„Kilka lat” i „pokolenie roku 1914”

Autor: Włodzimierz Bednarski

poprzednia część nastepna część

O ile określenie „tuż, tuż” dotyczące „końca”, które omawialiśmy wcześniej, występowało w całym okresie nauki o „pokoleniu roku 1914” (1926-1995), to stwierdzenie „kilka lat”, czy jeszcze bardziej skrajne „niewiele miesięcy”, pojawiało się prawie wyłącznie do roku 1975. Po wpadce związanej z tym rokiem, Towarzystwo Strażnica zaprzestało go używać. Dodajmy tu, że w języku angielskim Świadkowie Jehowy stosowali najczęściej jeszcze mocniejsze określenie, a mianowicie „kilka krótkich lat” (few short years). Pomijamy tu różne inne stwierdzenia Towarzystwa Strażnica, których jest mnóstwo, np. „bardzo blisko”, „niewiele lat”, „niewiele czasu”, „nieliczne lata”, „najbliższe lata”, „ostatnie lata”, „ostatnie dni”, „końcowe lata”, „końcowe dni”, „niebawem”, „niedługo”, „wkrótce” itp. Każdemu z nich trzeba by poświęcić oddzielny rozdział.

Ale popatrzmy na dwa takie określenia, tzn. „za progiem” i „u drzwi”, wydaje się, że ulubione przez Świadków Jehowy. Jedno z nich nawiązuje do Mk 13:29:

 

„Armagedon stoi u drzwi!” (Strażnica dodatkowa z lat 1950-1959 art. Armagedon – wojna Jehowy s. 6 [art. z okładki Trzęsienia ziemi z miejsca na miejsce] [ang. 15.10 1951]).

 

„Armagedon, walka wielkiego Boga Wszechmocnego, jest u drzwi” (Strażnica Nr 15, 1963 s. 8).

 

Also I learned of Adam’s creation in 4026 B.C.E. This really impressed me. Why? Because in the mid-1970’s man will have been on the earth for a period of 6,000 years and a climax in man’s history is at the door! (ang. Przebudźcie się! 22.12 1970 s. 10);

 

„(...) nadchodzi Królestwo Boże pod władzą Chrystusa, co więcej, ten rząd teokratyczny jest teraz już jakby we drzwiach” (Strażnica Rok XCV [1974] Nr 4 s. 11);

 

„Znajdujemy się tuż przed bramami nowego systemu obiecanego przez Boga, szykujemy się do wejścia...” (Strażnica Rok CI [1980] Nr 1 s. 20);

 

„»(...) wiedzcie, że on jest tuż u drzwi, mówię wam, że to pokolenie żadną miarą nie przeminie, aż się to wszystko wydarzy« (Mat. 24:33, 34). Które pokolenie Jezus miał na myśli? Nie ulega wątpliwości, że to, które żyje od roku 1914. Ono widzi to wszystko, co według zapowiedzi Jezusa miało się wydarzyć przed samym końcem. To znaczy, że pewna liczba ludzi, którzy żyli w roku 1914, będzie świadkami końca tego świata (Mat. 24:1-34)” (Przebudźcie się! Rok LXVIII [1987] Nr 3 s. 9);

 

„Dzisiaj niewielki procent ludności świata pamięta dramatyczne wydarzenia roku 1914. Czy to sędziwe pokolenie wymrze, zanim Bóg uratuje ziemię od zagłady? Proroctwo biblijne daje podstawę do udzielenia odpowiedzi przeczącej. Jezus obiecał: »Gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie« (Mateusza 24:33, 34, Bw, kursywa nasza)” (Strażnica Nr 9, 1992 s. 3);

 

„Na przykład ktoś mógłby rozumować tak: »Gdy dziesiątki lat temu zacząłem poznawać prawdę, koniec był ‘tuż za progiem’. No i dalej się tam znajduje. Któż więc może wiedzieć, kiedy naprawdę nastąpi?«” (Strażnica Nr 24, 1994 s. 16).

 

„Kiedy pewnej niedzieli w roku 1938 przyszliśmy na zebranie, przywitały nas dwie starsze siostry, a jedna z nich powiedziała: »Młody bracie, czy stanąłeś już po stronie Jehowy?« Przecież wiesz, że Armagedon jest tuż za progiem! (...) toteż 15 października 1938 roku zgłosiłem się do chrztu” (Strażnica Nr 17, 2000 s. 28).

 

Oto kolejne publikacje (od roku 1970) stosujące określenie „za progiem” lub „u progu”:

 

Strażnice: Nr 2, 1970 s. 3; Nr 9, 1970 s. 16; 10, 1970 s. 8; Nr 18, 1970 s. 20; Rok XCIII [1972] Nr 14 s. 15; Rok XCIV [1973] Nr 11 s. 18, 20; Rok XCV [1974] Nr 11 s. 14; Rok XCV [1974] Nr 14 s. 15; Rok XCVI [1975] Nr 14 s. 7; Rok XCVIII [1977] Nr 2 s. 9; Rok C [1979] Nr 18 s. 11; Rok CI [1980] Nr 15 s. 12, 22; Rok CII [1981] Nr 3 s. 12; Rok CII [1981] Nr 11 s. 12; Rok CII [1981] Nr 13 s. 13; Rok CIII [1982] Nr 9 s. 4; Rok CIII [1982] Nr 12 s. 6-7; Rok CV [1984] Nr 13 s. 10; Rok CVI [1985] Nr 17 s. 19; Rok CIX [1988] Nr 1 s. 12; Nr 22, 1988 s. 12, 22; Nr 6, 1989 s. 5; Nr 14, 1990 s. 6; Nr 18, 1991 s. 13; Nr 7, 1992 s. 13; Nr 23, 1993 s. 10; Nr 14, 1997 s. 19; Nr 16, 1998 s. 11; Nr 7, 2000 s. 15; Nr 2, 2001 s. 27; Nr 18, 2001 s. 10; Nr 20, 2001 s. 19; Nr 20, 2003 s. 6; Nr 23, 2004 s. 8; Nr 10, 2006 s. 5; Przebudźcie się!: Nr 5 z lat 1960-1969 s. 25; Nr 3, 1994 s. 10; Nr 5, 1995 s. 3; Nr 8, 1996 s. 11; Nasza Służba Królestwa: Nr 2, 1996 s. 4; Nr 10, 1999 s. 1; Rocznik Świadków Jehowy 2005 s. 3; Trwajcie w miłości Bożej 2008 s. 98.

 

Widzimy, że terminy te, czy były użyte w latach 50., 60., 70., 80., 90. XX wieku czy nawet dziś, zawsze Świadkom Jehowy wskazywały na bardzo bliski „koniec”. Z tego powodu wielu z nich zniechęciło się oczekiwaniem na Armagedon, na co zwróciły uwagę niektóre publikacje:

 

„Ten problem musi być zaraz rozwiązany, w przeciwnym razie odejdę. Muszę natychmiast otrzymać odpowiedź na to pytanie, bo inaczej rzucam wszystko. Armagedon i nowy porządek już od lat tuż, tuż; mam dość czekania” (Strażnica Rok CVII [1986] Nr 15 s. 11).

 

„Dlatego też niektórym może być trudno rok za rokiem trwać w poczuciu, że czas nagli, zwłaszcza jeśli wyczekują tego dnia już od dawna (Prz. 13:12). Czy i ty miewasz podobne rozterki?” (Strażnica 15.12 2010 s. 7).

 

Dodajmy tu, że angielski odpowiednik cytowanej publikacji zastosował w tym wypadku określenie „tuż za progiem”, tzn. right around the corner (ang. Strażnica 15.03 1986 s. 17).

Ciekawym terminem używanym przez Towarzystwo Strażnica jest też określenie „ostatnie dni”, podkreślmy „dni”, a nie „lata”. Wyznaczało ono „koniec” w bardzo bliskim czasie:

 

„Żyjemy bowiem obecnie w ostatnich dniach starego świata” (Przebudźcie się! Nr 5 z lat 1960-1969 s. 25);

 

„Biblia wskazuje, że żyjemy w ostatnich dniach obecnego systemu” (Przebudźcie się! Nr 8 z lat 1960-1969 s. 29).

 

Jednak jeszcze bardzie skrajnym terminem Towarzystwa Strażnica są „ostatnie godziny” tego świata:

 

„Po uwzględnieniu rozmaitych czynników stwierdzamy, że właśnie nasze pokolenie, nasze czasy są okresem nazwanym w Biblii mianem »dni ostatnich«. W roku bieżącym [1968] żyjemy w gruncie rzeczy już w końcowej fazie tego okresu! Daje się ona porównać nie tyle z ostatnim dniem tygodnia, ile raczej z ostatnimi godzinami tego ostatniego dnia” (Strażnica Nr 13, 1968 s. 12).

 

Kilka lat”

 

O ile różne powyższe określenia można wydłużać w czasie, to jednak słowa „kilka lat” nie podlegają takiemu zabiegowi. Tu Towarzystwo Strażnica znalazło się w pułapce wobec swych głosicieli, bo jak im ma wytłumaczyć, że „kilka lat” ciągnie się już „kilkanaście” czy „kilkadziesiąt lat”?

Oto najbardziej istotne fragmenty o „kilku latach”:

 

„Ponieważ Abraham, Izaak, Jakób i inni wierni prorocy, wzmiankowani przez Apostoła w liście do Żydów, jedenastym rozdziale, mają obietnicę lepszego zmartwychwstania, ponieważ prorok twierdzi, iż ci mają być książętami, czyli władcami po wszystkiej ziemi, należy się spodziewać, że oni pierwsi zmartwychwstaną na warunkach nowego przymierza. Zatem rozsądnem jest spodziewać się ich obecności na ziemi w początkach restytucji. Ci wierni będą z powrotem przy życiu na ziemi za kilka lat i stanowić będą klasę legalnych przedstawicieli Chrystusa na ziemi. Będą oni widzialnymi przedstawicielami królestwa niebieskiego, którym Chrystus, pod swoim nadzorem, powierzy sprawy świata” (Złoty Wiek 01.07 1927 s. 406-407).

 

„Niech każdy raczej będzie pilny w czynieniu tego co Bóg zlecił swemu ludowi do wykonania, mając zupełną ufność, że Pan uwielbi swoje dzieci w Jego słusznym czasie. Czy weźmie to jeden rok lub dziesięć lat, by dokonać pracy w dawaniu świadectwa, nie powinno być rzeczą najważniejszą dla sługi Pańskiego” (Strażnica 15.02 1928 s. 53 [ang. 01.01 1928 s. 5]);

 

„Mam szczególną przyjemność ogłosić, że następne kilka lat zobaczy kompletne ustanowienie tego Królestwa, które ma być pożądaniem wszystkich narodów” (Strażnica 01.12 1929 s. 366);

 

„Ona [wojna Jehowy] może jeszcze nie nastąpi w tym roku; ale znacznie dłużej się nie odwlecze, a żadne wysiłki jakichkolwiek stworzeń nie mogą jej zatrzymać, albowiem Bóg nie zmienia tego...” (Ucieczka do Królestwa 1933 s. 35);

 

„Ta wszechświatowa wojna musi przyjść niebawem i żadna moc nie może jej odwrócić (...). Podczas niewielu miesięcy, pozostających jeszcze do wybuchu tej wszechświatowej wojny...” (Wszechświatowa wojna bliska 1935 s. 26 [przemówienie ze stycznia 1935 r.]);

 

„Jonadabowie, którzy teraz myślą o zawarciu małżeństwa, uczynią, zdaje się lepiej, gdy poczekają parę lat, zanim ognista burza Armagedonu przeminie...” (Spojrzyj faktom w oczy i poznaj jedyną drogę ucieczki 1939 s. 49; por. podobny tekst w czasopiśmie Nowy Dzień Nr 61, 1939 s. 963, który zawiera słowa „kilka lat”);

 

„Upłynęła już duża część roku 1941. Niech teraz każdy, kto naprawdę kocha Pana, porzuci religię i odłoży na bok samolubstwo, i kierując się duchem pełnego miłości oddania dla Jehowy Boga i Jego Teokratycznego Rządu pod władzą Chrystusa, wykorzysta kilka pozostałych miesięcy na złożenie największego świadectwa, jakie dotąd dano lub jakie jest możliwe” (ang. Strażnica 15.07 1941 s. 222);

 

„Otrzymując podarunek [książkę pt. Dzieci] maszerujące dzieci przyciskały ją do siebie nie jak zabawkę, ale jako dostarczony przez Pana instrument do najbardziej efektywnej pracy w pozostałych miesiącach przed Armagedonem” (ang. Strażnica 15.09 1941 s. 288);

 

„Czy i ty nie uważasz, że byłoby lepiej tych kilka pozostałych ci jeszcze lat wykorzystać dla Bożego nowego świata sprawiedliwości, a w tym celu rozstać się ze starym światem?” (Strażnica Nr 4, 1959 s. 22);

 

„Gdyby zdobył dar życia wiecznego, mógłby zawsze się radować ulubioną sztuką. Czy nie lepiej o to się ubiegać, niż zatopić się całkowicie w sztuce na te kilka lat, na które teraz można liczyć?” (Strażnica Nr 9, 1960 s. 12);

 

„»Przyjście« Jehowy w celu dopełnienia sądu na swych przeciwnikach nastąpi »wkrótce«, gdyż dzieli nas od tego zaledwie niewiele krótkich lat; okres ten wyda się krańcowo krótki zwłaszcza tym, których egzekucja zaskoczy chodzących po manowcach...” (Strażnica Nr 13, 1969 s. 9; ang. Strażnica 15.11 1967 s. 680 ma mocniejsze słowa: only a few short years [tylko kilka krótkich lat]);

 

„Niezależnie od tego, czy narody »pogańskie« uznają to za prawdę, sprawują one obecnie władzę tylko dzięki tolerancji ze strony Boga. Jehowa jeszcze pozwoli im istnieć przez kilka lat (...) zanim w Armagedonie zostanie mu położony ostateczny kres” (Strażnica Nr 22, 1969 s. 4);

 

„Wydarzenia dziejące się na świecie w ramach spełniania proroctwa biblijnego wskazują niezawodnie, że zaledwie kilka lat pozostało jeszcze teraźniejszemu niegodziwemu porządkowi rzeczy” (Strażnica Nr 16, 1970 s. 2);

 

„Pamiętajmy, że nie tylko Biblia, ale i przywódcy świata poświadczają, iż żyjemy w bardzo poważnych czasach. Parę lat, jakie pozostały bieżącemu pokoleniu, to nie za wiele na udowodnienie Jehowie, że naprawdę pragniemy podobać się Jemu, aby następnie otrzymać z Jego rąk przywilej życia w nowym porządku rzeczy” (Strażnica Nr 23, 1970 s. 13);

 

„Jeśli chcesz przeżyć koniec »dni ostatnich« tego systemu rzeczy, to nie masz czasu do stracenia. Parę lat, jakie pozostały obecnemu pokoleniu, to nie za wiele na udowodnienie Jehowie, że naprawdę pragniesz podobać się Jemu” (Służba Królestwa Nr 8, 1971 s. 1);

 

„Co Biblia mówi na temat znaczenia obecnych wydarzeń światowych? Wskazuje, że szybko upływa czas przewidziany na istnienie obecnego niesprawiedliwego świata! Wskazuje, że najwyżej za kilka lat nastąpi zmiana w sprawach ludzkich, zmiana tak ogromna, iż odbije się na każdym mieszkańcu ziemi, na każdym mężczyźnie, na każdej kobiecie i na każdym dziecku. Niewątpliwie odbije się to i na tobie. (...) Światu naprawdę pozostało już niewiele lat istnienia!” (Przebudźcie się! Nr 1 z lat 1970-1979 s. 3);

 

„Nie zamierzamy tu szczegółowo omawiać chronologii, ale możesz śmiało zwrócić się do któregoś ze świadków Jehowy, by ci wykazał na podstawie Pisma świętego, że już tylko kilka lat dzieli nas od pełnych sześciu tysięcy lat istnienia człowieka na ziemi; możesz też zapytać, jaki to jego zdaniem ma związek z nadzieją na oswobodzenie, na prawdziwą wolność z punktu widzenia Boga. Każdy świadek Jehowy chętnie udzieli ci takich informacji” (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 24 s. 8);

 

„Co będzie z tymi ludźmi za kilka krótkich lat? Czy w ogóle wtedy będą? Znikną wówczas wszelkie ślady po starym systemie rzeczy, a nad ziemią i jej sprawami pełną kontrolę obejmie Królestwo Boże” (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 24 s. 13);

 

„Naśladujmy więc raczej ten dobry przykład miłości do Jehowy i prawdziwego wielbienia, a nie bądźmy zbyt przywiązani do domów, posad i dóbr materialnych; nie zżywajmy się nadmiernie z tym, co stary system będzie mógł oferować jeszcze tylko przez kilka lat. Jest to sprawa naprawdę nie cierpiąca zwłoki! Kończy się czas dla tych, którzy żyją wyłącznie pogonią za materialnym użyciem” (Strażnica Rok XCIV [1973] Nr 8 s. 12).

Patrz też ang. Strażnice: 15.10 1954 s. 615; 01.10 1965 s. 603; ang. Przebudźcie się! 22.01 1970 s. 8.

 

Również książka pt. Harfa Boża, która była w języku polskim wydawana w latach 1921-1930, a po angielsku aż do roku 1940, zawierała takie oto wypowiedzi o „kilku latach”:

 

„Abraham, Izaak, Jakób i inni wierni prorocy, wzmiankowani przez Apostoła w liście do Żydów, 11 rozdziale, mają obietnicę lepszego zmartwychwstania (...) Ci wierni mężowie będą z powrotem przy życiu na ziemi za kilka lat i stanowić będą klasę legalnych przedstawicieli Chrystusa na ziemi. Będą oni widzialnymi przedstawicielami królestwa niebieskiego, którym Chrystus, pod Swoim nadzorem, powierzy sprawy świata” (Harfa Boża 1930 s. 352; ten tekst zmieniono w angielskiej wersji z roku 1928);

 

„Dowody w tem dziele przytoczone wykazały, że stary świat (społeczny i polityczny ustrój) zaczął przemijać w roku 1914, a całkiem przeminie w kilku następnych latach” (jw. s. 345).

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022