Prymat św. Piotra (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

Świadkowie Jehowy uczą, że św. Piotrowi nie należy się prymat:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism Prowadzenie rozmów na podstawie Pism Prowadzenie rozmów na podstawie Pismwyd. 2001 Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.323

Św. Piotr jest Skałą. Natomiast Świadkowie Jehowy urwali 26 werset, który w całości brzmi:

Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia

Łk 22, 24-26

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Przyjrzyjmy się bliżej temu sporowi:

Ewangelia Według Świętego Łukasza rozdz. 12-24 Ewangelia Według Świętego Łukasza rozdz. 12-24 Ewangelia Według Świętego Łukasza rozdz. 12-24wyd.2012 Ewangelia Według Świętego Łukasza rozdz. 12-24

Komentarz do Łk 22, 24-26

Ewangelia wg św. Łukasza Edycja Świętego Pawłastr.456
Ewangelia wg św. Łukasza Edycja Świętego Pawłastr.458
Ewangelia wg św. Łukasza Edycja Świętego Pawłastr.459
Ewangelia wg św. Łukasza Edycja Świętego Pawłastr.460
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Mt 22, 24-26 Edycja św. Pawła
str.2319
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2319

Prymat Piotra jest przez Chrystusa zapowiedziany w Mt 16, 18-19

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Pan Jezus mówi wyraźnie: "tobie dam" - czyli w przyszłości. Nie miał więc św. Piotr pełnej władzy, jak sugerują Świadkowie Jehowy, kiedy Jezus był jeszcze na ziemi. Nie jest również prawdą, że Kościół tak uczy, jak twierdzą w tej publikacji:

Strażnica 1 stycznia 20101 stycznia 2010 Strażnica 1 stycznia 2010str.28

Tak Kościół katolicki nie uczy. Jest zupełnie inaczej. Zobaczmy:

Ewangelia wg św. Mateusza KULwyd.1979 Ewangelia wg św. Mateusza KULstr.249

Wracając do prymatu św. Piotra, zwróćmy uwagę na klucze:

Mt 16, 19

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Jak rozumieć poprawnie "klucze królestwa niebieskiego":

Św. Piotr Życie i dzieło Św. Piotr Życie i dziełowyd.1990 Św. Piotr Życie i dzieło Św. Piotr Życie i dzieło
Św. Piotr Życie i dziełostr.36
Św. Piotr Życie i dziełostr.37

Jak rozumieć poprawnie "związywanie" i "rozwiązywanie" w Mt 16, 19:

Biblia Tysięclecia Pallottinum
Św. Piotr Życie i dziełostr.37

Ze względu na to, że Jezus był razem z Apostołami, św. Piotr nie realizuje w pełni powierzonego mu zadania. Piotr pierwszeństwo wśród Apostołów nie przywłaszczył sobie sam, lecz nadał mu je Chrystus. Ewangelista Mateusz nazywa go "pierwszym":

Mt 10, 1-4

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Obietnica dana Piotrowi:

Łk 22, 31-32

Biblia Tysięclecia Pallottinum

J 21, 15-19

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Św. Piotr Życie i dzieło Św. Piotr Życie i dziełowyd.1990 Św. Piotr Życie i dzieło Św. Piotr Życie i dzieło
Św. Piotr Życie i dziełostr.38
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
J 21, 15-19 Edycja św. Pawła
str.2385
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2385

Ewangelia Według Świętego MateuszaEw. wg św. Mateusza Ewangelia Według Świętego Mateusza Ewangelia Według Świętego Mateuszawyd.2008 Ewangelia Według Świętego Mateusza

Mt 16, 18-19

Ewangelia Według Świętego Mateuszastr.118
Ewangelia Według Świętego Mateuszastr.126
Ewangelia Według Świętego Mateusza
Ewangelia Według Świętego Mateusza
Ewangelia Według Świętego Mateusza
Ewangelia Według Świętego Mateusza
Ewangelia Według Świętego Mateusza
Ewangelia Według Świętego Mateuszastr.132
nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022