcze"?

Rz 8,14-17

Biblia Tysiąclecia wyd.IV wyd.IV Biblia Tysiąclecia

Dla nas, chrześcijan, Bóg jest naszym Ojcem, my jesteśmy Jego dziećmi, dlatego zgodnie z zaleceniem Jezusa modlimy się "Ojcze nasz...". Świadkowie Jehowy, ci z "drugich owiec", nie są dziećmi Bożymi, jak sami o tym piszą. Czy dlatego nie odmawiają wspólnie modlitwy "Ojcze nasz..." z chrześcijanami spoza organizacji?

Świadkowie Jehowy a szkoła wyd.1990 Świadkowie Jehowy a szkołastr.27

Podsumujmy. Świadkowie Jehowy o modlitwie Pańskiej:

Strażnica 15 października 1924 Nr 20 Strażnica 15 października 1924 Nr 20 str.315
Strażnica 15 lutego 2009 Strażnica 15 lutego 2009 str.17

Termin "modlitwa wzorcowa" nie pojawia się w Piśmie Świętym. Świadkom Jehowy jest jednak potrzebny ten termin, by modlitwy Pańskiej nie odmawiać.

poprzednia część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022