Czy Świadkowie Jehowy piszą
od nowa historię? (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

Świadkowie Jehowy dawniej:

Powrót naszego Pana wyd. 1925zob. wyd.1925 Powrót naszego Pana wyd. 1925str.3

Natomiast w tej publikacji pytają:

Strażnica 1 kwietnia 20111 kwietnia 2011 Strażnica 1 kwietnia 2011 Strażnica 1 kwietnia 2011str.10

Przyjrzyjmy się pytaniu:

Strażnica 1 kwietnia 2011str.10

"Rzymianie wymierzali taką karę śmierci". Jaką? Ano wg Świadków Jehowy TAKĄ:

Strażnica 1 kwietnia 20111 kwietnia 2011 Strażnica 1 kwietnia 2011str.10

Czyli według Towarzystwa Strażnica Jezus umarł na pionowym palu. Dla uzasadnienia tej tezy, Świadkowie Jehowy twierdzą, iż:

Strażnica 1 kwietnia 20111 kwietnia 2011 Strażnica 1 kwietnia 2011str.10

Rzymianie stosowali "taki rodzaj kary"? Czyli tak, jak pokazano na rysunku?

Strażnica 1 kwietnia 2011str.10 Strażnica 1 kwietnia 2011str.10

Czy w tej książce Palestine in the Time of Jesus jest mowa o takim sposobie karania pospolitych przestępców i wywrotowców? Zobaczmy:

Palestine in the Time of Jesus Palestine in the Time of Jesus Palestine in the Time of Jesus Palestine in the Time of Jesus
Palestine in the Time of Jesuszob.

Rozdział w książce zaczyna się od słów:

Palestine in the Time of Jesusstr.85
"Ukrzyżowanie: Siła Elity w Akcji"

Natomiast w Strażnicy czytamy:

Strażnica 1 kwietnia 20111 kwietnia 2011 Strażnica 1 kwietnia 2011str.10

Cytat z książki Palestine in the Time of Jesus:

Palestine in the Time of Jesus Palestine in the Time of Jesusstr.86

z kontekstu jednak wynika, że jest mowa o ukrzyżowaniu:

Palestine in the Time of Jesus Palestine in the Time of Jesusstr.86
"Ukrzyżowanie było instytucją poniżenia, tortury i egzekucji stworzoną do radzenia sobie z ludźmi, którzy byli największym zagrożeniem dla ówczesnego establiszmentu. Była to publiczna, upokarzająca kaźń. Miała wzbudzać grozę w sercach tych, którzy ośmieliliby się zakłócić status quo"

Świadkowie Jehowy dalej cytują z książki Palestine in the Time of Jesus:

Strażnica 1 kwietnia 20111 kwietnia 2011 Strażnica 1 kwietnia 2011str.10

sprawdźmy:

Palestine in the Time of Jesus Palestine in the Time of Jesusstr.86
"Kiedykolwiek krzyżowaliśmy winnych, wybierane są najbardziej zatłoczone drogi, gdzie najwięcej ludzi może zobaczyć i być poruszonymi tym terrorem." (podkreślenie moje)

Jak widzimy, anonimowy redaktor Strażnicy pomija informację o ukrzyżowaniu, a cytuje tylko fragment o zatłoczonej drodze. A więc widać jak na dłoni, że Świadkowie Jehowy cytują dwa fragmenty pomijając słowa: "ilekroć krzyżowaliśmy winnych", które są pomiędzy tymi cytatami.

Tak wygląda cały kontekst:

Palestine in the Time of Jesus Palestine in the Time of Jesusstr.86

Tekst angielski Strażnicy:

The Watchtower April 1, 2011April 1, 2011
The Watchtower April 1, 2011str.10
The Watchtower April 1, 2011April 1, 2011 The Watchtower April 1, 2011str.10

Porównajmy tekst angielski Strażnicy z książką Palestine in the Time of Jesus:

The Watchtower April 1, 20111 kwietnia 2011 Palestine_in_the_Time_of_Jesuszob.
The Watchtower April 1, 2011str.10 Palestine_in_the_Time_of_Jesusstr.86

Zauważmy też, że Świadkowie Jehowy cytując fragment z książki oznaczony cudzysłowem nie zrobili tego rzetelnie. Cytat bowiem nie zaczyna się od nowego zdania (Świadkowie Jehowy piszą z dużej litery "The", lecz jest to dalszy ciąg zdania, który jak już wiemy, mówi o ukrzyżowaniu. Zmienili również wyraz "terror" na "fear", choć przecież jest to cytat. Porównajmy:

The Watchtower April 1, 2011str.10 Palestine_in_the_Time_of_Jesusstr.86

W książce Palestine in the Time of Jesus możemy przeczytać ciekawą informację, o której milczą Świadkowie Jehowy:

Palestine in the Time of Jesusstr.86 Palestine in the Time of Jesusstr.86
Tłum.:"Skazani byli często torturowani, biczowani, paleni lub sztyletowani. Maszerowali na śmierć niosąc belki poprzeczne, paradowali ulicami w poniżeniu. Następnie przybijano ich do krzyża, chociaż czasami ich ręce związywano a nie przybijano. Czasem wieszano na ich krzyżach znaki z informacjami o przestępstwach jakie popełnili. Śmierć przez ukrzyżowanie bywała powolna lub szybka w zależności od wielu czynników łącznie ze stanem fizycznym ofiar, braku snu, długości tortur, a także od tego czy ofiara była przywiązana czy też przybita do krzyża". (podkreślenie moje)

W całym rozdziale książki Palestine in the Time of Jesus jest mowa o krzyżowaniu, nie ma natomiast mowy o takim sposobie karania pospolitych przestępców i wywrotowców. Świadkowie Jehowy w swoim artykule stawiają tezę, następnie manipulują wyrwanymi cytatami z kontekstu, przemilczając niewygodne fakty, by stworzyć wrażenie, że w książce jest mowa o przybijaniu skazańców do pionowego pala. Czy Świadkowie Jehowy liczą na to, że nikt tego nie sprawdzi?

Zobacz cały rozdział:

Dalej w artykule w Strażnicy czytamy:

Strażnica 1 kwietnia 20111 kwietnia 2011 Strażnica 1 kwietnia 2011str.10

Co Józef Flawiusz pisze "o tego rodzaju karze" pewnego Żyda:

Wojna Żydowska Wojna Żydowskawyd.1991 Wojna Żydowska Wojna Żydowska

Jak widzimy, Józef Flawiusz pisze o pewnym Żydzie, który został rozpięty na krzyżu. Czy Świadkowie Jehowy znowu liczyli na to, że nikt tego nie sprawdzi?

O karze przez ukrzyżowanie u Flawiusza:

Józef Flawiusz Wojna Żydowskastr.348
Dawne Dzieje Izraela Dawne Dzieje Izraelawyd.1962 Dawne Dzieje Izraela Dawne Dzieje Izraela
Józef Flawiusz Dawne dzieje Izraelastr.824
Józef Flawiusz Przeciw Apionowi Józef Flawiusz Przeciw Apionowiwyd.1962 Józef Flawiusz Przeciw Apionowi Józef Flawiusz Przeciw Apionowi
Józef Flawiusz Przeciw Apionowistr.152
zobacz więcej:

Następny fragment w omawianej Strażnicy:

Strażnica 1 kwietnia 20111 kwietnia 2011 Strażnica 1 kwietnia 2011str.10

"Największa tego typu egzekucja" to... ukrzyżowanie:

Słownik Mitów i Tradycji Kultury Słownik Mitów i Tradycji Kulturywyd.1987 Słownik Mitów i Tradycji Kultury Słownik Mitów i Tradycji Kultury
Słownik mitów i tradycji kultury Słownik mitów i tradycji kultury
str.1092
Słownik Cywilizacji Rzymskiejzob. wyd.1996 Słownik Cywilizacji Rzymskiej Słownik Cywilizacji Rzymskiejstr.260
Wielka Encyklopedia Powszechnazob. PWN Warszawa 1967 Wielka Encyklopedia Powszechna Wielka Encyklopedia Powszechnastr.690
Świadkowie Jehowy bez retuszu Grzegorz Fels Świadkowie Jehowy bez retuszu Grzegorz Felswyd.1995 Świadkowie Jehowy bez retuszu Grzegorz Fels Świadkowie Jehowy bez retuszu Grzegorz Fels
Świadkowie Jehowy bez retuszu Grzegorz Felsstr.114 Świadkowie Jehowy bez retuszu Grzegorz Felsstr.115
"Odtworzone na podstawie przekazów historycznych sceny ukrzyżowania sześciu tysięcy niewolników na Via Appia (71 r. p.n.e.)"
Odtworzone na podstawie przekazów historycznych sceny ukrzyżowania sześciu tysięcy niewolników
na Via Appia (71 r. p.n.e.)
Człowiek i Bóg Jezus Chrystus Człowiek i Bóg Jezus ChrystusWarszawa 2007 Człowiek i Bóg Jezus Chrystus Człowiek i Bóg Jezus Chrystus
Człowiek i Bóg Jezus Chrystus Człowiek i Bóg Jezus Chrystusstr.124 Człowiek i Bóg Jezus Chrystusstr.124
Teologia misteriów życia Jezusa Chrystusa ks. Tadeusz Dolazob. Opole 2002 Teologia misteriów życia Jezusa Chrystusa ks. Tadeusz Dolastr.198
Życie codzienne w Palestynie w czasach Jezusa Daniel Ropszob. Życie codzienne w Palestynie w czasach Jezusa Daniel Ropszob. Poznań 1964
Życie codzienne w Palestynie w czasach Jezusa Daniel Ropsstr.248 Życie codzienne w Palestynie w czasach Jezusa Daniel Ropsstr.249
Świat symboliki chrześcijańskiej Świat symboliki chrześcijańskiej Świat symboliki chrześcijańskiej
wyd.1990
Świat symboliki chrześcijańskiej
Świat symboliki chrześcijańskiejstr.13

Wygląda na to, że Świadkowie Jehowy nie piszą prawdy, iż Rzymianie w taki sposób karali pospolitych przestępców i wywrotowców. Historia bowiem mówi o karze ukrzyżowania.

nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024