Przemilczanie kontekstu

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy w tej publikacji:

Strażnica 1 kwietnia 20111 kwietnia 2011

pytają

Strażnica 1 kwietnia 2011str.10

i czytamy:

Strażnica 1 kwietnia 2011str.10

Przyjrzyjmy się pytaniu:

Strażnica 1 kwietnia 2011str.10

"Rzymianie wymierzali taką karę śmierci". Jaką? Ano wg Świadków Jehowy TAKĄ:

Strażnica 1 kwietnia 2011str.10

Czyli według Towarzystwa Strażnica Jezus umarł na pionowym palu. Dla uzasadnienia tej tezy, Świadkowie Jehowy twierdzą, iż:

Strażnica 1 kwietnia 2011str.10

Rzymianie stosowali "taki rodzaj kary"? Czyli tak, jak pokazano na rysunku?

Strażnica 1 kwietnia 2011str.10

Czy w tej książce Palestine in the Time of Jesus jest mowa o takim sposobie karania pospolitych przestępców i wywrotowców? Zobaczmy:

Palestine in the Time of Jesuszob. zob.
Palestine in the Time of Jesuszob.

Rozdział w książce zaczyna się od słów:

Palestine in the Time of Jesusstr.85
"Ukrzyżowanie: Siła Elity w Akcji"

Natomiast w Strażnicy czytamy:

Strażnica 1 kwietnia 2011str.10

Cytat z książki Palestine in the Time of Jesus:

Palestine in the Time of Jesusstr.86

z kontekstu jednak wynika, że jest mowa o ukrzyżowaniu:

Palestine in the Time of Jesusstr.86
"Ukrzyżowanie było instytucją poniżenia, tortury i egzekucji stworzoną do radzenia sobie z ludźmi, którzy byli największym zagrożeniem dla ówczesnego establiszmentu. Była to publiczna, upokarzająca kaźń. Miała wzbudzać grozę w sercach tych, którzy ośmieliliby się zakłócić status quo" (podkreślenie moje)

Świadkowie Jehowy dalej cytują z książki Palestine in the Time of Jesus:

Strażnica 1 kwietnia 2011str.10

sprawdźmy:

Palestine in the Time of Jesusstr.86
"Kiedykolwiek krzyżowaliśmy winnych, wybierane są najbardziej zatłoczone drogi, gdzie najwiecej ludzi może zobaczyć i być poruszonymi tym terrorem." (podkreślenie moje)

Jak widzimy, anonimowy redaktor Strażnicy pomija informację o ukrzyżowaniu, a cytuje tylko fragment o zatłoczonej drodze. A więc widać jak na dłoni, że Świadkowie Jehowy cytują dwa fragmenty pomijając słowa: "ilekroć krzyżowaliśmy winnych", które są pomiędzy tymi cytatami.

Tak wygląda cały kontekst:

Palestine in the Time of Jesusstr.86

Tekst angielski Strażnicy:

The Watchtower April 1, 2011April 1, 2011
The Watchtower April 1, 2011 The Watchtower April 1, 2011str.10

Porównajmy tekst angielski Strażnicy z książką Palestine in the Time of Jesus:

The Watchtower April 1, 20111 kwietnia 2011 Palestine_in_the_Time_of_Jesuszob.
The Watchtower April 1, 2011str.10 Palestine_in_the_Time_of_Jesusstr.86

Zauważmy też, że Świadkowie Jehowy cytując fragment z książki oznaczony cudzysłowem nie zrobili tego rzetelnie. Cytat bowiem nie zaczyna się od nowego zdania (Świadkowie Jehowy piszą z dużej litery "The", lecz jest to dalszy ciąg zdania, który jak już wiemy, mówi o ukrzyżowaniu. Zmienili również wyraz "terror" na "fear", choć przecież jest to cytat. Porównajmy:

The Watchtower April 1, 2011str.10 Palestine_in_the_Time_of_Jesusstr.86

W książce Palestine in the Time of Jesus możemy przeczytać ciekawą informację, o której milczą Świadkowie Jehowy:

Palestine in the Time of Jesusstr.86
Tłum.:
"Skazani byli często torturowani, biczowani, paleni lub sztyletowani. Maszerowali na śmierć niosąc belki poprzeczne, paradowali ulicami w poniżeniu. Następnie przybijano ich do krzyża, chociaż czasami ich ręce związywano a nie przybijano. Czasem wieszano na ich krzyżach znaki z informacjami o przestępstwach jakie popełnili. Śmierć przez ukrzyżowanie bywała powolna lub szybka w zależności od wielu czynników łącznie ze stanem fizycznym ofiar, braku snu, długości tortur, a także od tego czy ofiara była przywiązana czy też przybita do krzyża". (podkreślenie moje)" (podkreślenie moje)

W całym rozdziale książki Palestine in the Time of Jesus jest mowa o krzyżowaniu, nie ma natomiast mowy o takim sposobie karania pospolitych przestępców i wywrotowców. Świadkowie Jehowy w swoim artykule stawiają tezę, następnie manipulują wyrwanymi cytatami z kontekstu, przemilczając niewygodne fakty, by stworzyć wrażenie, że w książce jest mowa o przybijaniu skazańców do pionowego pala. Czy Świadkowie Jehowy liczą na to, że nikt tego nie sprawdzi?

Zobacz cały rozdział:
Zobacz więcej:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021