Polemika ze Świadkami Jehowy II

Autor: Włodzimierz Bednarski

poprzednia część nastepna część
Artykuły II
Zarząd Towarzystwa Strażnica i Ciało Kierownicze
Świadkowie Jehowy - powody zmiany nazwy i manipulacje tekstem rezolucji
Świadkowie Jehowy i Hare Kryszna
Bracia Polscy i Świadkowie Jehowy
Badacze, dolary i trójca
Klasa Eliasza i Elizeusza
Dwa razy wielka rzesza
Rok 1931 czy 1932?
Wojna 1939-1945 Armagedonem? Spóźniona 'neutralność'?
Książęta Jehowy 1950 roku
Rok 1954
Pokolenie roku 1914
Pokolenie roku 1914 raz jeszcze!
Czy Chrystus powrócił w 1874 roku?
Czy Chrystus powrócił w 1914 roku?
Zmartwychwstanie w latach 1878 i 1918 oraz 'nowe światło'?
Jak korygowano rok stworzenia Adama
Trzy razy 'Dni Noego' w Towarzystwie Strażnica
Cztery razy 'owce i kozły'
Koniec ograniczenia powołania niebiańskiego w Towarzystwie Strażnica?
Daty prorocze Towarzystwa Strażnica
Pal Chrystusowy w 1932 r.???
Wąż z nogami i nowe światło?
Lucyfer i Towarzystwo Strażnica
Mitra i Świadkowie Jehowy
Świadkowie Jehowy a szpitale beztransfuzyjne
Apostoł Jan i Ap 22:20-21 a Towarzystwo Strażnica
Szczepan i Dz 7:59-60 a Towarzystwo Strażnica
Cześć dla Chrystusa i modlitwa do Niego w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 1)
Cześć dla Chrystusa i modlitwa do Niego w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 2)
Od kiedy Jezus jest Wszechmocnym?
Jehowa jako elektrownia i Dyspozytor oraz inne Jego określenia według Towarzystwa Strażnica
Czasy Pogan - czy zmieniane przez Towarzystwo Strażnica?
Agapy głosicieli Towarzystwa Strażnica
Daty powrotu Chrystusa i Jego królowania w naukach Towarzystwa Strażnica
Wielbienie Ducha Świętego według literatury Towarzystwa Strażnica?
Wielbienie stworzenia w Towarzystwie Strażnica
Odmawianie modlitwy Ojcze nasz według Towarzystwa Strażnica
Jak Towarzystwo Strażnica usuwało ślady swych oczekiwań związanych z pokoleniem roku 1914?
Powtarzanie chrztu w Towarzystwie Strażnica?
Kanibalizm w medycynie i religii według Towarzystwa Strażnica
Szczepienia dozwolone w Towarzystwie Strażnica!
Przeszczepy narządów w Towarzystwie Strażnica dozwolone!
Jak Towarzystwo Strażnica usuwało ślady swych oczekiwań związanych z rokiem 1975?
Archaniołowie czy jeden archanioł według Towarzystwa Strażnica?
Jak Towarzystwo Strażnica wprowadzało nowych książąt
Od kiedy Jezus stał się Dziedzicem, Sędzią, Panem, Mesjaszem, Synem Bożym, Królem i Bogiem?
Trójca Święta w I wieku według Towarzystwa Strażnica
Wiedza Jezusa o 'dniu i godzinie' według nauk Towarzystwa Strażnica
Szopka bożonarodzeniowa - posmak legendy lub bajki czy przekaz faktów?
Kiedy pojawiła się nauka o duszy według Towarzystwa
W którym Babilonie był Apostoł Piotr?
Objawiłem imię Twoje ludziom
Koniec wzrostu ilości Świadków Jehowy w Polsce???
Człowiek bezprawia według Towarzystwa Strażnica
Piramidka i grób C. T. Russella
Jezus jako rzecznik i inni rzecznicy według nauki Towarzystwa Strażnica
Kiedy Towarzystwo Strażnica odrzuciło niedzielę i Wielkanoc?
Ile osób i kto zmartwychwstanie według Towarzystwa Strażnica? (cz. 1)
Ile osób i kto zmartwychwstanie według Towarzystwa Strażnica? (cz. 2)
C. T. Russell i J. F. Rutherford - porównanie nauk obu prezesów (cz. 1)
C. T. Russell i J. F. Rutherford - porównanie nauk obu prezesów (cz. 2)
C. T. Russell i J. F. Rutherford - porównanie nauk obu prezesów (cz. 3)
J. F. Rutherford i N. H. Knorr - porównanie nauk obu prezesów (cz. 1)
J. F. Rutherford i N. H. Knorr - porównanie nauk obu prezesów (cz. 2)
N. H. Knorr i F. W. Franz - porównanie nauk obu prezesów
F. W. Franz i M. G. Henschel - porównanie nauk obu prezesów
M. G. Henschel i D. A. Adams - porównanie nauk obu prezesów
Preegzystencja Chrystusa (cz. 1)
Preegzystencja Chrystusa (cz. 2)
Preegzystencja Chrystusa (cz. 3)
Średnie wykształcenie w latach 40-tych i 50-tych XX wieku a Towarzystwo Strażnica
Chrzest dzieci u Świadków Jehowy
Pośrednictwo' zmartwychwstałej klasy niebiańskiej Świadków Jehowy
Drugie zesłanie Ducha Świętego według Towarzystwa Strażnica
Czy Kościół Katolicki wyznaczał daty końca świata?
Pierwotne, późniejsze i obecne nauki Towarzystwa Strażnica o 1000-leciu
Biblia nie podaje
Które nauki Towarzystwa Strażnica potwierdza do dziś i poświadczała kiedyś Wielka Piramida? (cz. 1)
Które nauki Towarzystwa Strażnica potwierdza do dziś i poświadczała kiedyś Wielka Piramida? (cz. 2)
Które nauki Towarzystwa Strażnica potwierdza do dziś i poświadczała kiedyś Wielka Piramida? (cz. 3)
Towarzystwo Strażnica a św. Piotr
Mt 5:5 według Towarzystwa Strażnica i nowe niebiosa i nowa ziemia według Kościoła Katolickiego
Wyznawanie grzechów w Towarzystwie Strażnica i w pierwszych wiekach chrześcijaństwa
Cześć dla Ducha Świętego i modlitwa do Niego
Zapowiedzi daty Pamiątki przed rokiem 1975 i po nim
Pogańskie boginie wzorem dla kultu Maryi?
Dawny i obecny stosunek Towarzystwa Strażnica do daty 25 grudnia i do Nowego Roku
Dla kogo Nowy Testament w Towarzystwie Strażnica?
Duch Święty jako wpływ Jehowy według dawnej nauki Towarzystwa Strażnica
Kogo dziś dotyczy 'celibat' i bezdzietność u Świadków Jehowy?
Dekalog - podział przykazań według Kościoła Rzymskokatolickiego
Maryja pełna łaski według Towarzystwa Strażnica
Czy Świadkom Jehowy wolno studiować Biblię?
Bracia Jezusa jego kuzynami według dawnej nauki Towarzystwa Strażnica
Czy Maryja jest Królową? (cz. 1)
Czy Maryja jest Królową? (cz. 2)
Czy Niedziela Palmowa była w poniedziałek?
Kiedy Świadkowie Jehowy i aniołowie przestali wielbić i czcić Jezusa?
Kiedy Świadkowie Jehowy i aniołowie przestali wielbić i czcić Jezusa? (cz. 2)
Nazwa Kościół Katolicki w pismach wczesnochrześcijańskich
poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023