"Słowo Boże" czy "Słowo Jehowy"? (cz.2)

Autor: Piotr Andryszczak

poprzednia część

W Przekładzie Nowego Świata wydanym przez Towarzystwo Strażnica mamy jeszcze inne wersety, które Świadkowie Jehowy zmienili:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Dz 16,32 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światastr.1392
Strażnica 1 lutego 1998str.32

Dz 16,32

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.605

Należy zauważyć, iż ów werset nie jest cytatem ze Starego Testamentu. Na uzasadnienie wstawienia słowa "Jehowa" Świadkowie Jehowy powołują się na przekłady hebrajskie J7,8,10,17,18,22,23:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.605

A gdyby nie było tych hebrajskich przekładów, to co wtedy? Jakie argumenty Świadkowie Jehowy by przedstawiali? Mało tego, werset wcześniej mówi nam:

Dz 16, 31-32

Grecko-polski Nowy Testamentstr.610

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Dz 8,25 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światastr.1378

Dz 8,25

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.559

Ponowny "argument" na wstawienie słowa "Jehowa", to wyłącznie przekłady hebrajskie. Z tekstu nie wynika, by był to cytat ze Starego Testamentu. Jednak o wiele starsze źródła mają w oryginale Kyrios bądź Theos.

Dz 8,25

Grecko-polski Nowy Testamentstr.554

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Dz 15,35-36 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światastr.1390

Dz 15,35-36

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.600

Ponowny "argument" na wstawienie słowa "Jehowa", to wyłącznie przekłady hebrajskie. Z tekstu nie wynika, by był to cytat ze Starego Testamentu. Jednak o wiele starsze źródła mają w oryginale Kyrios bądź Theos.

Dz 15,35-36

Grecko-polski Nowy Testamentstr.603
Grecko-polski Nowy Testamentstr.604

Ciekawostką jest fakt, iż w tym wersecie:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Dz 19,10 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światastr.1396

Chyba Świadkom Jehowy coś umknęło w poprawianiu słów autora Dziejów Apostolskich. Możliwe jest, że nie było żadnego przekładu hebrajskiego albo bezsensem byłoby twierdzenie, że Żydzi usłyszeli z rąk chrześcijan "słowo Jehowy", dlatego pozostawiono werset w spokoju:

Dz 19,10

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.618

Jak widzimy w prawej szpalcie, brak jest odnośnika przy wyrażeniu "word of the Lord".

Dz 19,10

Grecko-polski Nowy Testamentstr.625
Grecko-polski Nowy Testamentstr.626

Słowo Boże = słowo Pańskie = Słowo Chrystusa:

Dz 12,24 (Biblia Poznańska)

Biblia Poznańska

Dz 12,24 (Biblia Tysiąclecia)

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Kol 3,16 (Biblia Tysiąclecia)

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Słowa św. Pawła do Świadków Jehowy?

2 Kor 13,5

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Kol 2,6-10

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

2 Kor 4,1-6

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Kol 3,23-24

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

PRZESTROGA

2 P 2,1-3

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

2 Kor 11,13-15

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
poprzednia część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021