W co wierzą Świadkowie Jehowy? (cz.2)

Autor: Piotr Andryszczak

poprzednia część
Przebudźcie się! Sierpień 2010
Sierpień 2010
Przebudźcie się! Sierpień 2010
str.9

Świadkowie Jehowy zmieniali rozumienie "władz zwierzchnich" (Rz 13, 1-3). Początkowo były to rządy pogańskie ustanowione przez Boga:

Boski Plan Wiekówzob. Boski Plan Wieków
wyd.1925
Boski Plan Wieków
zob.
Boski Plan Wiekówstr.274

Świadkowie Jehowy będący zawsze "w prawdzie", zmieniają nauczanie i ogłaszają nową "prawdę":

Prawda was wyswobodzi
zob.
Prawda was wyswobodzi
wyd.pol.1946
Prawda was wyswobodzi
zob.

Tym razem "władze zwierzchnie" to:

Prawda was wyswobodzistr.292

To nowe "jasne światło" widocznie nie było za jasne, więc ogłaszają kolejną "prawdę" i wracają do poprzedniej nauki, nazywając "jaśniejszym światłem":

Strażnica 1 listopada 1990
1 listopada 1990
Strażnica 1 listopada 1990
str.11

Jeśli już mamy "jaśniejsze światło", to znaczy, że rozumienie jest słuszne i należy się podporządkować "władzom świeckim".


Przebudźcie się! Sierpień 2010
Sierpień 2010
Przebudźcie się! Sierpień 2010
str.9
Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
Mt 16, 18
Biblia Tysiąclecia wyd.IV Dz 1, 8
Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Chrześcijanie są członkami Kościoła Chrystusowego, są świadkami Jezusa i to oni wypełniają misję głoszenia Królestwa Bożego. O Świadkach Jehowy w pierwszym wieku chrześcijaństwa Pismo Święte milczy. Historia również milczy o Świadkach Jehowy przez następne wieki.

Natomiast Chrystus obiecał swą obecność w Kościele:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
Mt 28, 20
Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Czy Świadkowie Jehowy mogą powiedzieć, że są z Chrystusem przez wszystkie dni?


Przebudźcie się! Sierpień 2010
Sierpień 2010
Przebudźcie się! Sierpień 2010
str.9

Czy Świadkowie Jehowy zgodnie z zaleceniem Jezusa (Mt 28, 19) chrzczą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i czy wypowiadają te słowa podczas chrztu? Czy chrzest dla Świadków Jehowy jest włączeniem do wspólnoty Kościoła Chrystusowego? Świadkowie Jehowy w jednej ze swoich publikacji:

Strażnica 1 lutego 1992
1 lutego 1992
Strażnica 1 lutego 1992
str.19

Co możemy przeczytać w Didache?

Ojcowie Apostolscy
zob.
Ojcowie Apostolscy
ATK Warszawa 1990
Ojcowie Apostolscy
str.60

Czy Świadkowie Jehowy tak czynią?

Zobacz:

Przebudźcie się! Sierpień 2010
Sierpień 2010
Przebudźcie się! Sierpień 2010
str.9

Apostołowie jak i ich następcy byli braćmi w Chrystusie. Tzw. "klasa duchownych" również:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
1 Kor 12, 13
Biblia Tysiąclecia wyd.IV Gal 3, 28
Biblia Tysiąclecia wyd.IV Biblia Tysiąclecia wyd.IV
Strażnica 1 lutego 1992
1 lutego 1992
Strażnica 1 lutego 1992
str.19
Słownik teologiczny
zob.
Słownik teologiczny
wyd.1985
Słownik teologiczny
zob.
Słownik teologiczny
str.235
Słownik teologiczny Słownik teologiczny
str.236
Słownik teologiczny
str.237
Słownik teologiczny
str.238
Słownik teologiczny
str.239
Słownik teologiczny
str.240

Czy Świadkowie Jehowy nie upodobniają się do katolicyzmu poprzez swój model zarządzania?

Papież - prezes Strażnicy.
Kolegium kardynalskie - Ciało Kierownicze.
Prymas, przewodniczący episkopatu - nadzorca oddziału.
Kardynał, arcybiskup - nadzorca okręgu.
Biskup - nadzorca obwodu.
Proboszcz - nadzorca zboru.
Wikary - starszy zboru.
Diakon, szafarz - sługa zboru.
Wierny - głosiciel.

Misjonarz - pionier specjalny, misjonarz.
Katecheta - pionier.
Święci, błogosławieni - 144 tysiące.
Katedra - sala zgromadzeń.
Klasztor - dom Betel.
poprzednia część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021