Drzewo oliwne – zmiana interpretacji
w roku 2011

Autor: Włodzimierz Bednarski,
Kiedy i dlaczego Świadkowie Jehowy odrzucili Żydów i syjonizm?

poprzednia część nastepna część
Drzewo oliwne – zmiana interpretacji w roku 2011

Po zmianie nauki dotyczącej syjonizmu, Żydów (1932 r.) i nowego przymierza (1934 r.) Towarzystwo Strażnica jakby zapomniało ‘skorygować’ inną swą wykładnię dotyczącą „drzewa oliwnego”.

Organizacja ta od 15 maja 2011 roku zaczęła uczyć, że „drzewo oliwne” z Listu do Rzymian 11:17 to „Izrael duchowy”, a więc pomazańcy. Jednak wcześniej nauczano inaczej, to znaczy o „Izraelu cielesnym”.

Skorowidz do publikacji Świadków Jehowy tak oto zaanonsował w dziale Kształtowanie się wierzeń wspomnianą zmianę nauki:

2011: drzewo oliwne (Rz 11): w11 15.5 23-25

Poniżej ukazujemy porównanie obu wykładni.

„Drzewo oliwne” to Izrael cielesny

„Takie zastosowanie terenu Góry Oliwnej zupełnie się zgadza z określeniem Apostoła (Do Rzym. 11:17, 24), w którym porównuje Cielesnego Izraela z oryginalnie hodowanym drzewem oliwnem a nawróconych pogan z dzikiemi gałązkami oliwnemi zaszczepionemi w tych miejscach, gdzie naturalne odłamano. (Por. Jer. 11:16, 17)” (Walka Armagieddonu 1919 [ang. 1897] s. 799).

„Następnie w rozdziale 11 Listu do Rzymian Paweł przyrównał naród izraelski do drzewa oliwnego, ściśle związanego z »przyjacielem Jehowy«, patriarchą Abrahamem (Jak. 2:23)” (Strażnica Rok CVI [1985] Nr 11 s. 8).

„Paweł wskazał, że skoro odcięto niewierne »gałęzie« drzewa oliwnego, czyli Żydów, to samo może się stać z każdym, kto wskutek pychy i nieposłuszeństwa utraci uznanie Jehowy (Rzymian 11:19, 20)” (Strażnica Nr 10, 2000 s. 29).

„Apostoł Paweł przyrównał zbór Żydów, którzy byli naturalnymi kandydatami do udziału w niebiańskim Królestwie, do drzewa oliwnego z określoną ilością gałęzi wyrastających z pnia. Ponieważ tylko nieliczni z nich przyjęli Chrystusa, a większość go odrzuciła, te naturalne gałęzie zostały »wyłamane«, a w ich miejsce wszczepiono gałęzie z dzikiego drzewa oliwnego (ludzi z narodów, czyli pogan). W ten sposób pełna liczba ustalona przez Boga została skompletowana i obejmuje zarówno Żydów, jak i pogan (Rz 11:17-24)” (Wnikliwe poznawanie Pism 2006, t. 1. s. 660 [w angielskiej wersji tego leksykonu z roku 2018 treść ta została zmieniona, patrz tom 1, s. 162]).

„Drzewo oliwne” to Izrael duchowy

Najwyraźniej drzewo oliwne nie symbolizowało cielesnego Izraela. Chociaż w skład tego narodu wchodzili królowie i kapłani, nie stał się on »królestwem kapłanów« (...). Dlatego to porównanie nie odnosiło się do rodowitych Żydów. Paweł zilustrował raczej, jak Boże postanowienie co do utworzenia »królestwa kapłanów« spełniło się na Izraelu duchowym. Jest to nowe zrozumienie w porównaniu z wyjaśnieniem podanym w Strażnicy numer 10 z roku 1984, strony 10-15” (Strażnica 15.05 2011 s. 23).

„Przykład o drzewie oliwnym odnosi się do drugorzędnej części »potomstwa« Abrahama – do Izraela duchowego. Korzeń tego symbolicznego drzewa wyobraża Jehowę, a pień – Jezusa. Gdy większość rodowitych Żydów odrzuciła Jezusa, ci z pogan, którzy uwierzyli, byli niejako wszczepiani w to drzewo, co umożliwiło skompletowanie pełnej liczby członków drugorzędnej części »potomstwa« Abrahama” (Strażnica 15.08 2011 s. 32).

Widzimy zatem, że Towarzystwo Strażnica co jakiś czas przegląda swe nauki i wyszukuje w nich to, co można wyeliminować z nich, a co dotyczyło lub dotyczy cielesnych Żydów. Od roku 1932 pomazańcy z tej organizacji, uważani za „Izraela duchowego”, zajmują wszystkie te miejsca w Biblii, które wcześniej odnoszone były do Izraelitów według ciała.

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021