Niekonsekwencja – reklamowanie i rozprowadzanie po roku 1932 angielskich i polskich publikacji o powrocie Żydów do Palestyny

Autor: Włodzimierz Bednarski,
Kiedy i dlaczego Świadkowie Jehowy odrzucili Żydów i syjonizm?

poprzednia część nastepna część
Niekonsekwencja – reklamowanie i rozprowadzanie po roku 1932 angielskich i polskich publikacji o powrocie Żydów do Palestyny

Jak poniżej zauważymy, publikacje nauczające o Żydach i szczególnych błogosławieństwach dla nich, reklamowano i rozprowadzano w Towarzystwie Strażnica do połowy lat 40. XX wieku. Jest to dziwne, bo przecież naukę o syjonizmie odrzucono w roku 1932, a nadal w obiegu były książki i broszury z zupełnie inną wykładnią. Przedstawiamy poniżej poszczególne publikacje, podając do kiedy były one reklamowane i rozprowadzane, ale nie cytujemy już tu ich ponownie. Omawiamy razem książki i broszury angielskie oraz polskie. W pierwszej kolejności trzy publikacje specjalne dla Żydów.

Comfort for the Jews

Broszura Comfort for the Jews (Pociecha dla Żydów) ukazała się po angielsku w roku 1925 (brak po polsku), a reklamowana była do roku 1932 (Bulletin for Jehovah’s Witnesses 01.06 1932 s. 3). Nakład broszury szybko się wyczerpał, a jak napisano, w roku 1929 treść jej wstawiono do książki pt. Życie. W roku 1932 rozprowadzano ją w językach: angielskim, niemieckim, hebrajskim i jidysz (jw. s. 3).

Restoration

Broszura pt. Restoration (Odrodzenie) ukazała się po angielsku w roku 1927 (brak po polsku), a reklamowana była do roku 1929 (ang. Złoty Wiek 23.01 1929 s. 288). Nakład broszury szybko się wyczerpał, a zastąpiła ją w roku 1929 książka pt. Życie, która zawierała w większości ten sam materiał, lecz była uzupełniona o dodatkowe treści.

Życie

Książka pt. Życie (ang. Life) wydana została po angielsku w roku 1929. Reklamowano ją co najmniej do roku 1936 (ang. Złoty Wiek 17.07 1935 s. 672; ang. Złoty Wiek 11.03 1936 s. 370). Natomiast w roku 1940 ponaglano zbory, by rozprowadziły posiadane zapasy tej książki (Informant styczeń 1940 s. 1).

Jeszcze w angielskim wewnętrznym biuletynie Świadków Jehowy pt. Informant ze stycznia 1944 roku (s. 2) poinformowano, że w wydawnictwie w Brooklynie niedostępna jest już książka pt. Życie. Podano, że ta i inne książki Rutherforda nie będą już drukowane w najbliższym czasie. Napisano też, by poszukujący dawnych publikacji zgłaszali się do sług literatury poszczególnych „kompanii”, jak wtedy nazywano zbory. Niektóre z nich posiadały jeszcze zapasy tych książek. Patrz też poniżej uwaga o roku 1946.

Jak powyżej wspomnieliśmy, po polsku książka pt. Życie została wydana dopiero w roku 1932, a reklamowano ją do roku 1938 (Bezpieczeństwo. Pociecha 1937 s. 60; Ochrona 1937 s. 58; Nowy Dzień 15.02 1938 s. 563).

Wcześniej, w latach 1932-1933, w angielskich Rocznikach nadal pisano o książkach dla Żydów, które dostępne były w wydawnictwie Świadków Jehowy. Na dodatek w kilku językach, a nawet w jidysz:

Life: English, African Dutch, Japanese, Spanish (...)

Comfort for the Jews: Yiddish (1932 Year Book of the International Bible Students Association s. 40-41).

Life: English, Finnish, German, Greek, Hungarian, Italian, Polish, Russian, Portuguese (...)

Comfort for the Jews: English (1933 Year Book of the International Bible Students Association s. 26-27).

Życie i inne razem wspomniane książki reklamowane w latach 1944-1946

W angielskim wewnętrznym biuletynie Świadków Jehowy pt. Informant ze stycznia 1944 roku (s. 2) poinformowano, że w wydawnictwie w Brooklynie niedostępne są już na przykład wymienione książki: Harfa Boża, Wyzwolenie, Stworzenie, Pojednanie Życie, Proroctwo i Światło (także kilka innych późniejszych, autorstwa J. F. Rutherforda). Podano, że nie będą one już drukowane w najbliższym czasie. Napisano też, by poszukujący wspomnianych publikacji zgłaszali się do sług literatury poszczególnych „kompanii”, jak wtedy nazywano zbory, w których jeszcze dostępne były zapasy tych książek.

Natomiast w kwietniu 1946 roku poinformowano w wyżej wspomnianym angielskim biuletynie, że z magazynów zborowych mają zniknąć, docierając do rąk ludzi, książki, o których piszemy: „Harfa, Wyzwolenie, Stworzenie, Pojednanie, Rząd, Życie, Proroctwo, Światło” (Informant kwiecień 1946 s. 2).

W biuletynie tym podano, że w Brooklynie nie mają już tych publikacji, a mogą dosłać jedynie książki wydane później w latach 1934-1940 (Jehovah, Enemies, Salvation, Religion).

To, jak się wydaje, były ostatnie ogłoszenia mobilizujące do rozprowadzania wspomnianych publikacji. Tak więc widzimy, że prawie wszystkie książki mówiące oraz uczące o Żydach i syjonizmie były rozprowadzane w latach 1944-1946 (z wyjątkiem Comfort for the Jews).

Oto jedna z ostatnich reklam z roku 1944, która zawierała też interesujące nas dwie książki (Światło, Proroctwo):

A FEW DAYS LEFT

Until April 30 you may receive one of the following books FREE –

The New World    Salvation    Jehovah    Light-1

Children    Enemies    Prophecy    Light-2

Religion    Riches    Preparation    Preservation

“The Truth Shall Make You Free”

with each new subscription for the CONSOLATION magazine, at $1.00 per year. (Consolation 26.04 1944 s. 28).

Mniej więcej aż do połowy lat 50. XX wieku nadal rozprowadzano i studiowano jedne czy drugie dzieła J. F. Rutherforda, ale tylko w niektórych zakątkach świata. Aby się o tym przekonać, wystarczy prześledzić relacje podawane przez angielskie Roczniki Świadków Jehowy (patrz np. o książkach Harfa Boża, Stworzenie: 1956 Yearbook of Jehovah’s Witnesses s. 286; o książce Proroctwo: 1955 Yearbook of Jehovah’s Witnesses s. 244-245).

Gorzej z reklamowaniem omawianych publikacji było w Polsce. Okres delegalizacji Świadków Jehowy w naszym kraju od roku 1938 (Rocznik Świadków Jehowy 1994 s. 200-201) i wybuch wojny w roku 1939 nie sprzyjały, a nawet uniemożliwiały reklamę tych książek i broszur. Dlatego w latach 1937-1938 ustało ich reklamowanie, a po wojnie ukazały się już nowe publikacje, bo stare w dużym stopniu przepadły podczas wojennej zawieruchy.

Poniżej opisujemy inne reklamy tych publikacji, już bardziej ogólnodostępne.

Harfa Boża

Angielska wersja książki pt. Harfa Boża ukazywała się aż do roku 1940 (pierwsze wydanie 1921 r.; pierwsze wydanie zrewidowane 1928 r.). Ta ostatnia edycja nie ma podanego roku wydania, ale jedna z wcześniejszych wymieniała go:

1937 r. – nakład 5.736.190 egz. (Printed March 1937).

1940 r. – nakład 5.815.000 egz. (brak roku wydania, Copyright 1928).

1940 r. – nakład końcowy 5.819.037 egz. (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego 1995 s. 560).

Angielskie czasopismo Świadków Jehowy Consolation z 10 i 24 stycznia 1940 roku (s. 32) oraz z 25 czerwca 1941 roku (s. 32) nadal oferowało omawianą książkę, którą można było u nich zamawiać.

Jeszcze w roku 1943 jeden ze Świadków Jehowy wspomina, że na podstawie tej publikacji przeprowadzał studium z zainteresowanymi:

„W roku 1943 usymbolizowałem swe oddanie się Bogu przez chrzest w wodzie. W tym czasie prowadziłem studia biblijne w trzech sąsiednich wioskach (...). Jako podręcznika do prowadzenia studiów używałem książki Harfa Boża” (Strażnica Nr 19, 1999 s. 23).

Ostatnia polska edycja tej książki ukazała się w roku 1930.

W polskich broszurach z roku 1937 pt. Bezpieczeństwo (s. 60) i Ochrona (s. 58) nadal reklamowano książkę pt. Harfa Boża. To samo miało miejsce w roku 1938 w broszurze pt. Ostrzeżenie (s. 63).

Wyzwolenie

Książka pt. Wyzwolenie ukazała się po angielsku w roku 1926, a po polsku w roku 1928 i 1929.

Kolejna jej angielska edycja ukazała się około roku 1936 (zawierała ona na ilustracji „pal”, który w tym czasie wprowadzono; brak roku wydania, nakład 3 023 000; pierwsze wydanie ang. miało nakład 500 000).

W roku 1941 już po raz ostatni reklamowano tę publikację (patrz Consolation 25.06 1941 s. 32).

W języku polskim powyższą książkę reklamowano co najmniej do roku 1937 (Ochrona 1937 s. 58).

Stworzenie

Książka pt. Stworzenie ukazała się po angielsku w roku 1927, a po polsku w roku 1929 (choć zawiera datę 1928).

Angielskie czasopismo Świadków Jehowy Consolation z 10 i 24 stycznia 1940 roku (s. 32) oraz z 25 czerwca 1941 roku (s. 32) nadal oferowało książkę pt. Stworzenie, którą można było u nich zamawiać (patrz też Consolation z 28 maja i 11 czerwca 1941 roku, s. 32).

Polska edycja tej książki reklamowana była w broszurach z roku 1935 pt. Kto będzie rządził światem? (s. 64) i Wszechświatowa wojna bliska (s. 64).

Pojednanie

Książka pt. Pojednanie ukazała się po angielsku w roku 1928, a po polsku w roku 1930.

W roku 1941 już po raz ostatni reklamowano tę publikację (patrz Consolation 25.06 1941 s. 32).

W języku polskim książkę tę reklamowano co najmniej do roku 1938 (Ochrona 1937 s. 58; Ostrzeżenie 1938 s. 63).

Rząd

Książka pt. Rząd ukazała się po angielsku w roku 1928, a po polsku w roku 1931.

W roku 1941 już po raz ostatni reklamowano tę publikację (patrz Consolation 25.06 1941 s. 32).

W języku polskim książkę tę reklamowano co najmniej do roku 1938 (Ochrona 1937 s. 58; Ostrzeżenie 1938 s. 63).

Proroctwo

Książka ta ukazała się po angielsku w roku 1929, a po polsku w roku 1934.

Angielskie czasopismo Świadków Jehowy pt. Consolation z 10 i 24 stycznia 1940 roku (s. 32) oraz z 25 czerwca 1941 roku (s. 32) nadal oferowało książkę pt. Proroctwo, którą można było u nich zamawiać (patrz też Consolation z 28 maja i 11 czerwca 1941 roku, s. 32). Także w roku 1944, już po raz ostatni reklamowano tę publikację (patrz Consolation 26.04 1944 s. 28).

W języku polskim książkę tę reklamowano co najmniej do roku 1937 (Ochrona 1937 s. 58).

Światło

Książka pt. Światło ukazała się po angielsku w roku 1930, a po polsku w roku 1934. W roku 1944 jeszcze reklamowano tę publikację (patrz Consolation 26.04 1944 s. 28).

W języku polskim książkę tę reklamowano co najmniej do roku 1938 (Ochrona 1937 s. 58; Ostrzeżenie 1938 s. 63).

Gdzie są umarli?

Broszura pt. Gdzie są umarli? ukazała się po angielsku w roku 1927 i 1932 (wersja zrewidowana).

W roku 1943 jeszcze reklamowano tę angielską publikację (patrz Informant maj 1943 s. 2; patrz też ang. Złoty Wiek 26.08 1936 s. 768).

W języku polskim była wydana ona w roku 1927 (po polsku robiono później tylko dodruki tej wersji z roku 1927, ale nie wydano nowej edycji z roku 1932), a reklamowana jeszcze w roku 1937 (Ochrona 1937 s. 59).

Ostateczne dni

Broszura pt. Ostateczne dni ukazała się po angielsku i polsku w roku 1928.

W roku 1938 jeszcze reklamowano tę angielską publikację (patrz ang. Rocznik Świadków Jehowy 1938 s. 35).

W języku polskim broszurę tę reklamowano co najmniej do roku 1935 (Nietolerancja 1933 s. 64; Kto będzie rządził światem? 1935 s. 64).

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021