Drzewo figowe – symbol Izraela

Autor: Włodzimierz Bednarski,
Kiedy i dlaczego Świadkowie Jehowy odrzucili Żydów i syjonizm?

poprzednia część nastepna część
Drzewo figowe – symbol Izraela

Jedną z charakterystycznych nauk Towarzystwa Strażnica, dotyczących Żydów, było utożsamianie ich z „drzewem figowym” z przypowieści Chrystusa (Mt 24:32-33; Mk 13:28; Łk 21:29). Tak było od czasów C. T. Russella (patrz Walka Armagieddonu 1919 [ang. 1897] s. 745-748; i poniżej cytat z tej książki – Dokonana Tajemnica 1925 s. 141) oraz w pierwszych latach prezesa J. F. Rutherforda:

„Zbadajmy świadectwo Jezusa, odnoszące się do tego punktu: Powiedział On: »A od drzewa figowego nauczcie się tego podobieństwa: Gdy się już gałąź jego odmładza i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Także i wy gdy ujrzycie to wszystko, poznawajcie, iż blisko jest a we drzwiach« (Mat. 24:32, 33). Drzewo figowe jest tutaj symbolem narodu żydowskiego. Przychodzimy do takiego wniosku na podstawie słów Pana Jezusa, które wypowiedział przeklinając drzewo figowe na kilka dni nim wypowiedział zacytowane powyżej słowa Mat. 21:19, 20” (Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą! 1920 s. 16).

„[Ap 6:13] Tak jak drzewo figowe. — »Drzewo figowe w tem proroctwie może być rozumiane jako oznaczające naród żydowski. (Mat. 24:32) Jeżeli takie jest jego znaczenie, to wypełniło się to znamiennie; ponieważ nie tylko tysiące Izraelitów wracają do Palestyny, lecz także niedawno zaczęty ruch Syonistyczny przybrał takie rozmiary, że jest usprawiedliwiony do zwołania ogólnoświatowej konwencyi wszystkich swych przedstawicieli, do Szwajcaryi, aby opracować praktyczne propozycye zreorganizowania żydowskiego państwa w Palestynie. Te pączki rozwiną się, ale nie wydadzą doskonałego owocu wcześniej niż w październiku, 1914 roku – przy zupełnem zakończeniu się czasów pogan.« – D 747” (Dokonana Tajemnica 1925 [ang. 1917, 1927] s. 141).

[D 747 oznacza Walka Armagieddonu 1919 s. 747]

„Trwajmy nadal w wierze Abrahama, wszak widzimy, że drzewo figowe, przedstawiające naród izraelski, puszcza pączki, a nawet dostaje już liści. Zaiste, nie brakuje już ani jednego znaku, podanego przez naszego Mistrza i Pana, jako dowód końca świata.” (Złoty Wiek 01.04 1926 s. 307).

Patrz też Złoty Wiek 01.07 1926 s. 32.

„Gdy Jezus odpowiedział na pytanie uczniów odnośnie końca świata i znaków Jego obecności, opowiedział im przypowieść o figowem drzewie (Mat. 24:32, 33). Drzewo figowe jest obrazem narodu żydowskiego, co nam udowadnia ew. Łukasza 13;6. W przypowieści tej mówi nam Pan, że gdy na drzewie figowem, to jest u narodu żydowskiego, zobaczymy znaki łaski Bożej, możemy poznać, że Królestwo Boże przybliżyło się. Znakiem powracającej ku Żydom łaski Bożej jest to, że znowu zbierani zostają w ziemi świętej, z której wygnał ich Jehowa” (Złoty Wiek 15.08 1928 s. 247).

„Mając teraz ustalony przekonywujący wniosek, że wyrażenie odnośnie figi i figowego drzewa było symbolicznie stosowane do Żydów, więc zauważmy dalsze słowa Jezusa w odpowiedzi na pytanie odnośnie Jego obecności i końca świata: »A od drzewa figowego nauczcie się tego podobieństwa: Gdy się już gałąź jego odmładza i liście wypuszcza, poznajecie, że blisko jest lato. Także i wy, gdy ujrzycie to wszystko, poznawajcie, iż blisko jest, a we drzwiach« – Mateusz 24:32, 33. (...) Istotne warunki Nowego Przymierza potwierdzają gromadzenie i przywrócenie posłusznych Izraelitów do obiecanej ziemi i do zupełnej łaski Bożej” (Strażnica 15.10 1929 s. 310, 311 [ang. 15.08 1929 s. 246, 247]).

„»A od drzewa figowego nauczcie się tego podobieństwa: Gdy się już gałąź jego odmładza, poznajecie, że blisko jest lato. Tak też i wy, gdy ujrzycie to wszystko, poznawajcie, iż blisko jest, a we drzwiach.« (Mat. 24:32, 33) Drzewo figowe reprezentuje w tym podobieństwie nic innego jak naród izraelski, a odmłodzenie jego gałęzi można uważać za piękny symbol przebudzenia się lub też duchowej ruchliwości Żydów, którzy po tak długim zdrętwieniu nareszcie wzbudzeni zostali przez słońce prawdy i oddech nowego czasu (obacz Ezech. 37:11-14)” (Złoty Wiek 01.03 1930 s. 77).

W książce kierowanej wprost do Żydów, wydanej po polsku w roku 1932, napisano:

„Stwierdziwszy w sposób przekonywujący, że figa i drzewo figowe symbolicznie zastosowane zostały do ludu żydowskiego, weźmy pod uwagę słowa Jezusa z jego odpowiedzi na zapytanie odnośnie jego obecności i końca świata: »A od drzewa figowego nauczcie się...« – Mateusza 24:32, 33” (Życie 1929 [po polsku wydana w 1932 r.] s. 307).

Nauka o Izraelu, jako „drzewie figowym”, nie została nigdy oficjalnie odwołana. Po prostu, gdy odrzucono całą wykładnię o Żydach i syjonizmie, wtedy zarazem jakby zakwestionowano owo „drzewo figowe”, oznaczające Izraela według ciała. Co ciekawe, nie przeniesiono tej identyfikacji na Izraela duchowego, czyli pomazańców z Towarzystwa Strażnica.

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021