Wpływ zmiany nauki Towarzystwa Strażnica o powołaniu do nieba na liczbę osób z klasy niebiańskiej

Autor: Włodzimierz Bednarski

Wpływ zmiany nauki Towarzystwa Strażnica o powołaniu do nieba na liczbę osób z klasy niebiańskiej

   W niedawnych latach funkcjonowały u Świadków Jehowy głównie dwie nauki o powołaniu niebiańskim.

   Pierwsza, obowiązująca do około roku 1970, według której zakończyło się ono w roku 1931.

   Druga, obowiązująca do roku 2007, według której zakończyło się ono w roku 1935.

   Szerzej o tym zagadnieniu pisaliśmy w artykule pt. Koniec ograniczenia powołania niebiańskiego w Towarzystwie Strażnica? i do niego odsyłamy zainteresowanych szczegółowym opisem tego tematu (patrz www.piotrandryszczak.pl).

   Oto zestawienie w tabeli przykładowych tekstów z tym związanych.

Rok 1931 Rok 1935
„Odbywające się po roku 1931 zgromadzanie ze wszystkich narodów ‘wielkiej rzeszy’ wskazuje, że dokonywane przez aniołów zgromadzanie ostatka ‘wybranych’, którzy mieli być popieczętowani, zakończyło się właściwie w roku 1931” („Życie wieczne w wolności synów Bożych” 1970 [ed. ang. 1966] s. 236). „Jehowa ograniczył wielkość małej trzódki do 144 000 osób i zaczął je zbierać w dniu Pięćdziesiątnicy 33 roku. Logika podpowiada, że powoływanie członków tego grona skończyło się wtedy, gdy było ono niemal kompletne, a fakty wskazują, iż zgromadzanie tych szczególnie błogosławionych osób w zasadzie dobiegło kresu w roku 1935” (Strażnica Nr 4, 1995 s. 19).

   W tym artykule będziemy chcieli zwrócić uwagę na to, czy wprowadzona w maju 2007 roku przez Towarzystwo Strażnica zmiana nauki o powołaniu do klasy niebiańskiej miała jakiś wpływ na zachowania Świadków Jehowy. Przypomnijmy więc fakty.

   Otóż Strażnica Nr 9 z 1 maja 2007 r., przedstawiając nową naukę, podała takie oto „Pytanie czytelników”:

   „Kiedy Bóg przestanie powoływać chrześcijan do życia w niebie?” (s. 30).

 

   W odpowiedzi przedstawiono historię nauki o powołaniu niebiańskim oraz w podsumowaniu zamieszczono takie oto zdanie:

   „Najwyraźniej więc nie można ustalić konkretnej daty, kiedy Bóg przestanie powoływać chrześcijan do życia w niebie” (s. 31).

 

   Powodem dla jakiego wyprowadzono taki wniosek było to, że nadal wielu głosicieli zgłasza swą nadzieję niebiańską, a to powołanie przecież według dotychczasowej nauki ustało w 1935 r. Wprawdzie zawsze zasłaniano się tym, że za tych którzy utracą powołanie niebiańskie (po 1935 r.), Bóg uzupełnia klasę niebiańską nowymi ‘wybrańcami’, ale ostatnio liczba odstępujących była zapewne mniejsza niż tych drugich.

   Towarzystwo Strażnica o tym napisało następująco:

   „Nie ulega wątpliwości, że gdy jakiś pomazaniec bezpowrotnie odpada od prawdy, Jehowa wybiera na jego miejsce kogoś innego (Rzymian 11:17-22). Ale liczba prawdziwych pomazańców, którzy stają się nielojalni, zapewne jest znikoma. Z drugiej strony, jak czas pokazuje, niektórzy chrześcijanie ochrzczeni po roku 1935 otrzymali świadectwo ducha, że mają nadzieję niebiańską (Rzymian 8:16, 17)” (Strażnica Nr 9, 2007 s. 31).

 

   Spróbujmy zestawić dane liczbowe z ostatnich lat, dotyczące ilości członków klasy niebiańskiej, by wyrobić sobie jakiś pogląd na omawiany temat. ‘Ostatek’ namaszczeńców z grona Świadków Jehowy cały czas wymierał i wymiera.

   Od roku 1938 ilość członków klasy niebiańskiej, obecnych na uroczystości Pamiątki ciągle spadała:

 

1938 r. - 36732 osób (Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose 1959 s. 313; por. Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 125);

1946 r. - 27587 osób (jw. s. 313);

1949 r. - 24312 osób (jw. s. 313);

1952 r. – 20221 osób (jw. s. 313)

1955 r. - 16815 osób (jw. s. 313);

1958 r. - 15037 osób (Strażnica Nr 6, 1959 s. 16).

 

O ile, jak widać, ilość ‘ostatka’ kurczyła się ciągle aż do 8685 osób w roku 1988 (Strażnica Nr 4, 1989 s. 7), to później przez wiele lat utrzymywała się ona mniej więcej na jednym poziomie. Oto dane z ostatniego okresu:

 

   1989 r. - 8734 osoby (Strażnica Nr 1, 1990 s. 21);

   1990 r. - 8869 osób (Strażnica Nr 1, 1991 s. 21);

   1991 r. - 8850 osób (Strażnica Nr 1, 1992 s. 13);

   1992 r. - 8683 osoby (Strażnica Nr 1, 1993 s. 15);

   1993 r. - 8693 osoby (Strażnica Nr 1, 1994 s. 15);

   1994 r. - 8617 osób (Strażnica Nr 1, 1995 s. 15);

   1995 r. - 8645 osób (Strażnica Nr 1, 1996 s. 15);

   1996 r. - 8757 osób (Strażnica Nr 1, 1997 s. 21);

   1997 r. - 8795 osób (Strażnica Nr 1, 1998 s. 21);

   1998 r. - 8756 osób (Strażnica Nr 1, 1999 s. 15);

   1999 r. - 8755 osób (Strażnica Nr 1, 2000 s. 20);

   2000 r. - 8661 osób (Strażnica Nr 1, 2001 s. 21);

   2001 r. - 8730 osób (Strażnica Nr 1, 2002 s. 22);

   2002 r. - 8760 osób (Strażnica Nr 1, 2003 s. 15);

   2003 r. - 8565 osób (Strażnica Nr 1, 2004 s. 21);

   2004 r. - 8570 osób (Strażnica Nr 3, 2005 s. 22);

   2005 r. - 8524 osoby (Strażnica Nr 3, 2006 s. 30);

   2006 r. - 8758 osób (Strażnica Nr 3, 2007 s. 30).

 

   W maju 2007 roku następuje zmiana nauki o powoływaniu do nieba. Od tej pory rozpoczął się pewien wzrost ilości osób przyznających się do przynależności do klasy niebiańskiej. W roku 2007 po raz pierwszy od roku 1983 ‘ostatek’ klasy niebiańskiej przekroczył 9100 osób (9081 osób w roku 1984 - Strażnica Rok CVI [1985] Nr 8 s. 25). Natomiast w roku 2008 wykazano liczbę prawie 10000 osób, a podobna liczba była w roku 1977 (10080 osób - Strażnica Rok XCIX [1978] Nr 8 s. 19) Oto dane z ostatnich dwóch lat:

 

   2007 r. - 9105 osób („Nasza Służba Królestwa” Nr 2, 2008 s. 6);

   2008 r. - 9986 osób („Rocznik Świadków Jehowy 2009” s. 31).

 

   Widać z powyższego, że zmiana nauki o powołaniu do nieba miała wpływ na liczbę osób przyznających się do ‘ostatka’ klasy 144000. A może Towarzystwo Strażnica celowo zmieniło swoją wykładnię, by przygarnąć do swej organizacji również osoby chcące, zgodnie z Biblią, być z Jezusem w niebie?

 

   Jedno jest pewne, wzrost ogółu populacji Świadków Jehowy wyniósł w roku 2008 tylko 2,1 % („Rocznik Świadków Jehowy 2009” s. 31), a wzrost ‘ostatka’ stanowi prawie 9,7 % (tj. 881 osób). Dodajmy, że w roku 2007 liczba ‘ostatka’ wzrosła o prawie 4 % (tj. 347 osób), co było i tak wysokim poziomem w stosunku do lat wcześniejszych. Czyżby według Towarzystwa Strażnica Bóg zaczął znów głównie powoływać do klasy niebiańskiej?

   Czy ta tendencja wzrostu osób chętnych pójścia do nieba okaże się trwałą, zobaczymy w następnych latach, ale nie od dziś wiadomym jest, że wśród Świadków Jehowy pojawiali się dość często głosiciele mający nadzieję niebiańską i bynajmniej częstokroć nie byli to długoletni członkowie tej organizacji.

 

   Aneks.

 

   W kolejnym roku 2009 znów wzrosła liczba ‘ostatka’:

 

2009 r. - 10.857 osób („Rocznik Świadków Jehowy 2010” s. 31).

Stanowi to wzrost o 8,7% (tj. 871 osób) w stosunku do roku 2008.

 

   W kolejnym roku 2010 znów wzrosła liczba ‘ostatka’:

 

2010 r. - 11.202 osoby („Rocznik Świadków Jehowy 2011” s. 51).

Stanowi to wzrost o 3,17% (tj. 345 osób) w stosunku do roku 2009.

 

   W kolejnym roku 2011 znów wzrosła liczba ‘ostatka’:

 

2011 r. - 11.824 osoby („Rocznik Świadków Jehowy 2012” s. 55).

Stanowi to wzrost o 5,55% (tj. 622 osoby) w stosunku do roku 2010.

 

   W kolejnym roku 2012 znów wzrosła liczba ‘ostatka’:

 

2012 r. - 12.604 osoby („Rocznik Świadków Jehowy 2013” s. 178).

Stanowi to wzrost o 6,59% (tj. 780 osób) w stosunku do roku 2011.

 

   W kolejnym roku 2013 znów wzrosła liczba ‘ostatka’:

 

2013 r. - 13.204 osoby (ang. „Rocznik Świadków Jehowy 2014” s. 176).

Stanowi to wzrost o 4,76% (tj. 600 osób) w stosunku do roku 2012.


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024