„wszelkie inne imię”?
(Flp 2, 9)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2017-09-08

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

Flp 2, 9

ed. Święty Paweł ed. Święty Pawełstr.2561

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

Flp 2, 9

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.606
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.606

Świadkowie Jehowy w swojej Biblii w Flp 2, 9 (Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata) wstawili słowo "inne":

Przekład Nowego Świata wyd.1997
Flp 2, 9
Przekład Nowego Światastr.1477

Biblia Świadków Jehowy wydana po grecku:

Chrześcijańskie Pisma greckie w przekładzie Nowego Świata
Chrześcijańskie Pisma greckie w przekładzie Nowego Świata
Chrześcijańskie Pisma greckie w przekładzie Nowego Świata
wyd.2008
Grecko-polski Nowy Testamentstr.1463

Słowo "inne" nie występuje w tekście oryginalnym:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Flp 2, 9

Grecko-polski Nowy Testamentstr.935

Potwierdza to wydany przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Lewa szpalta:

Flp 2, 9

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.869

W prawej szpalcie Świadkowie Jehowy wyraz "inne" (ang. other) umieścili w nawiasie kwadratowym. Jak już wiemy, w wersji Przekładu Nowego Świata w j. polskim nawiasu kwadratowego brak. W wydaniu angielskim z roku 1984 mamy jeszcze nawias kwadratowy, natomiast w wydaniu z roku 2013 usunięto nawias kwadratowy. Porównajmy oba przekłady:

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013

Flp 2,9:

New World Translation of the Holy Scripturesstr.1465 New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scripturesstr.1572
Zobacz więcej:

Do czego potrzebne jest Świadkom Jehowy takie tłumaczenie? Czy przypadkiem nie do poniżenia Syna Bożego z Jego boskiej godności? Świadkowie Jehowy dodając do wersetu Fpl 2, 9 słowo "inne", wykorzystują w swoich komentarzach:

Strażnica 1983 Nr 16Strażnica 1983 Nr 16 Strażnica 1983 Nr 16 Strażnica 1983 Nr 16 Strażnica 1983 Nr 16Strażnica 1983 Nr 16
str.23
Strażnica 1983 Nr 16
str.23
Strażnica 1983 Nr 16str.24

Po pierwsze: w tekście greckim nie ma żadnej mowy o "wyższym stanowisku". Po drugie: w tekście greckim nie występuje słowo "inne". Dodanie tego słowa ma sugerować, że "imię Jezus" jest obok "imienia Jehowa" i nie jest ono najwyższe. Po trzecie: kto dochodzi do wniosku, że Jezus i Jehowa stanowią tę samą osobę? To są celowe działania Świadków Jehowy, by sprowadzić problem do absurdu i na tej podstawie promować własną ideologię.

Takie fałszywe postawienie tezy skutkuje absurdalnymi wnioskami:

Strażnica 1983 Nr 16str.24 Strażnica 1983 Nr 16str.24

W nauce o Trójcy Świętej nie ma mowy o tym, że Syn jest tą samą osobą, co Ojciec. Wystarczy zapoznać się z podstawową definicją o Trójcy Świętej:

Zobacz:

Poza tym, Świadkowie Jehowy do walki z Bóstwem Syna Bożego wykorzystują wersety mówiące o Jego człowieczeństwie (np. 1 Kor 11, 3). Świadkowie Jehowy nie wiedzą albo nie chcą wiedzieć, że Jezus, Syn Boży, jest prawdziwym Bogiem (równy w swym bóstwie swemu Ojcu) i prawdziwym człowiekiem, niższym od Ojca w swym człowieczeństwie. W jednej boskiej Osobie, dwie natury:

Prawdziwy człowiek Prawdziwy Bóg
Narodził się w Betlejem (Mt 2, 1) Powiedział: "pierwej niż Abraham był, Jam jest" (J 8, 58)
Był Synem Człowieczym (Łk 19, 10) Był Synem Boga (J 20, 31)
Był głodny (Łk 4, 2) Nakarmił pięć tysięcy głodnych (J 6, 5)
Powiedział: "Jam jest chleb życia" (J 6, 35)
Powiedział: "Pragnę" (J 19, 28) Powiedział: "Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije!" (J 7, 37)
Był zmęczony (J 4, 6) Powiedział: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię." (Mt 11, 28)
Był wstrząśnięty do głębi (J 13, 21) Powiedział: "Niech się nie trwoży serce wasze" (J 14, 1)
Modlił się (Łk 22, 41-42) Spełnia prośby (J 14, 13-14)
Powiedział: "Ojciec większy jest ode Mnie" (J 14, 28) Siebie czynił równym Bogu (J 5, 18)
Nie znał dnia Sądu Ostatecznego (Mk 13, 32) Przyjął słowa Piotra: "Panie, Ty wszystko wiesz" (J 21, 17)
Umarł (J 19,30) Wstał z martwych (J 10, 18)
Powiedział: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem" (J 11, 25)

Świadkowie Jehowy jeszcze w innej swojej publikacji wykorzystują dodanie w Fpl 2, 9 słowo "inne", by zdyskredytować Syna Bożego:

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1Tom 1 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
str.1113

W Fpl 2, 9-10 nie ma ani słowa o "Jehowie". Nie ma też ani słowa o "wyższym stanowisku". W Nowym Testamencie nie ma też ani słowa o "klękaniu ze czcią przed Jehową w imię Jezusa". Właśnie poprzez dodanie słowa "inne" do wersetu, którego nie ma w oryginale, służy Świadkom Jehowy do wyciągania tak absurdalnych twierdzeń.


Iz 45, 23 Flp 2, 10
"Przysięgam na Siebie samego, z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie" "aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych."

Jezus Chrystus, Syn Boga żywego, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, w niebie i na ziemi odbiera wszelką cześć i chwałę. Przed Nim i na Jego imię zgina się wszelkie kolano. Imię Jezus jest ponad wszelkie imię, jest najwyższe i w żadnym innym nie ma zbawienia.


List do Filipian List do Filipian List do Filipianwyd.2011

Flp 2, 9

List do Filipian
str.212
List do Filipianstr.253
List do Filipian
List do Filipian
List do Filipian
List do Filipianstr.257

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

Flp 2, 9:

Biblia Poznańska Nowy Testament Biblia Poznańska Nowy Testament str.472

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.2wyd.1999
Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentu
str.286
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.2str.287

Tak na marginesie. W Biblii Świadków Jehowy czytamy:

Przekład Nowego Świata wyd.1997
Łk 10, 17
Przekład Nowego Światastr.1305
ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

Łk 10, 17

ed. Święty Pawełstr.2286

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

Łk 10, 17

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.226
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.226

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2020