kai Theos en ho Logos
Bogiem było Słowo


Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021