Akcesoria „pokolenia roku 1914”

Autor: Włodzimierz Bednarski

poprzednia część nastepna część

Towarzystwo Strażnica w okresie nauki o „pokoleniu roku 1914” zamieszczało w swych publikacjach na ilustracjach dwa szczególne przedmioty: klepsydrę, w której w górnym zbiorniku kończy się piasek i zegar odmierzający czas (najczęściej jest na nim za pięć dwunasta), któremu nadało określenie „zegar biblijny” (Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 10 s. 14). Poniższe czasopisma zawierają wyżej wymienione akcesoria, które miały obrazowo Świadkom Jehowy przypominać o bliskości Armagedonu.

 

Klepsydra

 

Strażnice: Nr 18, 1958 s. 8; Nr 23, 1958 s. 1; Nr 5, 1962 s. 10; Nr 14, 1965 s. 5; Nr 10, 1968 s. 12; Rok CII [1981] Nr 21 s. 18; Rok CVIII [1987] Nr 6 s. 1; Nr 7, 1991 s. 1; Przebudźcie się!: Nr 17 z lat 1970-1979 s. 27; Rok LXVI [1985] Nr 2 s. 1, 9; Nr 4, 1993 s. 1-2, 3, 5, 9.

 

Zegar

 

Strażnice: Nr 2, 1959 s. 19; Nr 2, 1960 s. 11; Rok XCV [1974] Nr 14 s. 15; Rok XCVIII [1977] Nr 10 s. 1; Rok XCVIII [1977] Nr 14 s. 20; Rok XCIX [1978] Nr 15 s. 1; Rok CIV [1983] Nr 11 s. 1, 3; Rok CVI [1985] Nr 13 s. 19; Rok CVII [1986] Nr 6 s. 1, 3; Rok CVII [1986] Nr 14 s. 3; Nr 5, 1993 s. 1; Przebudźcie się!: Rok LXIV [1983] Nr 1 s. 1; Rok LXVI [1985] Nr 4 s. 1.

 

Tu trzeba dodać, że w polskich publikacjach z lat 1945-1956 prawie brak jest ilustracji, czego nie można powiedzieć o odpowiednikach angielskich. Również w kolejnych latach (1957-1988) krajowe publikacje nie posiadają za wielu zdjęć czy rysunków.

Najbardziej obrazowo przemawia, ukazując bliskość Armagedonu, okładka jednej z publikacji. Przedstawiono na niej klepsydrę z kończącym się piaskiem, a na jej tle biało-czerwony napis Jak bliski jest koniec świata? (Przebudźcie się! Nr 4, 1993 s. 1). Por. Strażnica Nr 7, 1991 s. 1 (w klepsydrze piasku jest nieco więcej). Oto wiele mówiące słowa z tym związane:

 

„Nadzorca, o którym mowa, nie powiadomi nas naprzód o dniu i godzinie wybuchu Armagedonu, żebyśmy mogli niejako nastawić sobie budzik, aby się ocknąć jak najkrócej przed jego przybyciem, a potem stworzyć pozory, jakobyśmy przez cały czas byli czujni, przebudzeni i pilnie zajęci obowiązkami przydzielonego nam stanowiska służby. W rzeczy samej boski alarm rozbrzmiewa teraz, a nie dopiero tuż przed Armagedonem” (Strażnica Nr 3, 1959 s. 13);

 

„»Obecnie« – wyjaśnił brat Franz – »żyjemy w dwudziestym pierwszym roku tego pokoju po drugiej wojnie światowej i głośno o tym, że trwałość jego jest niepewna. (...) Powinno to skłonić was do uświadomienia sobie, jak pilne są potrzeby« – powiedział studentom – »do zdania sobie sprawy z tego, że piasku w klepsydrze czasu ubywa i nadchodzi chwila kresu tego dzieła, które musi być wykonane, zanim minie okres pokoju«.” (Strażnica Nr 3, 1967 s. 10);

 

„Czas wyznaczony przez Boga nadchodzi, toteż panowanie człowieka wkrótce ustąpi miejsca panowaniu Bożemu” (Strażnica Nr 5, 1970 s. 14);

 

„(...) zegar biblijny wskazuje nam, że rok 1975 wyznacza koniec 6000 lat dziejów ludzkości” (Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 10 s. 14).

 

Towarzystwo Strażnica sięgało też do innych publikacji w sprawie zegara i kończącego się czasu przed Armagedonem:

 

„»Zegar szybko odmierza czas, jaki nas dzieli od Armagedonu, toteż Świadkowie Jehowy wzmagają swą działalność, aby ocalić jak najwięcej ludzi od tej grożącej nam zagłady« (... »The Sunday Gleaner«...)” (Strażnica Rok CIX [1988] Nr 3 s. 4). Patrz też Strażnica Rok CVII [1986] Nr 14 s. 6; Przebudźcie się! Nr 4, 1992 s. 29.

 

Wykresy

 

Innym stałym elementem obrazującym bliskość Armagedonu jest przedstawianie pewnych wykresów w publikacjach Świadków Jehowy. Przykładowo Przebudźcie się! Nr 1 z lat 1970-1979 zawiera aż trzy takie wykresy (s. 4, 7, 14) ukazujące bliskość „końca” dla „tego pokolenia” i roku 1975.

Pierwszy z nich (s. 4) przedstawia pędzący z góry po skosie pociąg (nazwany „obecny system rzeczy”), zmierzający do przepaści nazwanej Armagedonem. Tył jego wagonów jest przy roku 1914, początku „dni ostatnich”, a lokomotywa jest tuż przed przepaścią.

Drugi rysunek (s. 7) ukazuje wycinek czasu ograniczony dwiema liniami pionowymi. Pierwszą stanowi rok 1914, a drugą Armagedon. Łączy te linie odcinek poziomy nazwany „za jednego pokolenia”, a ponad nim wymienione są znaki: „wojny światowe, braki żywności, epidemie, trzęsienia ziemi, wzrost bezprawia, strach”.

Trzeci wykres (s. 14) ukazuje przedziały czasowe od stworzenia Adama (rok 4026 p.n.e), aż do roku 1975 (koniec 6000 lat). Ostatnim etapem przed rokiem 1975 jest rok 1914 (początek „dni ostatnich”). Opis podaje, że między tymi dwoma okresami jest 61 lat.

Podobnego typu wykres zawiera też inna publikacja pt. Prawda, która prowadzi do życia wiecznego (1969 s. 113; ed. polonijna 1970 s. 95).

Do tego ostatniego zamieszczono w wewnętrznym biuletynie następującą wskazówkę:

 

„Ostatnio rozmawiałem z panem o panujących na świecie stosunkach, które niepokoją wiele ludzi. Mam na myśli wojny, nienawiść, przestępczość, upadek moralny. Według Biblii stanowi to dowód, że żyjemy w ostatnich dniach tego złego porządku rzeczy. (Odczytać 2 Tym, 3:1-5} W związku z tym wiele ludzi zastanawia się, kiedy to się skończy. Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w tej książce Prawda, która prowadzi do życia wiecznego, w rozdziale 11, noszącym tytuł »Ostatnie dni tego złego systemu rzeczy«. Tu na stronie 113 jest zamieszczony wymowny szkic. (Odczytaj treść po obu stronach otwartej książki, zwracając uwagę na strzałkę, która wskazuje, że ‘dni ostatnie’ zaczęły się w r. 1914, a skończą się za życia tego samego pokolenia)” (Służba Królestwa Nr 10, 1969 s. 4).

 

Zbiorowe ujęcia wymierającego „pokolenia roku 1914”

 

Elementem ukazującym, że „pokolenie roku 1914” jest już w bardzo podeszłym wieku, a Armagedon blisko, było przedstawianie na zdjęciach grup sędziwych ludzi. Oto publikacje, które je przedstawiają:

Strażnice: Rok CV [1984] Nr 22 s. 1, 3; Rok CVII [1986] Nr 6 s. 2; Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi 1984, 1989, 1990 s. 154.

 

Niedawno w Internecie opublikowano stronę tytułową angielskiej Strażnicy z 15 maja 1984 roku (Strażnica Rok CV [1984] Nr 22 s. 1), z której zidentyfikowano wszystkie 16 osób przedstawione na fotografii. Byli to Świadkowie Jehowy z „pokolenia roku 1914”. Ilustrację tą opatrzono nazwiskami widocznych starszych osób oraz datami ich urodzenia i śmierci. Okazuje się, że wszystkie te osoby zmarły w latach 1984-2008, chociaż przynajmniej niektóre z nich miały doczekać Armagedonu.

Patrz np. http://www.piotrandryszczak.pl/pokolenie.html

 

Warto dodać, że po odrzuceniu nauki o „pokoleniu roku 1914” Towarzystwo Strażnica nie zaprzestało posługiwać się ilustracjami z klepsydrą i zegarem. Nie występują one jednak już tak często jak kiedyś.

 

Klepsydra Strażnice: Nr 11, 1999 s. 1; Nr 11, 2002 s. 1; Czuwajcie! 2004 s. 2.

 

Zegar – Strażnice: Nr 18, 1998 s. 1; Nr 8, 1999 s. 1; Nr 19, 1999 s. 1; Nr 20, 2007 s. 1.

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022