Dlaczego Świadkowie Jehowy nie wierzą
w Trójcę Świętą?
(cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

Odpowiedź jest bardzo prosta. Towarzystwo Strażnica od początku swojej działalności aż do dzisiaj, sprowadza tę naukę do absurdu, podając nieprawdziwą definicję Trójcy Świętej. Aby się o tym przekonać wystarczy prześledzić literaturę Świadków Jehowy.

Ale najpierw zobaczmy jak wygląda nauka o Trójcy Świętej w ujęciu Kościoła katolickiego. Najpierw podam tutaj przykład z Katolickiego Katechizmu Ludowego z roku 1911 ks. prof. Spirago aby pokazać, że późniejsze "definicje" w ujęciu Świadków Jehowy są od początku fałszywe:

Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spirago Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragowyd.1911 Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spirago
Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragostr.115
Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragostr.116
Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragostr.117
Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spirago Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragostr.118

Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragowyd.1914 Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragostr.9

Dogmatyka katolicka Pdręcznik szkolny Dogmatyka katolicka Pdręcznik szkolny

Atanazjańskie Wyznanie Wiary

Breviarium Fidei
Breviarium Fidei
Poznań 1988
Breviarium Fidei
Breviarium Fideistr.623
Breviarium Fideistr.624

Breviarium Fidei
Breviarium Fidei
Breviarium Fidei
wyd.1956
Katechizm katolickistr.3
Katechizm katolickistr.84
Katechizm katolicki Katechizm katolickistr.85
Katechizm katolickistr.86

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.69
Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegostr.70

Mszał Rzymski Mszał RzymskiPoznań 1986 Mszał Rzymski59*
Mszał Rzymski Poznań 1986
zob. śpiewane

Graficzne przedstawienie Trójcy Świętej możemy zobaczyć w książce wydanej przez Towarzystwo Strażnica:

Człowiek poszukuje Boga Człowiek poszukuje Bogawyd.1994 Człowiek poszukuje Bogastr.264
Człowiek poszukuje Bogastr.275
Świat symboliki chrześcijańskiej
Warszawa 1991
Świat symboliki chrześcijańskiej
Świat symboliki chrześcijańskiej
ilustracje na końcu książki

Stanowisko papieża Urbana VIII jest jasne i oczywiste. "Trójgłowy Bóg" jest herezją. Symbolikę Trójcy Świętej przedstawia się za pomocą:

Graficzne przedstawienie Trójcy Świętej

ABC teologii dogmatycznej ABC teologii dogmatycznejwyd.1997 ABC teologii dogmatycznej
ABC teologii dogmatycznejstr.95
ABC teologii dogmatycznejstr.96
ABC teologii dogmatycznejstr.97
ABC teologii dogmatycznej ABC teologii dogmatycznejstr.202
ABC teologii dogmatycznejstr.175
ABC teologii dogmatycznejstr.176
ABC teologii dogmatycznejstr.177

Bóg Jeden w Trójcy Osób Dogmatyka Katolicka Bóg Jeden w Trójcy Osób Dogmatyka Katolickawyd.1962 Bóg Jeden w Trójcy Osób Dogmatyka Katolicka
Bóg Jeden w Trójcy Osób Dogmatyka Katolickastr.161
Bóg Jeden w Trójcy Osób Dogmatyka Katolickastr.162
Bóg Jeden w Trójcy Osób Dogmatyka Katolickastr.328
Bóg Jeden w Trójcy Osób Dogmatyka Katolickastr.329

Dogmatyka Katolicka Dogmatyka Katolickawyd.2001 Dogmatyka Katolicka
Dogmatyka Katolicka Warszawa 2001
str.122
zobacz też::
nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023