Rodzajnik ho i J 1,1

Autor: Piotr Andryszczak

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-AlandPallottinum 2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

J 1, 1

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandstr.292
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandstr.292
Zobacz więcej:

Świadkowie Jehowy w tej publikacji napisali m.in.:

Strażnica 1 kwietnia 2009
1 kwietnia 2009
Strażnica 1 sierpnia 2011
Strażnica 1 sierpnia 2011
str.18

Dlaczego ten dogmat tak trudno zrozumieć? Czy to nie Świadkowie Jehowy mają problem ze zrozumieniem tego dogmatu?

Katolicki Katechizm Ludowy z 1911 roku powiada:

Katolicki Katechizm Ludowy Katolicki Katechizm Ludowy
wyd.1911
Katolicki Katechizm Ludowystr.116
Katolicki Katechizm Ludowystr.117

Mimo to, że jest to jasno sprecyzowane, iż nie wierzymy w trzy osoby w jednej osobie czy też w trzech Bogów w jednym Bogu, Towarzystwo Strażnica sprowadza tę naukę do absurdu. Zobaczmy m.in. gdzie to czynią:

Niech Bóg będzie prawdziwywyd.ok.1950
Niech Bóg będzie prawdziwystr.87
Prawda was wyswobodzi
zob.
Prawda was wyswobodzi
wyd.pol.1946
zob.
Prawda was wyswobodzistr.261

Czy wierzymy w trzy osoby w jednej osobie, albo w trzech bogów w jednej osobie? NIE! Wierzymy w jednego Boga w trzech Osobach. Niech się Towarzystwo Strażnica zdecyduje jaka jest właściwa treść dogmatu.

Zobacz:

Wróćmy do Strażnicy z 1 kwietnia 2009 roku. Otóż Towarzystwo Strażnica powołuje się na Ewangelię św. Jana 1, 1 i pyta:

Strażnica 1 kwietnia 2009
1 kwietnia 2009
Strażnica 1 sierpnia 2011
str.18

Jak widzimy, problem dotyczy występowania rodzajnika czy też nie występowania przed słowem theos w J 1, 1.

Zobaczmy do tekstu greckiego Nowego Testamentu:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

J 1, 1

Grecko-polski Nowy Testamentstr.391

oraz do wydanego przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

J 1, 1

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.401

Świadkowie Jehowy w swej argumentacji powołują się na uczonego, który pisze:

Strażnica 1 kwietnia 2009
1 kwietnia 2009
Strażnica 1 sierpnia 2011
Strażnica 1 sierpnia 2011
str.19

Czy "uczony" powołany na świadka przez Świadków Jehowy ma rację? Przyjrzyjmy się bliżej występowaniu rodzajników przed słowem "Theos":
(Vocatio) J 1, 6:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.391

PNŚ:

J 1, 1

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.401

Czy według zasady, którą podaje "uczony", św. Jan przyszedł od jakiegoś niesprecyzowanego boga? Przecież nie ma przed słowem "Theos" rodzajnika, Dlaczego więc Świadkowie Jehowy piszą 'God' z dużej litery? Gdzie się podziała zasada?

(Vocatio) J 1, 18:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.393

PNŚ:

J 1, 18

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.402
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.403

Czy według zasady, którą podaje "uczony", chodzi o boga, którego nikt nie widział? Przecież nie ma przed słowem theos rodzajnika, Dlaczego więc Świadkowie Jehowy piszą 'God' z dużej litery? Gdzie się podziała zasada?

(Vocatio) Łk 20, 38:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.363

PNŚ:

Łk 20, 38

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.373

Czy według zasady, którą podaje "uczony", chodzi o boga? Przecież nie ma przed słowem theos rodzajnika, Dlaczego więc Świadkowie Jehowy piszą 'God' z dużej litery? Gdzie się podziała zasada?

(Vocatio) Rz 8,33:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.732

PNŚ:

Rz 8,33

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.700

Czy według zasady, którą podaje "uczony", chodzi o boga? Przecież nie ma przed słowem theos rodzajnika, Dlaczego więc Świadkowie Jehowy piszą 'God' z dużej litery? Gdzie się podziała zasada?


Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu
Poznań 1990

Komentarz do J 1,1-5:

Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentustr.43
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentustr.44

Komentarz do J 20,28:

Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentustr.218

Błędy doktryny Świadków Jehowy Błędy doktryny Świadków Jehowy
wyd.1998
Błędy doktryny Świadków Jehowy Błędy doktryny Świadków Jehowystr.83

Zobacz np.: Mk 12:27, J 8:54, 1P 5:5, Hbr 3:4, 1Kor 8:4 i 6, 2Kor 1:21, 5:19, Gal 2:6, 6:7, Flp 2:13, 1Tes 2:5, 2Tes 2:16, Ef 4:6, 1Tm 2:5, 4:4, Tt 1:1, Ap 21:7

Warto by jeszcze wspomnieć o tzw. regule Colwella:

Błędy doktryny Świadków Jehowy Błędy doktryny Świadków Jehowy
Błędy doktryny Świadków Jehowy Błędy doktryny Świadków Jehowy
Błędy doktryny Świadków Jehowy Błędy doktryny Świadków Jehowy
Błędy doktryny Świadków Jehowy Błędy doktryny Świadków Jehowy
Błędy doktryny Świadków Jehowy Błędy doktryny Świadków Jehowy
Błędy doktryny Świadków Jehowy Błędy doktryny Świadków Jehowy

Czy Towarzystwo Strażnica w ramach żartu w taki sposób przedstawia werset J 1,1-2?

Niech Bóg będzie prawdziwywyd.ok.1950
Niech Bóg będzie prawdziwystr.93
Zobacz:

Jak należy poprawnie rozumieć omawiany werset:

Ewangelia wg. św. Jana Komentarz KULzob. Ewangelia wg. św. Jana Komentarz KULzob. Ewangelia wg. św. Jana Komentarz KULzob.
Ewangelia wg. św. Jana Komentarz KUL
Ewangelia wg. św. Jana Komentarz KUL
Ewangelia wg. św. Jana Komentarz KUL
Zobacz więcej:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022