Rok 1931 czy 1932?

Autor: Włodzimierz Bednarski

Rok 1931 czy 1932?

Towarzystwo Strażnica w swej niedługiej historii istnienia kilka razy nie mogło zdecydować się na jakąś konkretną datę wyznaczanego wydarzenia. Uczono o jednej dacie, a równocześnie o sąsiedniej. Może było w tym trochę asekuracji, by móc później ewentualnie powiedzieć, że „nie podawaliśmy konkretnej daty”.

Dotyczyło to np.

roku 1914 i 1915 (1914 r. - „Nadszedł Czas” 1919 s. 82; 1915 r. - „Stworzenie czyli historia biblijna w obrazach” 1914 s. 50; por. „Nadszedł Czas” 1919 s. 271),

roku 606 i 607 przed Chr. (606 r. - „Bogactwo” 1936 s. 151; „Zadowoleni” 1940 s. 8; ang. „Nowy Świat” [The New World] 1942 s. 77; 607 r. - „Prawda was wyswobodzi” 1946 [ed. ang. 1943] s. 223-224),

roku 4025 i 4026 przed Chr. (4025 r. - „Nowe niebiosa i nowa ziemia” 1958 s. 378; Strażnice: Nr 14, 1960 s. 11 i Nr 6, 1963 s. 5; 4026 r. - ang. „Całe Pismo jest natchnione przez Boga i użyteczne” 1963 s. 284-286 [All Scripture Is Inspired of God and Beneficial; por. ed. pol. 1998 s. 284-286]; Strażnice: Nr 1, 1967 s. 12 i Nr 16, 1968 s. 4; „Życie wieczne w wolności synów Bożych” 1970 [ed. ang. 1966] s. 22).

Nawet rok 1975 miał rozważaną datę alternatywną, tzn. rok 1974, o czym wspomina R. Franz były członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy (patrz „Kryzys Sumienia” 2006 s. 72-73).

 

Tutaj jednak prześledzimy losy innych, ‘mniej znanych’ lat: 1931 i 1932.

W 1917 roku Towarzystwo Strażnica wydało ang. „Dokonaną Tajemnicę” (The Finished Mystery). W niej prócz wielu innych dat (np. 1918, 1920, 1921, 1925) wymieniono też rok 1931 jako datę „ustanowienia Królestwa w mocy”.

Oto te słowa:

„The Time of the establishment of the Kingdom in power is indicated as ‘in the fourteenth year after that the city (Christendom) was smitten’ — or thirteen years after 1918 viz.. in 1931. - Ezek. 40:1” (s. 569).

Można te zdanie oddać wg edycji polskiej „Dokonanej Tajemnicy” z 1925 r. następująco:

„Czas ustanowienia Królestwa w mocy jest wskazany jako ‘czternastego roku po uderzeniu miasta’ (Chrześcijaństwa) - czyli w trzynaście lat po roku 1918, to jest 1931. - Ezech. 40:1” (s. 664).

 

Ale już w następnej angielskiej edycji „Dokonanej Tajemnicy” z 1918 roku słowa te zmieniono:

„The Time of the establishment of the Kingdom in power is indicated as ‘in the fourteenth year after that the city (Christendom) was smitten’ — or thirteen years after 1918 viz.. in 1932. - Ezek. 40:1” (s. 569).

Można te zdanie oddać po polsku następująco:

„Czas ustanowienia Królestwa w mocy jest wskazany jako ‘czternastego roku po uderzeniu miasta’ (Chrześcijaństwa) - czyli w trzynaście lat po roku 1918, to jest 1932. - Ezech. 40:1”.

 

Później w polskiej „Księdze Prorockiej Ezechiela” wydanej ok. 1919 roku (brak roku wydania), która była drugą częścią 2-tomowej „Dokonanej Tajemnicy”, zmieniono te zdanie:

„Czas ustanowienia Królestwa w mocy jest wskazany jako ‘czternastego roku po uderzeniu miasta’ (Chrześcijaństwa) - czyli w trzynaście lat po roku 1919, to jest 1931. - Ezech 40:1” (s. 260).

 

Kolejne dostępne nam edycje polskie i angielskie znów skorygowały zmieniany tekst, przywracając słowa z edycji angielskiej z 1917 r.:

„Czas ustanowienia Królestwa w mocy jest wskazany jako ‘czternastego roku po uderzeniu miasta’ (Chrześcijaństwa) - czyli w trzynaście lat po roku 1918, to jest 1931. - Ezech. 40:1” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 664).

Identycznie tekst ma polska edycja z ok. 1926 r. (s. 207) oraz ang. edycja z 1926 r.:

„The Time of the establishment of the Kingdom in power is indicated as ‘in the fourteenth year after that the city (Christendom) was smitten’ — or thirteen years after 1918 viz.. in 1931” (s. 569).

 

Wydaje się jednak, że Towarzystwo Strażnica bardziej opowiadało się za rokiem 1931 niż 1932, bowiem nawet w „Dokonanej Tajemnicy” (ed. pol. z ok. 1926 r. [brak daty wydania) zmieniło inny pierwotny tekst na taki, który wskazywał na ten rok, co miało go zapewne potwierdzić. Oto te zmienione słowa:

„To zgadza się dobrze z myślą poprzednio wyrażoną (w Objawieniu 7:3), że wszystkie fazy upadku Babilonu nie prędzej się dokonają, aż upłynie dziesięć i pół roku od jesieni 1920 r.” („Dokonana Tajemnica” ed. ok. 1926 [duży format] s. 66).

 

Przypomnijmy, że jeszcze w edycji polskiej z 1925 roku, to samo zdanie stosowano do wyznaczenia roku 1925:

„To zgadza się dobrze z myślą poprzednio wyrażoną (w Objawieniu 7:3), że wszystkie fazy upadku Babilonu nie prędzej się dokonają, aż upłynie dziesięć i pół roku od jesieni 1914 r.” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 213).

 

Pomimo że, jak się wydaje, rok 1931 stał się „ważniejszym” niż 1932, to jednak po kilku latach Towarzystwo Strażnica znów wspomniało ten drugi. Oto jego słowa:

„Głosili oni, że wkrótce Bóg obali chrześcijaństwo. Wielu wskazywało, że rok 1925 będzie tą datą i kiedy ta data się nie wypełniła została przesunięta na 1932 rok. I znów 1932 nadszedł, a ‘chrześcijaństwo’ zostało oszczędzone, ze względu na klasę Jonadaba” (ang. Strażnica [The Watchtower] 15 II 1938 s. 54-55).

 

I chociaż w roku 1931 nie nastało „Królestwo w mocy”, to jednak prezes Strażnicy, by pokazać swym głosicielom, że ‘coś’ się jednak zdarzyło, nadał im nową nazwę „Świadkowie Jehowy”, właśnie w tym roku. Oto relacja o tym wydarzeniu:

„Jednakże w roku 1931 przyjęliśmy nazwę rzeczywiście jedyną w swoim rodzaju: Świadkowie Jehowy. Pisarz Chandler W. Sterling uznał to za ‘genialny pomysł’ J. F. Rutherforda, ówczesnego prezesa Towarzystwa Strażnica. Widział w tym sprytne posunięcie, które nie tylko pozwoliło nadać grupie oficjalną nazwę, lecz na dodatek ułatwiło taką interpretację wszystkich biblijnych wzmianek o ‘świadkach’ lub ‘świadczeniu’, by odnosiły się konkretnie do Świadków Jehowy” ("Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego" 1995 s. 151-152).

 

Ale i dla roku 1932 znaleziono jakieś inne wypełnienie. Otóż ogłoszono wtedy, że „‘drugie owce’ mają głosić” i ‘odkryto’ czy ustanowiono w tym roku „klasę Jonadaba” („Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2000” 2003 s. 95).

 

Ciśnie się też na usta w związku z tym na pytanie. Czyżby wprowadzenie określenia „Świadkowie Jehowy” i nakaz głoszenia dla „drugich owiec” były właśnie „ustanowieniem Królestwa w mocy”?

 

Oto porównawcze zestawienie w tabelach powyższych cytatów z „Dokonanej Tajemnicy”.

The Finished Mystery ed. 1917 The Finished Mystery ed. 1918 „Księga Prorocka Ezechiela” ed. 1919 „Dokonana Tajemnica” ed. 1923, 1925, ok. 1926 [duży format], ang. 1926
„The Time of the establishment of the Kingdom in power is indicated as ‘in the fourteenth year after that the city (Christendom) was smitten’ — or thirteen years after 1918 viz.. in 1931. - Ezek. 40:1” (s. 569). „The Time of the establishment of the Kingdom in power is indicated as ‘in the fourteenth year after that the city (Christendom) was smitten’ — or thirteen years after 1918 viz.. in 1932. - Ezek. 40:1” (s. 569). „Czas ustanowienia Królestwa w mocy jest wskazany jako ‘czternastego roku po uderzeniu miasta’ (Chrześcijaństwa) - czyli w trzynaście lat po roku 1919, to jest 1931. - Ezech 40:1” (s. 260). „Czas ustanowienia Królestwa w mocy jest wskazany jako ‘czternastego roku po uderzeniu miasta’ (Chrześcijaństwa) - czyli w trzynaście lat po roku 1918, to jest 1931. - Ezech. 40:1” (s. 664).
„Dokonana Tajemnica” ed. 1925 „Dokonana Tajemnica” ed. ok. 1926 [duży format]
„To zgadza się dobrze z myślą poprzednio wyrażoną (w Objawieniu 7:3), że wszystkie fazy upadku Babilonu nie prędzej się dokonają, aż upłynie dziesięć i pół roku od jesieni 1914 r.” (s. 213). „To zgadza się dobrze z myślą poprzednio wyrażoną (w Objawieniu 7:3), że wszystkie fazy upadku Babilonu nie prędzej się dokonają, aż upłynie dziesięć i pół roku od jesieni 1920 r.” (s. 66).

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024