„Pokolenie roku 1914” – lata 1980-1989

Autor: Włodzimierz Bednarski

poprzednia część nastepna część

Skorowidze Towarzystwa Strażnica pt. Watch Tower Publications Index 1930-1985 (1994) i Watch Tower Publications Index 1986-1990 (1992) w haśle Generation (podhasło „this generation”) oraz omawiając teksty Mt 24:34, Mk 13:30 i Łk 21:32 odsyłają nas w tym okresie (1980-1989) do wielu publikacji. Kilka z nich cytujemy tu. Jedną z nich jest ta, która uczy, że do „pokolenia roku 1914” należą ci, którzy mieli nawet 10 lat w tym roku. Przypomnijmy, że wcześniej uczono, o osobach które miały 15 lat w roku 1914. W tym okresie pojawiają się też już publikacje, które mówią o osobach „żyjących od roku 1914”. Jednak wbrew temu Strażnica Rok C [1979] Nr 18 s. 24 podkreślała kiedyś, mówiąc o „tym pokoleniu”, że „nie może się ono odnosić do dzieci urodzonych w trakcie pierwszej wojny światowej”. Widać więc, że Towarzystwo Strażnica wydłużało sobie czas dla wymierającego „tego pokolenia”. Równocześnie zaczynają pojawiać się w publikacjach powątpiewania, czy świat dotrwa do końca XX wieku.

W tym okresie zawitała też znamienna stała stopka redakcyjna w czasopiśmie Przebudźcie się! Rozpoczęto ją zamieszczać w roku 1982 w angielskim Przebudźcie się! W polskim czasopiśmie pojawiła się ona w Przebudźcie się! numer 8 z datą 8 sierpnia 1988 roku. Stopka ta zawierała takie oto słowa:

 

„Co najważniejsze, czasopismo to umacnia zaufanie do obietnicy danej przez Stwórcę, że zanim przeminie pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914, nastanie nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo” (s. 4).

 

Również przypominano, że „pokolenie roku 1914” jest już „ostatnią” generacją tego złego świata (patrz np. Strażnica Rok CIX [1988] Nr 6 s. 18).

Poniżej wymieniamy publikacje z lat 1980-1989 omawiające kwestię „pokolenia roku 1914” lub komentujące teksty Mt 24:34, Mk 13:30 i Łk 21:32:

 

Strażnice: Rok CII [1981] Nr 1 s. 4 (ang. 01.07 1980); Rok CII [1981] Nr 17 s. 27-28 (ang. 15.10 1980); Rok CIV [1983] Nr 1 s. 14 (ang. 01.05 1982); Rok CIV [1983] Nr 5 s. 22 (ang. 15.10 1983); Rok CV [1984] Nr 1 s. 13 (ang. 01.10 1983); Rok CV [1984] Nr 5 s. 6-7 (ang. 15.07 1983); Rok CV [1984] Nr 17 s. 14-15 (ang. 01.03 1984); Rok CV [1984] Nr 22 s. 3-6 (ang. 15.05 1984); Rok CVII [1986] Nr 6 s. 2-3, 5 (ang. 01.05 1985); Rok CVII [1986] Nr 14 s. 4-5 (ang. 15.02 1986); Nr 24, 1988 s. 13 (ang. 15.12 1988); Nr 3, 1989 s. 4 (ang. 15.10 1988).

Przebudźcie się!: Rok LXVI [1985] Nr 4 s. 7 (ang. 22.10 1984); Nr 8, 1988 s. 13-14 (ang. 08.04 1988).

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi 1984, 1989, 1990 (ang. 1982, 1985, 1989) s. 154; Jak znaleźć prawdziwy pokój i bezpieczeństwo? 1988 (ang. 1986) s. 70, 77, 83-84; Zjednoczeni w oddawaniu czci jedynemu prawdziwemu Bogu 1989 (ang. 1983) s. 169, 176; Jak powstało życie? Przez ewolucję czy przez stwarzanie? 1989 (ang. 1985) s. 226-227.

 

Oto zaś pozostałe publikacje, które nie ukazały się w języku polskim:

 

ang. Strażnice: 15.08 1983 s. 30; 15.12 1983 s. 14; 01.08 1987 s. 21-25.

ang. Przebudźcie się!: 08.10 1980 s. 29; 08.05 1981 s. 10; 08.04 1987 s. 30.

Let Your Kingdom Come 1981 s. 140; From Kurukshetra to Armageddon And Your Survival 1983 s. 15; Survival Into a New Earth 1984 s. 28, 184; ang. Wnikliwe poznawanie Pism 1988 t. I, s. 918 (por. ed. polska 2006 t. II, s. 404).

 

Najważniejsze publikacje z tego okresu, mówiące o „pokoleniu roku 1914”, a nie uwzględnione przez skorowidze Towarzystwa Strażnica, zamieszczamy na końcu tego opracowania w rozdziale Dodatkowy spis publikacji o „pokoleniu roku 1914”. Niektóre z nich cytujemy jednak tu, w tym rozdziale.

Oto najbardziej charakterystyczne fragmenty o „pokoleniu roku 1914” z omawianego okresu:

 

„Inflacja nie tylko zostanie opanowana, ale przestanie istnieć raz na zawsze (Ps. 72:16). Ustaną choroby (Obj. 21:4). Zniknie przestępczość (Ps. 37:10). Już nie będzie wojen (Ps. 46:9 [10]). Wszystkie te wspomniane obietnice, o których czytamy w Biblii, zostaną urzeczywistnione za życia obecnego pokolenia, i będą się tym rozkoszować ludzie żyjący tu, na ziemi” (Nasza Służba Królestwa Nr 1, 1981 s. 1);

 

„A jakie »pokolenie« według słów Jezusa »żadną miarą nie przeminie, aż się wydarzą wszystkie te rzeczy«? Słowo to nie dotyczy jakiegoś odcinka czasu, który różne osoby określały na 30, 40, 70, a nawet 120 lat; chodzi raczej tu o ludzi – tych, co żyli na »początku bólów niedoli« dręczącej ten skazany na zagładę system ogólnoświatowy. Jest to pokolenie ludzi, którzy widzieli, jak z wybuchem pierwszej wojny światowej ruszyła lawina tragicznych wydarzeń. Jeżeli wyjdziemy z założenia, jakie wyłuszczono w czasopiśmie »U.S. News and World Report« (wydanie z 14 stycznia 1980 roku, strona 56), a mianowicie, że »określone zdarzenie pozostawia trwały ślad w pamięci dziecka co najmniej od wieku 10 lat«, to obecnie żyje jeszcze ponad 13 milionów Amerykanów, którzy »przypominają sobie pierwszą wojnę światową«. Nawet gdyby niegodziwy system panujący teraz na świecie przetrwał do końca XX wieku – co z uwagi na powszechnie występujące tendencje oraz spełnianie się proroctw biblijnych jest wysoce nieprawdopodobne – i tak żyłyby jeszcze osoby należące do pokolenia pamiętającego pierwszą wojnę światową. Fakt jednak, że ich liczba dość prędko się kurczy, stanowi kolejne potwierdzenie wniosku, iż szybko zbliża się ostateczne »zakończenie systemu rzeczy«.” (Strażnica Rok CII [1981] Nr 17 s. 27).

 

„Uważne przeanalizowanie proroctw biblijnych, które się już spełniły, pozwala wysnuć tylko jeden wniosek: Zanim przeminie to pokolenie, choroby zostaną pokonane raz na zawsze! (...) Jakże wspaniałe czasy są tuż przed nami!” (Przebudźcie się! Rok LXIV [1983] Nr 6 s. 9);

 

„Niektórzy przedstawiciele tego »pokolenia« mogą dożyć nawet do końca bieżącego stulecia. Jednakże dużo przemawia za tym, że »koniec« jest o wiele bliżej!” (Strażnica Rok CV [1984] Nr 17 s. 15);

 

„Definicje te obejmują więc zarówno urodzonych, jak i już żyjących w czasie, kiedy ma miejsce jakieś wydarzenie historyczne. Jeżeli Jezus w tym sensie użył słowa »pokolenie« i jeśli odniesiemy je do roku 1914, to ówczesne niemowlęta mają już po 70 i więcej lat. Inni, którzy pamiętają ten rok, przekroczyli osiemdziesiątkę, dziewięćdziesiątkę, a ten i ów dożył nawet setki. Wciąż jeszcze żyją miliony ludzi z tego pokolenia. Niektórzy z nich »żadną miarą nie przeminą, aż się wszystko wydarzy« (Łuk. 21:32)” (Strażnica Rok CV [1984] Nr 22 s. 4).

 

„Jezus powiedział: »To pokolenie żadną miarą nie przeminie, aż się wszystko to wydarzy [włącznie z końcem tego systemu]« (Mateusza 24:34, 14). Które pokolenie miał na myśli? Pokolenie, które już żyło w roku 1914. Żyjący jeszcze członkowie tego pokolenia są już bardzo starzy. A przecież przynajmniej niektórzy z nich mają jeszcze żyć, gdy ten zły system się skończy. Możemy więc być pewni, że wkrótce nastąpi w Armagedonie koniec wszelkiego zła i wszystkich złych ludzi” (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi 1984 [ang. 1982], 1989, 1990 s. 154);

 

Fakty dowodzą, że pokolenie roku 1914 jest akurat tym, o którym mówił Jezus, na co od lat zwraca uwagę swych czytelników niniejsze czasopismo. Zatem właśnie »to pokolenie żadną miarą nie przeminie, aż się wydarzą wszystkie te rzeczy«, łącznie z apokalipsą” (Strażnica Rok CVII [1986] Nr 14 s. 4);

 

„Jeszcze za życia obecnego pokolenia nadejdzie taki czas, kiedy nie będzie już trzeba szukać sposobów na »oderwanie się od wszystkiego«, aby zapomnieć o codziennych kłopotach życiowych. Problemy te po prostu znikną” (Przebudźcie się! Rok LXVIII [1987] Nr 1 s. 12-13);

 

„Jednakże sam fakt, że my, ludzie, nie potrafimy ustalić dokładnej daty końca tego świata, wcale nie znaczy, iż Bóg nie miał udzielić nam żadnej informacji o tym, kiedy ten koniec będzie tuż, tuż. (...) Które pokolenie Jezus miał na myśli? Nie ulega wątpliwości, że to, które żyje od roku 1914. Ono widzi to wszystko, co według zapowiedzi Jezusa miało się wydarzyć przed samym końcem. To znaczy, że pewna liczba ludzi, którzy żyli w roku 1914, będzie świadkami końca tego świata (Mat. 24:1-34)” (Przebudźcie się! Rok LXVIII [1987] Nr 3 s. 8-9);

 

„Już wkrótce nie będą rodu ludzkiego nękać żadne nieszczęścia, a więc także trzęsienia ziemi. Pod panowaniem Królestwa Bożego wszelkie łzy smutku zostaną otarte raz na zawsze. Widoki na to mają ludzie należący do obecnego pokolenia” (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 7 s. 28);

 

„Tak samo dzisiaj większość należących do pokolenia z roku 1914 już nie żyje. Jednakże żyją jeszcze na ziemi miliony ludzi, którzy się urodzili w tym roku lub wcześniej. I chociaż ich liczba stale się zmniejsza, spełnią się słowa Jezusa: »Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie«. Jest to jeszcze jeden powód, aby wierzyć, że dzień Jehowy, który miał przyjść niby złodziej, szybko nadciąga” (Przebudźcie się! Nr 8, 1988 s. 14).

 

„Apostoł Paweł odegrał dominującą rolę w chrześcijańskiej działalności misjonarskiej. Położył też podwaliny pod dzieło, które miało być zakończone teraz, w XX wieku” (Strażnica Nr 4, 1989 s. 12);

 

„Już przeszło 70 lat przedstawiciele pokolenia XX wieku żyjący od roku 1914 widzą spełnianie się wypowiedzi Jezusa z 24 rozdziału Ewangelii według Mateusza. Okres ten dobiega końca i przywrócenie raju na ziemi jest już bardzo bliskie (Mateusza 24:32-35; por. Psalm 90:10)” (Strażnica Nr 16, 1989 s. 14).

 

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022