Olin R. Moyle – prawnik Towarzystwa Strażnica, który przeszedł na judaizm

Autor: Włodzimierz Bednarski,
Kiedy i dlaczego Świadkowie Jehowy odrzucili Żydów i syjonizm?

poprzednia część nastepna część
Olin R. Moyle – prawnik Towarzystwa Strażnica, który przeszedł na judaizm

Olin Richmond Moyle (1887-1966) podobno związał się z Towarzystwem Strażnica około roku 1910, jak podano na Wikipedii, choć zaznaczono tam, że brak źródła na potwierdzenie tej daty:

https://en.wikipedia.org/wiki/Olin_R._Moyle

Nie znamy jego pochodzenia, a wiemy jedynie to, że po odejściu z Towarzystwa Strażnica przeszedł na judaizm!

Publikacje Towarzystwa Strażnica nie wymieniają jego nazwiska aż do roku 1935 (ani jako mówcę kongresowego, ani jako ordynowanego kaznodzieję lub pielgrzyma).

Wymienia go dopiero w listopadzie 1935 roku (tylko jako prawnika) jedno z czasopism Świadków Jehowy (ang. Złoty Wiek 06.11 1935 s. 78, 82-83).

W roku 1936 znalazł się on wśród „ordynowanych przedstawicieli [Towarzystwa]” (ang. ORDAINED REPRESENTATIVES); patrz angielski Rocznik Świadków Jehowy 1936 s. 61 (także wymieniany w ang. Rocznikach 1937-1939).

Olin Moyle, jako prawnik, nigdy nie został członkiem zarządu Towarzystwa Strażnica, a takie zaszczytne stanowiska otrzymali prawnicy J. F. Rutherford (prawnik od 1907 r.; był w zarządzie w 1916 r., ale nie podano od którego roku) i H. Covington (prawnik od 1939 r.; w zarządzie od 1940 r.; wiceprezes w latach 1942-1945 – Strażnica Nr 2, 2001 s. 28).

Moyle narzekał, że był gorzej traktowany niż inni wysocy urzędnicy w organizacji. Może właśnie dlatego, gdy porzucił ją, to prawnika Covingtona, jego następcę, zaraz przy pierwszych wyborach wciągnięto do zarządu Towarzystwa Strażnica.

Moyle porzucił organizację Świadków Jehowy 21 lipca 1939 roku, pisząc list otwarty do Rutherforda, że rezygnuje z członkostwa. Motywy jego odejścia podano na Wikipedii: złe warunki życia w Betel, złe traktowanie pracowników, dyskryminacja ze strony Sędziego, używanie przez niego wulgarnego języka, „gloryfikacja” alkoholu, posiadanie kilku mieszkań przez Rutherforda:

https://en.wikipedia.org/wiki/Olin_R._Moyle#Resignation

https://en.wikipedia.org/wiki/Olin_R._Moyle

Moyle wygrał później proces z Towarzystwem Strażnica, o publiczne zniesławianie go. Otrzymał 15 000 dolarów odszkodowania plus odsetki.

Te fakty opisuje nie tylko Wikipedia, ale i czasopismo Świadków Jehowy, w którym przedstawiono historię tego procesu. Oto końcowy fragment artykułu pt. Libel Case Terminated (Zakończenie sprawy o zniesławienie):

„Ich decyzja jest jednogłośna, a oskarżeni nie mogą wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy. Odszkodowanie w wysokości 15 000 dolarów zostało należycie wypłacone wraz z narosłymi odsetkami powodowi Moyle, kończąc tym samym sprawę” (Consolation 22.12 1944 s. 21 – Their decision being unanimous, and the defendants being unable to move for reargument of the case the $15,000 damages was duly paid over, with interest accrued, to plaintiff Moyle, thus terminating the matter.).

Paradoksem tej sprawy jest to, że ten który wygrywał procesy sądowe dla Towarzystwa Strażnica, na samym końcu pokazał, jak można pokonać tę organizację i tego dokonał!

Jakie były dalsze religijne losy Olina Moyle? Otóż porzucił wiarę chrześcijańską, ale nie wiarę w Boga, ponieważ przeszedł na judaizm.

Wikipedia podaje, na podstawie The Encyclopedia of American Religions (1978), że związał się on z Davidem Horowitzem i stał się od roku 1944 liderem ruchu United Israel World Union:

https://en.wikipedia.org/wiki/Olin_R._Moyle

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021