Polemika ze Świadkami Jehowy I

Autor: Włodzimierz Bednarski

nastepna część
Artykuły I
Dlaczego nie zostałem Świadkiem Jehowy?
Czy Świadkowie Jehowy zbliżają się do katolicyzmu?
Indeks ksiąg zakazanych w Towarzystwie Strażnica?
Czy Świadkowie Jehowy są Babilonem?
Czy szatańska triada z Ap 16:13 potwierdza istnienie Trójcy Świętej?
Pięciu prezesów i 'koniec świata'
Czy pal jest chrześcijański?
Rz 10:13 i antytrynitarze
Jak Świadkowie Jehowy 'obchodzą' Boże Narodzenie?
Inspekcja Chrystusa na ziemi w roku 1918?
O Rz 10:13 raz jeszcze
Kiedy C. T. Russell wydał Cel i sposób powrotu naszego Pana?
Wyzwolenie z roku 1926 o palu?
Argumentacja biblijna na temat krzyża i pala w publikacjach Towarzystwa Strażnica z lat 1928-1936
Jak Świadkowie Jehowy obchodzą Wielkanoc?
Wpływ zmiany nauki Towarzystwa Strażnica o powołaniu do nieba na ilość osób z klasy niebiańskiej
Czy Świadkowie Jehowy uprawiali kult falliczny?
Znak krzyża w Kpł 16:14-15 i wieża strażnicza w symbolice Towarzystwa Strażnica
O Russellu wypowiedzi różne (cz. I)
O Russellu wypowiedzi różne (cz. II)
O Russellu wypowiedzi różne (cz. III)
Krew w dawnych wierzeniach Świadków Jehowy
Zahamowany 'kult' wieży strażniczej?
Zmartwychwstanie Sodomitów i negacja wskrzeszenia (cz.1)
Zmartwychwstanie Sodomitów i negacja wskrzeszenia (cz.2)
List do Rzymian 13:1 i Towarzystwo Strażnica
Manipulacja z okupem za Adama?
Pieśni i śpiewniki Towarzystwa Strażnica
Czy Jezus od roku 1914 jest 'obecny' na ziemi czy 'zainteresowany' nią?
O Rutherfordzie wypowiedzi różne
N. Knorr w wypowiedziach różnych (cz. 1)
N. Knorr w wypowiedziach różnych (cz. 2)
O F. Franzu wypowiedzi różne (cz. 1)
O F. Franzu wypowiedzi różne (cz. 2)
M. Henschel w wypowiedziach różnych
O D. Adamsie i M. Larsonie wypowiedzi różne
'Symboliczne' spożywanie 'symboli' przez Świadków Jehowy?
95 i 110 lat 'pokolenia roku 1914'!
Wrogowie krzyża
Kto urodził się 25 grudnia?
Patriarchowie w niebie według dawnej nauki Towarzystwa Strażnica
Celibat, bezdzietność i poligamia w Towarzystwie Strażnica?
Raymond Franz były członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy czy 'uzurpator'?
'Nowe światło' w sprawie zrzucenia szatana z nieba?
Nienawiść do odstępców według Towarzystwa Strażnica
Czy Świadkowie Jehowy mówią nam zawsze całą prawdę?
Czy Bóg mieszka w świątyniach (Dz 17:24)?
Kilka wskazań Davida A. Reeda o naukach Towarzystwa Strażnica
Rok 1980 i inne daty w dawnych wierzeniach Towarzystwa Strażnica
Msza święta pogańskim obrządkiem??? (cz. 1)
Msza święta pogańskim obrządkiem??? (cz. 2)
Czy C. T. Russell dziś byłby wykluczony z organizacji Świadków Jehowy? (cz. 1)
Czy C. T. Russell dziś byłby wykluczony z organizacji Świadków Jehowy? (cz. 2)
Czy C. T. Russell dziś byłby wykluczony z organizacji Świadków Jehowy? (cz. 3)
Czy J. F. Rutherford dziś byłby wykluczony z organizacji Świadków Jehowy?
Czy N. H. Knorr dziś byłby wykluczony z organizacji Świadków Jehowy?
W czym F. Franz różnił się od dzisiejszych Świadków Jehowy?
Szacunek dla Maryi według Towarzystwa Strażnica
Trzydzieści bogiń i kult Maryi według Towarzystwa Strażnica
Towarzystwo Strażnica a bóle porodowe Maryi
To pokolenie w Ewangelii Mateusza 24:34 i według Towarzystwa Strażnica
Sztandary, flagi i Szkoły Królestwa
Patriotyzm pochodzi od diabła???
Czy według Towarzystwa Strażnica Świadkowie Jehowy są chrześcijanami?
Obrazy i ilustracje w historii Towarzystwa Strażnica
Czy badacze Pisma Świętego stali się w roku 1931 Świadkami Jehowy?
Aniołowie zniszczeni czy z próbą życia?
Organizacja Świadków Jehowy matką i babką?
Organizacja Świadków Jehowy arką?
Plejady i Bóg, który nie jest wszechobecny!
Armagedon przed upływem 6000 lat?
NowyCzy w roku 1925 miał być Armagedon?
Trójca Święta w Biblii Świadków Jehowy??? (cz.1)
Trójca Święta w Biblii Świadków Jehowy??? (cz.2)
Biblijne tytuły C. T. Russella
Osobowość Ducha Świętego w Biblii Świadków Jehowy???
Duch Święty - siłą czy mocą według Towarzystwa Strażnica?
Trójca Święta według Rdz 1:26 a nauka Towarzystwa Strażnica
Rok 1996 datą Świadków Jehowy?
7000 lat jako jeden dzień stworzenia oraz objaw 'nowego światła' w 1988 roku
Rok 606 czy 607 przed Chr. i inne daty alternatywne
Kto od kogo przejął datę 25 grudnia?
Kto jest sługą wiernym i roztropnym?
Ta Ewangelia o Królestwie według Towarzystwa Strażnica
Bóstwo Chrystusa  w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 1)
Bóstwo Chrystusa  w Biblii Świadków Jehowy??? (cz. 2)
Chrystus wyższy od Boga Ojca?
Czy Bóg jest wszechwiedzący według Towarzystwa Strażnica?
Świadkowie Jehowy, homoseksualizm a Biblia i pisma wczesnochrześcijańskie
Syjonizm według nauczania Towarzystwa Strażnica
Czy Towarzystwo Strażnica miało coś wspólnego z masonerią?
Wymarłe Ciało Kierownicze z pokolenia roku 1914
Nadszedł czas według Towarzystwa Strażnica
'Symboliczne' spożywanie 'symboli' przez Świadków Jehowy? (uzupełnienie)
Dawna afera kobieca i inne grzeszki głosicieli Towarzystwa Strażnica
Urodziny i imieniny oraz rocznice i obrączki ślubne według Towarzystwa Strażnica
Termin religia w nazewnictwie i doktrynie Towarzystwa Strażnica
Rozwijanie charakteru według Towarzystwa Strażnica
Czy obchodzimy pogańską niedzielę?
Stosunek Towarzystwa Strażnica do świętych i ich kultu
Kilka lat i Towarzystwo Strażnica
Kilka lat i Towarzystwo Strażnica
nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024