„Pokolenie roku 1914” – lata 1970-1979

Autor: Włodzimierz Bednarski

poprzednia część nastepna część

Skorowidz Towarzystwa Strażnica pt. Watch Tower Publications Index 1930-1985 (1994) w haśle Generation (podhasło „this generation”) oraz omawiając teksty Mt 24:34, Mk 13:30 i Łk 21:32 odsyła nas w tym okresie (1970-1979) do wielu publikacji, które poniżej wymieniamy. Kilka z nich również cytujemy. Jedną z nich jest ta, która uczy, że do „pokolenia roku 1914” nie można zaliczać dzieci urodzonych w trakcie pierwszej wojny światowej, ale tylko takich ludzi, „którzy obserwowali tę wojnę”.

Inna publikacja z tego okresu sugerowała, że w kwestii „pokolenia roku 1914” chodzi o osoby, które miały w roku 1914 około 12 lat (tzn. w roku 1972 około 70 lat).

Kolejne teksty łączą rok 1975 z kwestią „pokolenia roku 1914”.

Jeszcze inna publikacja mówi, że „to pokolenie” to „ostatnie pokolenie ludzkie od roku 1914” (Strażnica Tom XCII [1971] Nr 6 s. 3).

Poniżej wymieniamy publikacje z lat 1970-1979 omawiające kwestię „pokolenia roku 1914” lub komentujące teksty Mt 24:34, Mk 13:30 i Łk 21:32:

 

Strażnice: Nr 12, 1970 s. 13 (ang. 15.01 1970); Rok XCIV [1973] Nr 10 s. 5-6 (ang. 15.06 1972); Rok XCV [1974] Nr 2 s. 19-20 (ang. 01.10 1972); Rok XCVI [1975] Nr 19 s. 7-8 (ang. 01.05 1975); Rok XCVII [1976] Nr 5 s. 15, 18 (ang. 15.10 1975); Rok XCVIII [1977] Nr 10 s. 4-5 (ang. 15.07 1976); Rok XCIX [1978] Nr 5 s. 16, 18-19 (ang. 01.07 1977); Rok C [1979] Nr 18 s. 23-24 (ang. 01.10 1978).

Przebudźcie się! Nr 1 z lat 1970-1979 s. 6, 12, 23 (ang. 08.10 1968).

Prawdziwy pokój i bezpieczeństwo skąd? 1975 (ang. 1973) s. 77, 83-84; Czy istnieje Bóg, który troszczy się o nas 1976 s. 17-18 (ang. 1975 s. 22); Twoja młodość korzystaj z niej jak najlepiej 1979 (ang. 1976) s. 189; „Wieczyste zamierzenie” Boże odnosi teraz triumf dla dobra człowieka 1978 (ang. 1974) s. 21-22, 71, 161, 197, 200.

 

Oto zaś pozostałe publikacje, które nie ukazały się w języku polskim:

 

ang. Strażnice: 01.02 1971 s. 69; 01.01 1972 s. 3.

ang. Przebudźcie się!: 08.10 1971 s. 16, 26; 08.10 1972 s. 15; 22.04 1973 s. 19; 08.10 1973 s. 19; 08.04 1974 s. 18; 08.07 1975 s. 29; 08.10 1975 s. 13.

Aid to Bible Understanding 1971 s. 642; Man’s Salvation out of World Distress at Hand! 1975 s. 7, 357; There Is Much More to Life! 1975 s. 25; Good News To Make You Happy 1976 s. 147; Our Incoming World Government God’s Kingdom 1977 s. 151-152, 155-156.

 

Najważniejsze publikacje z tego okresu, mówiące o „pokoleniu roku 1914”, a nie uwzględnione przez skorowidze Towarzystwa Strażnica, zamieszczamy na końcu tego opracowania w rozdziale Dodatkowy spis publikacji o „pokoleniu roku 1914”. Niektóre z nich cytujemy jednak tu, w tym rozdziale.

Oto kilka charakterystycznych wypowiedzi o „pokoleniu roku 1914” z omawianego okresu:

 

„Obecne pokolenie będzie oglądać zagładę Babilonu Wielkiego i bitwę Armagedonu. Tym, którzy zginą w Armagedonie (...) Słowo Jehowy nie pozostawia żadnej nadziei na zmartwychwstanie. Ich zniszczenie będzie ostateczne...” (Służba Królestwa Nr 4, 1970 s. 3);

 

„Jezus przepowiedział wtedy, jakie wydarzenia na ziemi miały poświadczyć, że »jest obecny« i że faktycznie króluje z nieba. Przepowiedział, że za życia jednego »pokolenia« wiele wydarzeń poprzedzi całkowite zniszczenie obecnego systemu rzeczy” (Przebudźcie się! Nr 7 z lat 1970-1979 s. 10);

 

„Wbrew tym drwinom fakty poświadczają, iż właśnie nasze pokolenie ujrzy koniec obecnego ładu i zaprowadzenie na ziemi całkiem nowego systemu pod panowaniem sprawiedliwego Królestwa Jehowy” (Strażnica Nr 23, 1970 s. 8);

 

„Niemniej chronologia biblijna wskazuje, iż Adam został stworzony jesienią roku 4026 p.n.e., co na rok 1975 n.e. wyznacza chwilę, w której upłynie 6000 lat dziejów ludzkich, po czym czeka nas 1000 lat panowania Królestwa Chrystusa. Dlatego bez względu na dokładną datę końca tego systemu rzeczy jest rzeczą jasną, że pozostało niewiele czasu, bo do końca 6000 lat historii człowieka brakuje jeszcze około pięciu lat (1 Kor. 7:29). Okoliczność ta potwierdza zarazem nasze zrozumienie słów Jezusa, iż pokolenie, które żyło w roku 1914, w chwili wybuchu pierwszej wojny światowej, nie przeminie, aż nastanie koniec. Zatem ludziom miłującym sprawiedliwość pozostało już niezbyt wiele czasu na to, by dowieść Bogu, że chcieliby w Jego »arce« znaleźć schronienie i zaznać błogosławieństw nowego porządku rzeczy” (Strażnica Nr 23, 1970 s. 10);

 

„Czy nie przypominasz sobie, że gdy Jezus prorokował o tym okresie dni ostatnich, jaki rozpoczął się w roku 1914, powiedział także: (...) (Łuk. 21:32). Ludzie, którzy byli na tyle dorośli, by rozumieć, co działo się na świecie w roku 1914, dobiegają obecnie do siedemdziesięciu lat [w 1972]. Liczebność tego pokolenia szybko topnieje, lecz zanim wszyscy odejdą, temu systemowi musi być położony kres w walce Armagedonu. Dowodzi to bez wątpienia, jak bardzo krótki jest czas, który pozostał jeszcze na powrót do Jehowy” (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 3 s. 21 [Uwaga! Angielski odpowiednik ukazał się z datą 1 lipca 1969 roku, więc w nim chodzi nie o osoby 12 letnie, lecz 15 letnie w roku 1914]);

 

„Rozbicie w proch i pył całego tego systemu rzeczy włącznie z chrześcijaństwem jest bezwzględnie pewne i nastąpi za życia obecnego pokolenia” (Strażnica Rok XCIV [1973] Nr 3 s. 6);

 

„W dobie obecnej mamy liczne dowody na to, iż pokolenie dziś żyjących starszych już ludzi doczeka przepowiedzianego »wielkiego ucisku«, otwierającego drogę wstępu do nowego porządku Bożego. Powinniśmy więc codziennie sobie uświadamiać, że ten dzień jest bliski, a nie odraczać go w myśli ani w sercu” (Strażnica Rok XCIV [1973] Nr 5 s. 22);

 

„DOBROBYT pod władzą Królestwa Bożego już za naszego pokolenia. (...) Dobrobyt i pomyślność pod panowaniem Królestwa Bożego stanie się rzeczywistością już za naszego pokolenia” (Strażnica Rok XCV [1974] Nr 2 s. 19-20);

 

„Czas ten w sensie ogólnym jest wyraźnie określony w Słowie Bożym. »Pokolenie«, które zgodnie z proroctwem Jezusa miało ujrzeć nie tylko wydarzenia z roku 1914, ale też »wielki ucisk«, dość znacznie posunęło się w latach” (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 19 s. 8);

 

„Mówca [wiceprezes F. Franz] zaznaczył jednak, że »nie powinniśmy sądzić, jakoby obecny rok 1975 nie miał dla nas żadnego znaczenia«. Biblia dowodzi, że Jehowa jest »największym znawcą chronologii«, a ponadto »mamy datę kluczową, rok 1914, wyznaczający koniec ‘czasów pogan’«. Dlatego też dalej powiedział: »Pilnie oczekujemy tego, co przyniesie bliska przyszłość naszemu pokoleniu«. – Mat. 24:34” (Strażnica Rok XCVI [1975] Nr 20 s. 20-21).

 

„Spełniające się proroctwa biblijne dowodzą, że od roku 1914 należymy do »pokolenia«, które ujrzy, jak Bóg usunie niegodziwość z powierzchni ziemi i ustanowi raj obejmujący całą tę planetę” (Strażnica Rok XCVIII [1977] Nr 2 s. 9);

 

„Toteż jeśli chodzi o zastosowanie słowa »pokolenie« w naszych czasach logicznie rzecz biorąc nie może się ono odnosić do dzieci urodzonych w trakcie pierwszej wojny światowej. Dotyczy naśladowców Chrystusa i innych, którzy obserwowali wojnę oraz pozostałe zjawiska, jakie wydarzyły się zgodnie ze złożonym »znakiem« podanym przez Jezusa. Część tych ludzi »nie przeminie«, aż dokona się wszystko, o czym, prorokował Syn Boży włącznie z nastaniem ostatecznego kresu niegodziwego systemu rzeczy” (Strażnica Rok C [1979] Nr 18 s. 24).

 

Dodajmy, że jedna z publikacji zawiera też wykres, który ukazuje czas ograniczony dwiema liniami pionowymi. Pierwszą stanowi rok 1914, a drugą „Koniec obecnego systemu”. Łączy te linie odcinek poziomy i słowa „wszystko za jednego pokolenia”, a ponad nim wymienione są znaki: „wojny światowe, klęski głodu, epidemie, przestępczość, zanieczyszczenie środowiska” (Czy istnieje Bóg, który troszczy się o nas 1976 s. 18).

Pod wykresem zamieszczono takie oto słowa, w których wielką odpowiedzialnością za nastanie »końca« obciążono Jezusa (!):

 

„Jezus prorokował, że za naszych czasów na pewno nadejdzie koniec panującego dotąd systemu rzeczy. Ponadto Jezus powiedział o pokoleniu, które widziało początek »dni ostatnich« w roku 1914: »Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie« (Mateusza 24:34). To znaczy, że niejeden człowiek, który już żył, kiedy w roku 1914 wybuchła pierwsza wojna światowa, dożyje końca obecnego systemu rzeczy. Pokolenie z czasów pierwszej wojny światowej jest już w bardzo podeszłym wieku, co stanowczo dowodzi, że szybko zbliża się koniec niegodziwości” (jw. s. 18).

Patrz też podobny wykres Strażnica Rok XCV [1974] Nr 9 s. 22.

 

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022