Ciało Kierownicze Świadków Jehowy a Żydzi i syjonizm

Autor: Włodzimierz Bednarski,
Kiedy i dlaczego Świadkowie Jehowy odrzucili Żydów i syjonizm?

poprzednia część nastepna część
Ciało Kierownicze Świadków Jehowy a Żydzi i syjonizm

Towarzystwo Strażnica tak oto pisze o swoim dzisiejszym stosunku do syjonizmu:

„Kiedy w roku 1978 przedstawiciele prasy poprosili Świadków Jehowy o wyrażenie stanowiska w kwestii syjonizmu, Ciało Kierownicze odpowiedziało: »Świadkowie Jehowy w dalszym ciągu trzymają się biblijnej zasady neutralności wobec wszystkich rządów i ruchów politycznych. Są przekonani, iż żaden ruch zainicjowany przez człowieka nie zaprowadzi tego, co potrafi osiągnąć tylko niebiańskie Królestwo Boże«” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 141).

„Świadkowie Jehowy nie są syjonistami” (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000, 2003 s. 523).

Zauważmy, że ani słowem Ciało Kierownicze nie wspomniało, że w latach 1879-1932 ich organizacja popierała syjonizm i twierdziła, że jest on objawem błogosławieństwa od Boga dla Żydów i ludzkości.

Popatrzmy na krótkie notki życiorysowe członków Ciała Kierowniczego z roku 1978, szczególnie tych najstarszych wiekiem w tamtym czasie.

Oto nazwiska członków Ciała Kierowniczego z roku 1975:

„Oto imiona i nazwiska nowych członków: W. Lloyd Barry, (...); John C. Booth, (...); Ewart C. Chitty (...); Charles J. Fekel (...); Teodor Jaracz (...); Karl F. Klein (...); Albert D. Schroeder, (...), oraz Daniel Sydlik, (...) W skład Ciała Kierowniczego wchodzi obecnie osiemnastu członków, sami pomazańcy; a oto nazwiska pozostałych dziesięciu: Frederick W. Franz, Raymond V. Franz, George D. Gangas, Leo K. Greenlees, John O. Groh, Milton G. Henschel, William K. Jackson, Nathan H. Knorr, Grant Suiter i Lyman A. Swingle” (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 8 s. 6).

W roku 1975 zmarł J. Groh, a w roku 1977 N. Knorr i Ch. Fekel.

Po roku 1975, a przed końcem roku 1978 doszli do Ciała Kierowniczego następujący nowi członkowie:

„Nowymi członkami Ciała Kierowniczego zostali: Carey W. Barber (...), John E. Barr (...) oraz Martin Pötzinger” (Strażnica Rok XCIX [1978] Nr 3 s. 13).

Można by zapytać: ilu członków z tego składu wcześniej wyznawało kiedyś naukę o syjonizmie?

Przypatrzmy się niektórym członkom Ciała Kierowniczego, a mianowicie tym, którzy przyjęli chrzest przed rokiem 1932, a więc ‘zaangażowanym’ w nauczanie o syjonizmie oraz o szczególnym błogosławieństwie dla Żydów.

Trzeba jednak zaznaczyć, że chrzest dawniej nie oznaczał, jak dziś, że głosiciel stawał się Świadkiem Jehowy i od tej pory nauczał innych (dziś nauczać mogą także jeszcze nie ochrzczeni głosiciele). Kiedyś można było być nawet pionierem (!), zanim przyjmie się chrzest, jak to wspomina o sobie późniejszy członek Ciała Kierowniczego Albert D. Schroeder (1911-2006):

Zostaliśmy pionierami jeszcze przed chrztem, ponieważ nie rozumiano wtedy dokładnie, czy spodziewającym się życia na ziemi jest on potrzebny. Dnia 24 lipca 1932 r. dałem się jednak ochrzcić (...) po czym okazało się, że mam inną nadzieję, właściwą pomazańcom...” (Strażnica Rok CIX [1988] Nr 12 s. 20).

Oto członkowie Ciała Kierowniczego z roku 1978, którzy wcześniej uczyli wraz z Towarzystwem Strażnica o syjonizmie:

F. Franz (1893-1992) – ochrzczony w roku 1914 (Strażnica Nr 6, 1993 s. 31).

G. Suiter (1908-1983) – ochrzczony w roku 1926 (Strażnica Rok CV [1984] Nr 7 s. 14).

L. Swingle (1910-2001) – ochrzczony w roku 1923 (Strażnica Nr 13, 2001 s. 31).

W. Jackson (1901-1981) – ochrzczony w roku 1915 (ang. Strażnica 15.02 1982 s. 15).

J. Booth (1903-1996) – ochrzczony w roku 1923 (Strażnica Nr 12, 1996 s. 32).

G. Gangas (1896-1994) – ochrzczony w roku 1921 (Strażnica Nr 23, 1994 s. 31).

K. Klein (1906-2001) – ochrzczony w roku 1918 (Strażnica Nr 9, 2001 s. 31).

E. Chitty (1898-1993) – nie podano daty jego chrztu, ale w roku 1921 pracował w Betel w Londynie (ang. Strażnica 15.02 1963 s. 119).

C. Barber (1905-2007) – ochrzczony w roku 1921 (Strażnica 15.10. 2007 s. 31).

J. Barr (1913-2010) – ochrzczony w roku 1929 (głosił z ojcem już od 1927 r.) (Strażnica 15.05. 2011 s. 6).

L. Greenlees (1911-1988) – nie podano daty chrztu, ale w roku 1931 był już pionierem (ang. Rocznik Świadków Jehowy 1979 s. 142 – full-time minister since 1931).

M. Pötzinger (1904-1988) – ochrzczony w roku 1928 (Strażnica Nr 1, 1989 s. 31).

A. Schroeder (1911-2006) – ochrzczony w lipcu 1932 (Strażnica Rok CIX [1988] Nr 12 s. 20). Wtedy wydano książkę pt. Usprawiedliwienie, która odrzucała syjonizm. Zapewne Schroeder przed chrztem poznał tę naukę jako obowiązującą.

D. Sydlik (1919-2006) – nie podano daty jego chrztu, ale głosił już na początku lat 30. XX wieku: „Na początku lat trzydziestych odwiedzało nas kilku Badaczy Pisma Świętego (...) i zachęcało do głoszenia drugim. W pobliżu nie było jednak żadnego zorganizowanego ośrodka studiów biblijnych ani zboru, toteż nasz udział w głoszeniu był nieznaczny” (Strażnica Rok CVII [1986] Nr 1 s. 22).

L. Barry (1916-1999) – nie podano daty jego chrztu, ale w wieku 10 lat już studiował z ojcem Strażnicę, który był badaczem Pisma Świętego (ang. Strażnica 15.09 1960 s. 552). „Jego rodzice już wcześniej żywo się zainteresowali prawdami biblijnymi przedstawianymi w publikacjach Charlesa T. Russella, które wydawało Towarzystwo Strażnica” (Strażnica Nr 19, 1999 s. 16).

M. Henschel (1920-2003) – nie podano, kiedy przyjął chrzest, ale w roku 1934 przybył do Betel wraz z ojcem, który był tam pracownikiem budowlanym. On zaś w roku 1939 został sekretarzem przyszłego prezesa N. Knorra (Strażnica Nr 16, 2003 s. 31).

Z dawnego składu Ciała Kierowniczego prawdopodobnie tylko Raymond Franz (1922-2010) i Teodor Jaracz (1925-2010) nie nauczali o syjonizmie, choć nie wyklucza się, że i oni tę naukę znali, gdyż wychowywali się w rodzinach związanych z Towarzystwem Strażnica (R. Franz przyjął chrzest w 1939 r., a Jaracz w 1941 r.). Po prostu za późno się urodzili i gdy stali się Świadkami Jehowy, syjonizm już został odrzucony przez Towarzystwo Strażnica.

Popatrzmy jeszcze na notki tych, którzy zmarli tuż przed oświadczeniem Ciała Kierowniczego na temat syjonizmu:

Ch. Fekel (1897-1977) – ochrzczony w roku 1916 (Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 18 s. 21).

N. Knorr (1905-1977) – ochrzczony w roku 1923 (Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 20 s. 15).

Tylko jeden z nich przyjął chrzest po odrzuceniu syjonizmu przez Świadków Jehowy (1932 r.), ale jeszcze w czasie, gdy obowiązywała stara nauka o nowym przymierzu (do 1934 r.), które obejmowało Żydów:

J. Groh (1906-1975) – ochrzczony w roku 1934 (ang. Strażnica 15.03 1975 s. 190).

Widzimy zatem, że prawie wszyscy członkowie Ciała Kierowniczego z lat 1975-1978 (było ich 21) w swoich młodych latach popierali syjonizm i naukę o szczególnej roli Żydów w zamierzeniach Boga.

Ani słowem Ciało Kierownicze, odpowiadając prasie w roku 1978, nie wspomniało o tym!

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021